Світлана Савчук Svitlana Savchuk Савчук Светлана
Світлана Савчук Svitlana Savchuk Савчук Светлана
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система. Вишкіл студії
С Юрій, В Дем'янишин, О Кириленко, С Савчук, та інші
Тернопіль : Економічна думка, 2010
254*2010
Теоретико-концептуальні засади визначення доходів бюджетів як об’єкту бюджетного планування
С Cавчук
Science, 81 – 89, 2012
212012
Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій
ОП Кириленко
Тернопіль : Екон. думка, 2008
92008
Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації
С Савчук
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В …, 2004
72004
Муніципальні фінанси: навч. посіб.
ТОІ За Кириленко О.П.,Письменний В.В.,Коваль С.Л.,Лободіна З.Л.,Малиняк Б.С ...
Тернопіль : Астон, 2015
42015
Вдосконалення планування та фінансування видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах
С Савчук
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 39-47, 2010
42010
Бюджетний федералізм: досвід зарубіжних країн
С Савчук
Науковий вісник Ужгородського університету 1 (22), С. 150 –154, 2007
42007
До питання про сутність бюджетного планування
СВ Савчук
Світ фінансів, 181-185, 2006
4*2006
Державні фінанси в умовах демократії
ТО Кізима, СВ Савчук
Тернопіль : Воля, 2005
42005
до питаннЯ про сУтність бЮджетного планУваннЯ
С САВЧУК
Світ фінансів, 0
4*
Особливості застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
С Савчук
Методологічні проблеми фінансової теорії та практики : зб. наук. праць., С …, 2014
22014
Планування міжбюджетних трансфертів: практика та шляхи вдосконалення
С Савчук
Наука молода, С. 222 – 230, 2011
2*2011
Теоретичні основи формування бюджетної політики на місцевому рівні як основи бюджетного планування
СВ Савчук
Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах світової …, 2010
22010
Місцеві бюджети в умовах бюджетного реформування
С Савчук
Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Сер. науки …, 2009
22009
Програмно-цільовий метод як інструмент формування бюджетів локального рівня
СВ Савчук
Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки : зб. матеріалів ІІ …, 2008
22008
Проблеми середньострокового бюджетного планування територій
С Савчук
Фінансові ресурси регіону: організація та управління : зб. матеріалів Міжнар …, 2007
22007
Прагматика формування місцевих бюджетів в умовах побудови в Україні демократичного суспільства
С Савчук, М Тріпак
Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць 4 (233), 932 – 940, 2007
2*2007
Міжбюджетні трансферти – основа надходжень місцевих бюджетів в умовах розширення повноважень органів місцевого самоврядування
С Савчук, М Тріпак
Вісник Хмельницького національного університету 3 (6), 161 – 166, 2007
22007
Проблеми бюджетного регулювання в Україні
С Савчук
Проблеми фінансової теорії та практики в постстабілізаційний період: зб …, 2006
22006
Проблеми застосування програмно-цільового методу при формуванні місцевих бюджетів
С Савчук
Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки : зб …, 2006
22006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20