Михаил Бодрецкий
Михаил Бодрецкий
Университет им. Тараса Шевченко
Подтвержден адрес электронной почты в домене universalbank.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблематика довгострокового кредитування
М Бодрецький
Вісник НБУ, 2007
162007
Управління власним капіталом банків
МВ Бодрецький
Інвестиції: практика та досвід, 66-68, 2013
72013
Проблеми довгострокового кредитування
М Бодрецький
Банківська справа, 2006
62006
Логістичне управління позиковим потенціалом підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. В. Бодрецький ; Європ. ун-т. — К., 2011. — 20 с. — укp.
МВ Бодрецький
Європейський уніерситет, 2011
4*2011
Логістичне управління позиковим потенціалом підприємств
МВ Бодрецький
МВ Бодрецький, 2011
4*2011
Оцінка банківських ризиків: теорія і реальність
МВ Бодрецький
Ефективна економіка, 2013
22013
Забезпечення стійкості банківської системи
МВ Бодрецький
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 43-46, 2013
22013
Методичний підхід аналізу структури оборотного капіталу підприємств машинобудування
МВ Бодрецький
МВ Бодрецький//Вісник економіки транспорту і промисловості, 176, 2010
22010
Вплив розвитку мереж продажів на стійкість банківської установи
МВ Бодрецький
Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», 15-28, 2018
12018
Практичні методи управління банківськими установами: практика застосування
МВ Бодрецький
Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», 32-40, 2018
12018
Управління ризиком ліквідності як ресурсом
МВ Бодрецький
Агросвіт, 49-53, 2013
12013
Сутнісно-змістова характеристика логістики та її роль у сучасній економіці
МВ Бодрецький
Інвестиції: практика та досвід, 51-53, 2010
12010
ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ТА ФІНАНСУВАННЯ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ PRINCIPLES OF PREPARATION RECOVERY PLAN AND CONTINGENCY FUNDING PLAN OF THE BANKS
МВ Бодрецький
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 7, 2020
2020
Ефективність роботи колегіальних органів управління банку в кризових умовах
МВ Бодрецький
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 66-71, 2019
2019
Виклики і загрози діяльності банківських установ України – реорганізація, припинення, ліквідація
МВ Бодрецький
Науковий погляд: економіка та управління, 212-218, 2019
2019
Змістовна характеристика та особливості діяльності банківських установ України як суб'єктів господарювання
МВ Бодрецький
Економіка та держава, 69-72, 2019
2019
Системні проблеми антикризового менеджменту банківських установ України
МВ Бодрецький
Інвестиції: практика та досвід, 37-41, 2019
2019
Кризи в Україні, їх причини та наслідки
МВ Бодрецький
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 457-470, 2019
2019
Антикризове управління банком: прийняття кредитних рішень за дворівневою схемою (фізичні особи)
МВ Бодрецький
Проблеми системного підходу в економіці 2 (3(71)), 118-121, 2019
2019
Антикризове управління банком: прийняття кредитних рішень за дворівневою схемою (фізичні особи)
МВ Бодрецький
Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки: збірник …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20