Колеснікова К. В., Kateryna Kolesnikova
Колеснікова К. В., Kateryna Kolesnikova
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
НазваПосиланняРік
Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону КВ Кошкіна щодо завершення проектів = doi.org\10.13140/RG.2.1.4947.4009
КВ Колеснікова
Управління розвитком складних систем 16, 38-45, 2013
62*2013
Моделирование слабо структурированных систем проектного управления = doi.org\10.13140/RG.2.1.2530.7604 или [DOI:10.15276/opu.3.42.2013.25]
ЕВ Колесникова
Праці Одеського політехнічного університету 3 (42), 127-131, 2013
592013
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ КАРТ В МОДЕЛИ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ =doi.org\10.13140/RG.2.1.1965.5128
ЕВ Колесникова, АА Негри
Управління розвитком складних систем. 15, C. 30 – 35., 2013
51*2013
Аналіз структурної моделі компетенцій з управління проектами національного стандарту України = doi.org\10.13140/RG.2.1.3079.6246
КВ Колеснікова, ДВ Лук’янов
Управління розвитком складних систем 13, 19-27, 2013
49*2013
Розвиток теорії проектного управління: обгрунтування закону ініціації проектів
КВ Колеснікова
Управління розвитком складних систем, 2014
472014
Розробка марківської моделі станів проектно керованої організації
КВ Колеснікова, ВО Вайсман, СО Величко
Сучасні технології в машинобудуванні 7, 217-222, 2012
47*2012
Сучасна концепція проектно-орієнтованого командного управління підприємством
ВО Вайсман, КВ Колеснікова, ВВ Натальчишин
Сучасні технології в машинобудуванні 8, 246-253, 2013
44*2013
Управление знаниями в ІТ-проектах =doi.org\10.13140/RG.2.1.1965.5128
ЕВ Колесникова, АА Негри
Вост.-Европ. журнал передовых технологий 1 (10 /61), 213-215, 2013
422013
Методы оценки проектов и программ = doi.org\10.13140/RG.2.1.2080.2005
ТМ Олех, АГ Оборская, ЕВ Колесникова
Тр. Одес. политехн. ун-та. 2 (39), 213-217, 2012
42*2012
Lifelong learning” is a new paradigm of personnel training in enterprises [SCOPUS = DOI: 10.15587/1729-4061.2016.74905 ]
V Gogunskii, O Kolesnikov, K Kolesnikova, D Lukianov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (2 (82)), 4-10, 2016
40*2016
Моделювання стратегічного управління міжнародною діяльністю університету
КВ Колеснікова, СН Гловацька, СВ Руденко
Проблеми техніки 1, 95-101, 2013
392013
СЕТЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В КОНТЕКСТЕ ОТОБРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЙ ПРОЕКТА
СВ Руденко, ЕВ Колесникова, ВИ Бондарь
Прблеми техніки 4, С.61-67, 2012
392012
Автоматизированная система контроля знаний
ТИ Тертышная, ЕВ Колесникова, ВД Гогунский
Тр. Одес. политехн. ун-та 1 (13), 125-128, 2001
382001
Matrix diagram and the" strong connection" indicator value in the projects
EV Kolesnikova, TM Olekh
Electrical and Computer Systems 7 (83), 148-153, 2012
37*2012
The planar graphs closed cycles determination method =doi:10.13140/RG.2.1.1880.9687
VA Vaysman, EV Kolesnikova, DV Lukianov
Праці Одеського політехнічного університету 1 (38), 222-226, 2012
372012
The research on role differentiation as a method of forming the project team [SCOPUS = DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65681 ]
O Sherstyuk, Т Olekh, K Kolesnikova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (80)), 63-68, 2016
352016
Теория проектного управления: закон контроля параметров риска = DOI: 10.13140/RG.2.1.3391.7040
ЕВ Колесникова
Вісник Одеського національного морського університету, 220-232, 2013
352013
Складники поведінкової компетенції учасника команди проекту на засадах компетентнісного підходу = doi.org\10.13140/RG.2.1.4496.8402
КС Масленнікова, КВ Колеснікова
Управління розвитком складних систем 14, 48-51, 2013
35*2013
Фрактальная размерность как мера трансформации серийной проектной деятельности в операционную
ЕВ Колесникова, ИИ Становская
Тр. Одес. политехн. ун-та 2 (41), 282-288, 2013
332013
The development of the theory of project management: project initiation study law
KV Kolesnikova
Management of development of complex systems. 17, 24-30, 2013
312013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20