Follow
Антон Рогожин
Антон Рогожин
Харківський національний медичний університет. ННІ післядипломної освіти.
Verified email at knmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією
ММ Кочуєва, ЛА Рубан, ГА Тимченко, АВ Рогожин, ВГ Псарьова, ...
Міжнародний медичний журнал, 2018
32018
Ефективність антигіпертензивної терапії при коморбідності гіпертонічної хвороби та ожиріння залежно від фізичної активності пацієнтів
ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ММ Кочуєва, АВ Рогожин
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 2019
22019
Клінічний перебіг хіміорезистентного туберкульозу легень у динаміці лікування залежно від генотипів M. tuberculosis
АВ Рогожин
Семейная медицина, 116-119, 2018
22018
Прогнозування тяжкості перебігу та ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу легень в залежності від різних генотипів мікобактерій туберкульозу
АВ Рогожин
спец. 14.01. 26 «Фтизіатрія»/АВ Рогожин, 2018
22018
Соціальний статус та ефективність лікування хворих на туберкульоз легень
ОО Ляшенко, ОС Константиновська, ЛВ Лебідь, АВ Рогожин, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету, 204-207, 2015
12015
Современные аспекты фармакотерапии различных типов туберкулеза легких
АВ Рогожин, ОС Константиновская, ЛВ Лебедь, ИН Кузнецова, ...
Частина I ТЕЗИ FREE RADICAL PROCESSES IN THE SKIN WOUND IN USE OF LICORICE …, 2014
12014
АСОЦІАЦІЇ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ З ПРОЛОНГАЦІЄЮ ІНТЕНСИВНОЇ ФАЗИ ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ З ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИМ ІНФІЛЬТРАТИВНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ
ВБ Кушнір, ІІ Грек, АВ Рогожин
The 7 th International scientific and practical conference “Modern research …, 2022
2022
Association of polymorphisms IRS-1 and ADIPOQ with hemodynamic and neurohumoral parameters in obese hypertensive patients
ВГ Псарёва, МН Кочуева, НН Кириченко, ГИ Кочуев, АВ Рогожин, ...
Азербайджанский медицинский журнал, 107-115, 2021
2021
Сучасний погляд на можливості та напрямки патогенетичної терапії хворих на туберкульоз
ІІ Грек, ММ Кочуєва, ВГ Псарьова, ОЛ Яковенко, ГІ Кочуєв, АВ Рогожин
Харківська медична академія післядипломної освіти, 2021
2021
Динамика клинико-лабораторных показателей употребляющих алкоголь больных с впервые диагностированным туберкулезом легких и возможности прогнозирования эффективности лечения
ІІ Грек, АВ Рогожин, ЮВ Калашникова, ММ Кочуєва
Family medicine, 52-56, 2020
2020
Якість життя хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в умовах уживання алкоголю
ІІ Грек, АВ Рогожин, ВБ Кушнір, ЮО Заікіна, ММ Кочуєва
Міжнародний медичний журнал 26 (1), 88-92, 2020
2020
Влияние генотипической изменчивости M. tuberculosis на течение туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью
ВС Крутько, ЛГ Николаева, ТВ Майстат, АА Опарин, АВ Рогожин
Международный медицинский журнал 26 (1), 68-71, 2020
2020
Підходи до комплексного лікування хворих із кардіопульмональною патологією
ГА Тимченко, АВ Рогожин
Міжнародний медичний журнал, 11-15, 2020
2020
Антигистаминная терапия: левоцетиризин в практике семейного врача
ММ Кочуєва, АВ Рогожин
Family medicine, 25-30, 2019
2019
Особливості процесів запалення при кардіопульмональній поліморбідності
ММ Кочуєва, ГА Тимченко, ЮО Заікіна, АВ Рогожин, ГІ Кочуєв, ...
Міжнародний медичний журнал, 10-15, 2019
2019
Клиническое течение химиорезистентного туберкулеза легких в динамике лечения в зависимости от генотипов M. tuberculosis
АВ Рогожин
Family medicine, 116-119, 2018
2018
Прогнозирование тяжести течения химиорезистентного туберкулеза легких в зависимости от генотипов MБТ
АВ Рогожин
Міжнародний медичний журнал, 79-83, 2018
2018
Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією
ВГ Псарьова, ММ Кочуєва, ЛА Рубан, ГА Тимченко, АВ Рогожин, ...
Харківська медична академія післядипломної освіти, 2018
2018
Критерии диагностики активности туберкулеза легких у больных, работающих во вредных условиях производства
СИ Ткач, ПИ Потейко, АВ Рогожин, ОВ Ширапова, ЛМ Белых
Медичні перспективи 23 (3-1), 216-220, 2018
2018
Мінливість первинно резистентних штамів M. tuberculosis в установах протитуберкульозної служб
ПІ Потейко, АВ Рогожин, ОС Константиновська, ІМ Кузнєцова, ...
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 38-44, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20