Аrtem Honcharov (Артем Гончаров)
Аrtem Honcharov (Артем Гончаров)
Cherkasy State Technological University
Підтверджена електронна адреса в chdtu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Асимптотичні властивості оцінок параметра постійного сигналу при усіченому оцінюванні дисперсії асиметричної завади другого типу першого виду
ЮГ Лега, АВ Гончаров, ВВ Філіпов
Вісник ЧДТУ, 3-8, 2008
62008
Спільне оцінювання інформативного параметра постійного сигналу при усіченому оцінюванні дисперсії асиметричної завади першого типу першого виду
ЮГ Лега, АВ Гончаров, ВВ Філіпов
Вісник ЧДТУ, 50-56, 2008
52008
Features of the constant signal parameter estimation by the method of truncated polynomial maximization
VV Palahin, АV Honcharov, VV Filipov
Oxford Journal of Scientific Research, 9, 2015
42015
Комп’ютерне моделювання поліноміальних алгоритмів розрізнення радіосигналів та оцінювання їх параметрів
ВВ Палагін, АВ Гончаров, ВМ Уманець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (9 (71)), 2014
42014
Computer simulation of polynomial algorithms of radio signals distinction and estimating their parameters
VV Palahin, AV Honcharov, VM Umanets
East Europe Journal 5, 31-39, 2014
32014
Joint estimation of radio signal amplitude and additive skewness noise parameter
AV Honcharov, VM Umanets
Visnyk CHDTU 2, 111-118, 2013
32013
Оцінка амплітуди радіосигналу спільно з усіченим оцінюванням параметрів адитивної асиметричної завади
АВ Гончаров, ВМ Уманець, АВ Бондаренко
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Технічні …, 2013
32013
Оцінка амплітуди радіосигналу при асиметрично-ексцесній адитивній заваді із застосуванням усічених поліномів Кунченка
АВ Гончаров, ВМ Уманець
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні …, 2013
32013
Оценка информативного параметра постоянного сигнала при усеченном оценивании дисперсии ексцеснои помехи
АВ Гончаров, ВВ Філіпов
Інформаційні технології та комп ‘ютерна інженерія, 71-77, 2009
32009
Аналіз оцінок параметра постійного сигналу при адитивній взаємодії з асиметричною завадою методом максимізації полінома та методом моментів
ОС Гавриш, ВВ Філіпов, АВ Гончаров
Радиоэлектроника и информатика, 2008
32008
Компенсация влияния дестабилизирующих факторов в процессе определения составляющих магнитного поля Земли с помощью магнитометрических датчиков
ОО Ситник, АВ Гончаров, МВ Раєвський, АА Сытник, АВ Гончаров, ...
Вектор науки Тольяттинского государственного университета, 44-52, 2014
22014
Полиномиальные алгоритмы совместного различения сигналов и оценивания их параметров на фоне асимметричных негауссовых помех
ВВ Палагин, АВ Гончаров, ВМ Уманец
Электронное моделирование, 2014
22014
Оцінка параметра постійного сигналу при усіченому оцінюванні дисперсії ексцесної завади другого типу
ЮГ Лега, АВ Гончаров, ВВ Філіпов
Вісник інженерної академії України, 81-86, 2010
22010
Поліноміальні алгоритми оцінювання параметра постійного сигналу при усіченому оцінюванні дисперсії асиметрично-ексцесної завади
АВ Гончаров, ТВ Воробкало, ВВ Філіпов
Вісник ЧДТУ, 57-62, 2008
22008
Сomparative Analysis of Polynomial Maximization and Maximum Likelihood Estimates for Data with Exponential Power Distribution
SV Zabolotnii, AV Chepynoha, AM Chorniy, AV Honcharov
Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Серія …, 2020
12020
Усічена оцінка параметрів адитивної суміші радіосиналу та ексцесної негаусівської завади
АВ Гончаров, ВМ Уманець
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2015
12015
Комп’ютерне моделювання поліноміальних двофункціональних правил обробки радіосигналів на фоні негаусівських завад
ВВ Палагін, АВ Гончаров, ВМ Уманець
Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів …, 2014
12014
Статистичні властивості оцінок параметра корисного сигналу при усіченому оцінюванні кумулянта другого порядку асиметричної завади першого типу першого виду
ЮГ Лега, АВ Гончаров, ВВ Філіпов
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 50-53, 2008
12008
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОЛІНОМІАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕГРЕСІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ НЕГАУСОВИХ ПОМИЛОК
СВ Заболотній, ОМ Ткаченко, АВ Гончаров
Присвячується пам’яті професора Юрія Петровича Кунченка, 201, 2021
2021
Реалізація мультимодальних транспортних задач в різних програмних середовищах
АВ Гончаров, СО Могілей
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки, 67-74, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20