Andriy Boyko, Andrii Boiko, Андрій Бойко, Андрей Бойко
Andriy Boyko, Andrii Boiko, Андрій Бойко, Андрей Бойко
LNMU
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров’я
ЮВ Вороненко, АІ Бойко, НГ Гойда
навч.-метод. посіб. для викладачів ухвалено до видання наук.-метод. Комісією …, 2011
122011
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗНАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ БАЗ ДАНИХ У БАЗИ ЗНАНЬ НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ІЗ ВЗАЄМОДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ …
АІ Бойко
Фармацевтичний часопис, 2011
102011
Електронний рецепт як елемент упровадження засад фармацевтичної діагностики
БЛ Парновський, ГЮ Яцкова, МВ Слабий, АІ БОЙКО, ОВ ПАРАМОШ, ...
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 16, 2011
92011
Розвиток методології фармацевтичної інформатики від комп’ютерних баз даних до баз знань
АІ Бойко, НА Прилипко, БЛ Парновський
Ліки України плюс, 76-78, 2010
92010
Фармацевтичні фактори, які визначають якість життя хворих на цукровий діабет
АІ Бойко
Вісник фармації, 49-52, 2004
92004
Маркетингові та фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для лікування діабету
АІ Бойко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2006
8*2006
Реалізація концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 рр.: завдання післядипломної підготовки провізорів
АІ Бойко
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 42-45, 2013
62013
Збір та опрацювання даних про взаємодію лікарських засобів для комп’ютерних інформаційних систем
АІ Бойко, БЛ Парновський, ГЮ Яцкова, МВ Слабий, ОВ Парамош, ...
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 86-90, 2012
62012
Фармакоекономічний аналіз інгібіторів протеази, що застосовуються для лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів в Україні
АІ Бойко
Фармацевтичний журнал, 18-27, 2010
62010
Теоретичні та практичні розробки комп’ютерної бази даних для визначення потреби в протидіабетичних лікарських засобах
АІ Бойко
АІ Бойко, БЛ Парновський, 21-25, 2006
62006
Шляхи інтеграції медичної та фармацевтичної допомоги при реформуванні вітчизняної системи охорони здоров’я на прикладі реалізації проекту" Інформатизація рецептурного обігу …
АІ Бойко, БЛ Парновський, ОЄ Січкоріз, ГМ Квасницька, ГГ Криницька, ...
Новости медицины и фармации, 12-14, 2013
52013
Результати експерименту з впровадження електронних рецептів на регіональному рівні
АІ Бойко, БЛ Парновський
Фармацевтичний часопис, 98-102, 2014
32014
Електронні рецепти: стан та перспективи використання
АІ Бойко, БЛ Парновський
Новости медицины и фармации, 28-29_m, 2012
32012
The analysis and management of factors that form pharmaceutical care for diabetes patients in Ukraine
АІ Бойко
ScienceRise 3 (4 (20)), 9-16, 2016
22016
Сучасна тенденція до фармакотерапії хворих з інфекційним і неінфекційним захворюванням одночасно: фармацевтична складова
АІ Бойко
Фармацевтичний часопис, 2012
22012
Дослiдження в галузi фармацевтичної дiагностики при визначеннi рiвня глюкози в кровi у хворих на цукровий дiабет
НБ Ярко, БП Громовик, АI Бойко, ВI Петруца, ОР Гунчак
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 177-180, 2011
22011
Аналіз та управління факторами, що формують фармацевтичну допомогу хворим на цукровий діабет в Україні
АІ Бойко
ScienceRise 3 (4 (20)), 2016
12016
Дослідження з експериментального впровадження електронних рецептів в Україні
БЛ Парновський, ОМ Заліська, АІ Бойко
Фармацевтичний часопис, 2015
12015
Комп’ютерні технології в оптимізації лікарського забезпечення хворих на цукровий діабет
АІ Бойко
Новости медицины и фармации, 15_u-15_u, 2015
12015
Погляд на проблеми реалізації пілотних проектів
АІ Бойко, БЛ Парновський, РЯ Мостовий, НЯ Гулько, ГВ Корпан, ...
Новости медицины и фармации, 25_u-25_u, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20