Олена Василівна Шкарупа
Олена Василівна Шкарупа
СумДУ, факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки та бізнес-адміністрування
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Аналiз проблем та напрямкiв удосконалення системи оподаткування в Українi
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, OV Shkarupa, АВ Романченко
Механізм регулювання економіки, 185-191, 2010
232010
Еколого-економічна оцінка стану регіону в контексті екологічно сталого розвитку: автореферат... канд. екон. Наук, спец.: 08.00. 06–економіка природокористування та охорони …
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, OV Shkarupa
Суми: СумДУ, 2008
142008
Современное состояние рыбной отрасли в Украине
ОВ Шкарупа, ВФ Пличко, АВ Кожушко
Рибогосподарська наука України, 30-36, 2010
102010
Innovative strategies to increase economic efficiency of greening the economy
LG Melnyk, EV Shkarupa, MO Kharchenko
Middle East Journal of Scientific Research 16 (1), 30-37, 2013
72013
Рыбная отрасль Украины. Проблемы и перспективы
ОВ Шкарупа, ВФ Пличко
Керченский государственный морской технологический университет, 2012
62012
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
62011
Анализ факторов развития региона как эко-социоэкономической системы
ОВ Шкарупа
Механізм регулювання економіки, 155-159, 2009
62009
Аналіз факторів розвитку регіону як еко-соціо-економічної системи
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, OV Shkarupa
Механізм регулювання економіки, 155-159, 2009
52009
Управління екологічною модернізацією соціально-економічного розвитку регіону
O Shkarupa
Економічний часопис-ХХІ, 57-60, 2015
42015
К вопросу об интегрированном управлении устойчивым развитием региона
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, СА Самаль
Сумский государственный университет, 2013
42013
Анализ рыночных возможностей развития трубопрокатного производства на ПАО СМНПО им. МВ Фрунзе
ПН Болгарин, СН Ильяшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-33, 2013
4*2013
Забезпечення сталого розвитку еколого-економічних систем агропродовольчої сфери на основі механізмів самоорганізації
ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа
Сталий розвиток та безпека агропродовольчної сфери України в умовах …, 2012
42012
Екополіс «Еко-Сумщина»: аналіз напрямків реалізації та головних досягнень
ОВ Шкарупа, ОМ Цупро, ОВ Кубатко, ОІ Мельник
Механізм регулювання економіки 1 (3), 53-62, 2010
42010
Анализ методических подходов к классификации социо-эколого-экономических индикаторов устойчивого развития
ИН Сотник, ЕВ Шкарупа, ОВ Шкарупа, OV Shkarupa, ІМ Сотник
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка, 65, 2004
42004
Теоретичні аспекти формування та управління портфелем екологічно орієнтованих бізнесів регіону
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, ІВ Бурич
Сумський державний університет, 2015
32015
Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа
Центр екологічної освіти та інформації, 2012
32012
Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ “Еко-Сумщина”
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, ПС Кочур, ОФ Балацький, ОФ Балацкий, ...
" ВТД" Університетська книга", 2008
32008
Эколого-экономическая оценка состояния региона в контексте экологически устойчивого развития
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа
Издательство СумГУ, 2007
32007
Бізнес-планування" зеленого" зростання економіки регіону як чинник екологічної модернізації соціально-економічних систем
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа
Сумський державний університет, 2016
22016
Екологічна модернізація соціально-економічного розвитку регіону у світлі суспільних трансформацій: теоретико-методологічні засади
ОВ Шкарупа
Маркетинг і менеджмент інновацій, 235-249, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20