Олена Василівна Шкарупа
Олена Василівна Шкарупа
СумДУ, Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту, кафедра економіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Современные тенденции управления политическим и социально-экономическим развитием территорий
ИВ Минакова, ЛГ Мельник, ЕИ Масалов, А Кубатко, А Кубатко, ...
Агентство печати литературы" АПЛИТ", 2013
332013
Аналiз проблем та напрямкiв удосконалення системи оподаткування в Українi
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, OV Shkarupa, АВ Романченко
Механізм регулювання економіки, 185-191, 2010
252010
Гармонизация социально-экономического развития как магистральное направление повышения конкурентоспособности современного государства
СГ Емельянов, ИВ Минакова, ВВ Коварда, ЕИ Масалов, ЛГ Мельник, ...
АПЛИТ, 2011
242011
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 13-23, 2013
17*2013
Еколого-економічна оцінка стану регіону в контексті екологічно сталого розвитку: автореферат... канд. екон. Наук, спец.: 08.00. 06–економіка природокористування та охорони …
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, OV Shkarupa
Суми: СумДУ, 2008
122008
Innovative strategies to increase economic efficiency of greening the economy
LG Melnyk, EV Shkarupa, MO Kharchenko
Middle East Journal of Scientific Research 16 (1), 30-37, 2013
92013
Анализ методических подходов к классификации социо-эколого-экономических индикаторов устойчивого развития
ИН Сотник, ЕВ Шкарупа, ОВ Шкарупа, OV Shkarupa, ІМ Сотник
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка, 65, 2004
92004
Анализ факторов развития региона как эко-социоэкономической системы
ОВ Шкарупа
Механізм регулювання економіки, 155-159, 2009
82009
Управління екологічною модернізацією соціально-економічного розвитку регіону
O Shkarupa
Економічний часопис-ХХІ, 57-60, 2015
52015
Аналіз факторів розвитку регіону як еко-соціо-економічної системи
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, OV Shkarupa
Механізм регулювання економіки, 155-159, 2009
52009
Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа
Центр екологічної освіти та інформації, 2012
42012
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
42011
Екополіс «Еко-Сумщина»: аналіз напрямків реалізації та головних досягнень
ОВ Шкарупа, ОМ Цупро, ОВ Кубатко, ОІ Мельник
Механізм регулювання економіки 1 (3), 53-62, 2010
42010
Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ “Еко-Сумщина”
ЛГ Мельник, ПС Кочур, ОФ Балацький, СМ Ілляшенко, АВ Васильєв, ...
" ВТД" Університетська книга", 2008
42008
Эколого-экономическая оценка состояния региона в контексте экологически устойчивого развития
ЕВ Шкарупа
Издательство СумГУ, 2007
42007
Забезпечення сталого розвитку еколого-економічних систем агропродовольчої сфери на основі механізмів самоорганізації
ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа
Сталий розвиток та безпека агропродовольчної сфери України в умовах …, 0
4
Прогнозування адекватності процесу екологічної модернізації в системі національної економіки
ОВ Шкарупа
Глобальні та національні проблеми економіки, 159-163, 2017
32017
Теоретичні аспекти формування та управління портфелем екологічно орієнтованих бізнесів регіону
ОВ Шкарупа, ІВ Бурич
Маркетинг і менеджмент інновацій, 240-252, 2015
32015
Социальная и солидарная экономика при переходе к сестейновому развитию: опыт ЕС
ЛГ Мельник, ИБ Дегтярева, ЕВ Шкарупа, ЕЮ Чигрин
Сумський державний університет, 2014
32014
К вопросу об интегрированном управлении устойчивым развитием региона
ЛГ Мельник, СА Самаль, ЕВ Шкарупа
Mechanism of Economic Regulation, 27-40, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20