Олена Василівна Шкарупа
Олена Василівна Шкарупа
СумДУ, факультет економіки та менеджменту, кафедра економіки та бізнес-адміністрування
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Аналiз проблем та напрямкiв удосконалення системи оподаткування в Українi
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, OV Shkarupa, АВ Романченко
Механізм регулювання економіки, 185-191, 2010
212010
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
Сумский государственный университет, 2013
12*2013
Еколого-економічна оцінка стану регіону в контексті екологічно сталого розвитку: автореферат... канд. екон. Наук, спец.: 08.00. 06–економіка природокористування та охорони …
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, OV Shkarupa
Суми: СумДУ, 2008
122008
Современное состояние рыбной отрасли в Украине
ОВ Шкарупа, ВФ Пличко, АВ Кожушко
Рибогосподарська наука України, 30-36, 2010
102010
Рыбная отрасль Украины. Проблемы и перспективы
ОВ Шкарупа, ВФ Пличко
Керченский государственный морской технологический университет, 2012
62012
Анализ факторов развития региона как эко-социоэкономической системы
ОВ Шкарупа
Механізм регулювання економіки, 155-159, 2009
62009
Innovative strategies to increase economic efficiency of greening the economy
LG Melnyk, EV Shkarupa, MO Kharchenko
Middle East Journal of Scientific Research 16 (1), 30-37, 2013
52013
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2011
52011
Аналіз факторів розвитку регіону як еко-соціо-економічної системи
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, OV Shkarupa
Механізм регулювання економіки, 155-159, 2009
52009
Управління екологічною модернізацією соціально-економічного розвитку регіону
O Shkarupa
Економічний часопис-ХХІ, 57-60, 2015
42015
Забезпечення сталого розвитку еколого-економічних систем агропродовольчої сфери на основі механізмів самоорганізації
ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа
Сталий розвиток та безпека агропродовольчної сфери України в умовах …, 2012
42012
Екополіс «Еко-Сумщина»: аналіз напрямків реалізації та головних досягнень
ОВ Шкарупа, ОМ Цупро, ОВ Кубатко, ОІ Мельник
Механізм регулювання економіки 1 (3), 53-62, 2010
42010
Теоретичні аспекти формування та управління портфелем екологічно орієнтованих бізнесів регіону
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа, ІВ Бурич
Сумський державний університет, 2015
32015
К вопросу об интегрированном управлении устойчивым развитием региона
ЛГ Мельник, СА Самаль, ЕВ Шкарупа
Mechanism of Economic Regulation, 27-40, 2013
32013
Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа
Центр екологічної освіти та інформації, 2012
32012
Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ “Еко-Сумщина”
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, ПС Кочур, ОФ Балацький, ОФ Балацкий, ...
" ВТД" Університетська книга", 2008
32008
Эколого-экономическая оценка состояния региона в контексте экологически устойчивого развития
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа
Издательство СумГУ, 2007
32007
Анализ методических подходов к классификации социо-эколого-экономических индикаторов устойчивого развития
ИН Сотник, ЕВ Шкарупа, ОВ Шкарупа, OV Shkarupa, ІМ Сотник
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка, 65, 2004
32004
Бізнес-планування" зеленого" зростання економіки регіону як чинник екологічної модернізації соціально-економічних систем
ОВ Шкарупа, ЕВ Шкарупа
Сумський державний університет, 2016
22016
Формування економічного механізму функціонування екологоорієнтованих кластерних структур
ОВ Шкарупа, ВВ Гімпель
Mechanism of Economic Regulation, 210-215, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20