Ігор Бочар / Igor Bochar
Ігор Бочар / Igor Bochar
доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання сучасних технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів
ВС Федорейко, РМ Горбатюк, ІЙ Бочар
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. Випуск, 189-197, 2005
92005
Perspective directions to increase heat tolerance of silicone carbid and molibdenum disilicide based materials
V Kovbashyn, I Bochar
Вісник Тернопільського національного технічного університету 82 (2), 49-54, 2016
32016
Technological conditions of diffusive boride coating formation on silicon carbide and molybdenum disilicide
V Kovbashyn, I Bochar
12018
The study of technologies to improve physical-mechanical and chemical properties of reaction sintered ceramic materials on the basis of silicon carbide
V Kovbashyn, I Bochar
Вісник Тернопільського національного технічного університету 86 (2), 14-20, 2017
12017
Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів
В Ковбашин, І Бочар
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 130-139, 2015
12015
Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену
В Ковбашин, І Бочар
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 127-131, 2014
12014
Діагностика показників розвитку просторового мислення у школярів
І Гевко, І Бочар
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
12007
Improvement of physicomechanical and chemical propeties of reaction-sintered silicon carbide ceramics
YV Dzyadykevich, II Bochar
Inorganic Materials 30 (10), 1994
11994
Особливості використання методичних вказівок з «Основ охорони праці» при підготовці майбутніх фахівців
І Бочар
Вектор, 2020
2020
Ефективність використання методичних розробок з «охорони праці» при підготовці фахівців сфери обслуговування
ІЙ Бочар
2020
Спосіб обробки реакційно-спечених виробів на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібдену
ВІ Ковбашин, І Бочар
Вісник Тернопільського національного технічного університету 94 (2), 75-79, 2019
2019
Дослідження властивостей захисної композиції нанесеної на поверхню реакційно-спечених керамічних матеріалів
ВІ Ковбашин, ІЙ Бочар
Матеріали XХ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2017
2017
Дослідження технологій покращення фізико-механічних і хімічних властивостей реакційно-спечених керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію
ВІ Ковбашин, ІЙ Бочар
Scientific journal of the Ternopil national technical university, 14-20, 2017
2017
Навчання студентів проведенню технічних розрахунків під час виготовлдення деталей і виробів
ІЙ Бочар, ВІ Ковбашин
2016
Захист керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібдену від високотемпературної корозії
ВІ Ковбашин, І Бочар
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену
ІЙ Бочар
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
2014
Алгоритм дослідження функціональних змін різних систем організму людини на заняттях з основ охорони праці
ТП Сорока, ІВ Гевко, ІЙ Бочар ІЙ
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Формування фахових знань у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю при вивченні дисципліни Основи охорони праці
ІВ Гевко, ТП Сорока, ІЙ Бочар
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 37-41, 2013
2013
Умови інтелектуального розвитку учнів як складова навчально-пізнавальної діяльності у процесі їх трудової підготовки
ІЙ Бочар, ІВ Гевко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
2011
Формування практичних умінь студентів інженерно-педагогічних факультетів під час розрахунків посадок підшипників кочення
І Бочар, І Гевко
Молодь і ринок, 48-52, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20