Дротянко Любовь Григорьевна
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Феномен фундаментального і прикладного знання (Постнекласичне дослідження)
ЛГ Дротянко
Вид-во Європ. Ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000
1152000
Філософські проблеми мовознавства
ЛГ Дротянко
Навчальна книга, 2002
402002
Социокультурная детерминация фундаментальных и прикладных наук
ЛГ Дротянко
Вопросы философии, 91-95, 2000
392000
Фундаментальне і прикладне знання як соціокультурна та праксеологічна проблема. Монографія. Частина 3
ЛГ Дротянко
КНУ ім. Тараса Шевченка, 1998
211998
Інформаційний простір і діалог культур в інтер’єрі ХХІ століття
ЛГ Дротянко
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2011
172011
Масова культура і масова свідомість в умовах глобалізації
ЛГ Дротянко
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 5-8, 2013
162013
Інформаційне суспільство і сучасний університет
ЛГ Дротянко
Національний авіаційний університет, 2007
152007
Концепції інформаційного суспільства та культури постмодерну
ЛГ Дротянко
Національний авіаційний університет, 2006
132006
Наукова і побутова мови у процесі взаємопроникнення культур
Л Дротянко
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2005
122005
Ментальний аспект комунікації в полікультурному середовищі в умовах глобалізації
ЛГ Дротянко
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2013
112013
Мультикультуралізм комунікативних процесів у глобалізованому світі
ЛГ Дротянко, ВО Жолдоков
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2012
102012
Філософія наукового пізнання: підруч.
ЛГ Дротянко
К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк, 2010
102010
Філософське та наукове знання в культурній свідомості постмодерну
ЛГ Дротянко
Totallodgy-ХХІ (п’ятий випуск). Постнекласичні дослідження.–К.: ЦГО НАН …, 2001
102001
Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу
ЛГ Дротянко
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2017
92017
Наука як феномен культури у філософській спадщині СБ Кримського
ЛГ Дротянко
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія, 10-13, 2015
92015
Масова культура в інформаційному суспільстві
ЛГ Дротянко
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія …, 2009
92009
Соціокультурні підстави трансформації понятійного апарату сучасного філософування
ЛГ Дротянко
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2014
82014
Особливості диверсифікації закладів вищої освіти в інформаційну епоху
ЛГ Дротянко
Вісник Національного авіаційного університету. Сер.: Філософія …, 2010
82010
Постнекласична наука: оновлення дискурсу
ЛГ Дротянко
Людина i космос. Збiрник наукових праць.–К.: МАУП, 38-42, 1999
81999
Функциональні трансформації постнекласичної науки в інформаційному суспільстві
ЛГ Дротянко
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія …, 2016
72016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20