Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт ShapovalLar@gmail.com.
Шаповал Лариса Іванівна, Шаповал Лариса Ивановна, Shapoval Larysa(orcid.org/0000-0001-9870-2833)
Шаповал Лариса Іванівна, Шаповал Лариса Ивановна, Shapoval Larysa(orcid.org/0000-0001-9870-2833)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кандидат історичних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
та ін. Роль ендотелію та біологічно-активних речовин ендотеліального походження в регуляції кровообігу та діяльності серця
ОО Мoйбенко, ВФ Сагач, ЛМ Шаповал
Фізіол. журн 43 (1-2), 3-18, 1997
231997
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ТА РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ЛІ Шаповал
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2006
32006
Козаки-переселенці з Полтавщини на Кубань: побут та устрій
ЛІ Шаповал
Чорноморський літопис, 2010
22010
Вивчення сучасними українськими істориками етапів реалізації непу в аграрному секторі
ЛІ Шаповал
Український селянин, 2008
22008
Сучасна українська та російська історіографія періодизації непу
Л Шаповал
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 2005
22005
Вплив модуляції Na+, К+-АТФази нейронів довгастого мозку на гемодинамічні ефекти у щурів із генетично детермінованою гіпертензією
ЛМ Шаповал, ОВ Дмитренко, ГЛ Вавілова, ЛС Побігайло, ...
Фізіологічний журнал, 3-13, 2012
12012
Етнографічні особливості українського народу за матеріалами Студій з української етнографії та антропології Федора Вовка
ЛІ Шаповал
Література та культура Полісся, 274-285, 2012
12012
Роль иностранного элемента в оптимизации процесса колонизации и урбанизации Новороссии в раннемодерновую эпоху
МЭ Кавун
Вопросы германской истории, 43, 2007
12007
Оксид азоту і рефлекторна регуляція кровообігу у щурів
ЛМ Шаповал, ОО Мойбенко, ВФ Сагач, ЛС Побігайло, ОВ Дмитренко
Фізіол. журн 49 (4), 33-41, 2003
12003
Вплив інтервального гіпоксичного тренування на гемодинамічні ефекти модуляції нейрональної NO-синтази в медулярних кардіоваскулярних нейронах довгастого мозку щурів
ЛМ Шаповал, ЛС Побігайло, ЛГ Степаненко, ОВ Дмитренко, ВО Бурий, ...
Фізіол. журнал.–2010.–56, 62-71, 0
1
Історичний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені ВГ Короленка: збірник матеріалів і бібліографічні покажчики.–Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка …
ЛІ Шаповал
2018
Специфіка ефектів стереотаксичного введення баклофену в медулярні кардіоваскулярні ядра щурів
ЛМ Шаповал, ОВ Дмитренко, АМ Науменко, ТЛ Давидовська, ВФ Сагач
Нейрофизиология, 33-38, 2017
2017
Моделювання молекулярної взаємодії баклофену і ГАМКВ-рецептора
АМ Науменко, ЛМ Шаповал, ОЮ Нипорко, ІС Войтешенко, ...
Нейрофизиология, 3-10, 2017
2017
В. Кричевський–керівник етнографічної експедиції на Полтавщині в 1938-1939 роках
ЛІ Шаповал
2017
Етнографічні колекції у музеях Полтавщини
ЛІ Шаповал
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2016
2016
Лемки на Зіньківщині (Полтавщина): до питання регіональної ідентичності етнографічної групи
Л Шаповал
Емінак, 67-92, 2016
2016
Лемки на Зіньківщині: регіональна ідентичність етнографічної групи
ЛІ Шаповал
2016
Традиційне дозвілля молоді у селах Полтавського району в ХХ–на початку ХХІ століть
ЛІ Шаповал, МВ Мельник
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2016
2016
Обрядово-ритуальні дії свята Купала на теренах полтавського краю
ЛІ Шаповал
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2016
2016
Лемківські традиції писанкарства у Полтавському краї
ЛІ Шаповал
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20