Слюсаренко Ніна Віталіївна
Слюсаренко Ніна Віталіївна
Херсонський державний університет, професор кафедри педагогіки та
Підтверджена електронна адреса в ksu.ks.ua
НазваПосиланняРік
Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІX-XX століття: монографія
НВ Слюсаренко
РІПО, 2009
272009
Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках обслуговуючої праці засобами ігрової діяльності
НВ Слюсаренко
Друкарня СП" Міра", 2001
252001
Трудова підготовка молоді на Херсонщині: історико-педагогічний аспект: монографія
НВ Слюсаренко
Херсон: Айлант, 2003
102003
Суб’єкт-суб’єктний підхід до організації педагогічного процесу
Н Слюсаренко, М Кульбацька
Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана …, 2015
92015
Ґендерний підхід до організації навчально-виховного процесу сучасної школи:[навч.-метод. посіб.]
НВ Слюсаренко
Херсон: РІПО, 2010
92010
Виховання учнів у середніх навчальних закладах Великої Британії: навч. посібник
НВ Слюсаренко
Херсон: Айлант 178, 2008
82008
Етапи становлення та розвитку трудової підготовки дівчат у школах України
НВ Слюсаренко
Збірник наукових праць. Педагогічний альманах/редкол. ВВ Кузьменко (голова …, 2010
72010
Трудова підготовка дівчат в історії розвитку української школи:[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів]/Ніна Віталіївна Слюсаренко
НВ Слюсаренко
Херсон: РІПО, 2008
72008
Формування соціокультурної особистості майбутнього судноводія на засадах компетентнісного підходу
Н Слюсаренко, Л Ліпшиць
Людинознавчі студії. Педагогіка, 173-181, 2014
52014
Международная научная школа «Парадигма». Лето-2015 (Варна, Болгария): Предисловие к тому 5 «Педагогика» и содержание
НВ Слюсаренко, ЛФ Чупров, ЕК Янакиева
PEM: Psychology. Educology. Medicine, 2015
42015
Теоретичні основи полікультурного виховання школярів
НВ Слюсаренко
Таврійський вісник освіти, 30-35, 2011
42011
Організаційно-педагогічні основи соціалізації підлітків у молодіжних організаціях: Навч. Посіб.
НВ Слюсаренко
Херсон: Айлант, 2006
42006
Формування культури праці учнів основної школи: методичні рекомендації
НВ Слюсаренко, ЮВ Кузьменко
Херсон: Айлант, 2005
42005
Науково-методичне забезпечення організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 5-9 класів на уроках обслуговуючої праці: монографія
НВ Слюсаренко
Херсон: Айлант, 2003
42003
Аналіз сучасних підходів до проблеми розвитку творчих здібностей учнів
НВ Слюсаренко
Педагогічні науки: зб. наук. пр.–Херсон: Айлант, 93-97, 1999
41999
Діяльність Ямчицької нижчої сільськогосподарської школи на освітній ниві Херсонської губернії
НВ Слюсаренко, МВ Гончар
Збірник наукових праць. Педагогічний альманах/редкол. ВВ Кузьменко (голова …, 2012
32012
Теорія і практика трудової підготовки дівчат у школах України (кінець ХІХ–ХХ століття): дис.< доктора пед. наук: 13.00. 02/Слюсаренко Ніна Віталіївна
НВ Слюсаренко
Херсон, 2010
32010
Форми і методи виховної роботи у вищому навчальному закладі
НВ Слюсаренко
ВІСНИК ОСВІТИ, 2009
32009
Праця як засіб гендерної соціалізації дівчат: від витоків до сьогодення
НВ Слюсаренко
Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Випуск 2, 223-240, 2007
32007
Післядипломна освіта як середовище розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін
НВ Слюсаренко
Педагогічний альманах, 111-117, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20