Олена Ковальова Olena Kovalova
Олена Ковальова Olena Kovalova
Одеський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене oduvs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім'ї
ОВ Ковальова
392008
Запобігання насильству в сім’ї: досвід штату Іллінойс США
ОВ Ковальова
Південноукраїнський правничий часопис, 41-43, 2007
42007
Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї: Монографія
АМ Волощук, ХП Ярмакі, ОВ Ковальова
Одеса: ОДУВС, 2013
32013
Адміністративна відповідальність
ОЄ Користін, ХП Ярмакі, ОВ Ковальова
навчальнометодичний посібник/ОЄ Користін, ХП Ярмакі ХП, ОВ Ковальова.-Одеса …, 2015
22015
Застосування до дітей тілесних покарань з метою виховання: суперечність норм права, моралі та релігії
О Ковальова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
22014
Деякі питання дотримання права на свободу мирних зібрань працівниками органів внутрішніх справ України
ОВ Ковальова
Південноукраїнський правничий часопис, 120-124, 2014
22014
ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
ОВ Ковальова
Адміністративне право і процес, 2013
22013
Osnovni napriamky udoskonalennia diialnosti sluzhby dilnychnykh inspektoriv militsii shchodo poperedzhennia nasylstva v sim’i [The main directions of improvement of the service …
OV Kovalova
Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav-Bulletin …, 2007
22007
Sub’iekty zapobihannia nasylstvu v sim’i: povnovazhennia ta kharakterystyka [Subjects of prevention of domestic violence: powers and characteristics]
OV Kovalova
Aktualni problemy derzhavy i prava-Actual problems of state and law 25, 460-465, 2007
22007
Сучасний стан забезпечення прав жінок в Україні: оцінка CEDAW
ОВ Ковальова, ЕВ Ковалёва
Ірпінь: УДФС України, 2018
12018
Основні напрямки удосконалення діяльності служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї
ОВ Ковальова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 206-215, 2007
12007
Административная ответственность за совершение домашнего насилия
E Kovaliova, E Postol
Legea şi Viaţa 329 (5/2), 83-87, 2019
2019
Ensuring of child’s dignity as a principle of modern education: administrative and legal aspects
O Kovalova, M Korniienko, O Postol
2019
Особливості застосування поліцейськими спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству
ОВ Ковальова
Київ: Національна академія прокуратури України, 2019
2019
Алгоритм реагування поліцейських на звернення про жорстоке поводження щодо дитини, зокрема домашнє насильство
ОВ Ковальова, ВП Капуляк, ВП Капуляк
2019
Роль медіації та інших альтернативних способів вирішення конфліктів в поліцейській діяльності
ОВ Ковальова
Одеса: ОДУВС, 2019
2019
Особливості відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, за вчинені дітьми правопорушення
ОВ Ковальова
Wolomin: lzdevnieciba «Baltija Publishing», 2018
2018
Законний порядок і проблемні питання застосування спеціальних засобів під час адміністративного затримання
ОВ Ковальова
Харків: ХНУВС, 2018
2018
Національна поліція України як суб'єкт запобігання та протидії домашньому насильству
ОВ Ковальова
Донецький юридичний інститут, 2018
2018
Адміністративна відповідальність за вчинення домашнього насильства: особливості впровадження нового законодавства
ОВ Ковальова
Одеса: ОДУВС, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20