Дяденчук Альона / Дяденчук А. Ф. / Dyadenchuk Alena / Diadenchuk A.F. (ORCID 0000-0002-6625-9985)
Дяденчук Альона / Дяденчук А. Ф. / Dyadenchuk Alena / Diadenchuk A.F. (ORCID 0000-0002-6625-9985)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Использование пористых соединений А3В5 для обкладок суперконденсатора
АФ Дяденчук, ВВ Кидалов
Сумский государственный университет, 2015
15*2015
The mechanism of growth of GaN films by the HVPE method on SiC synthesized by the substitution of atoms on porous Si substrates
SA Kukushkin, SS Sharofidinov, AV Osipov, AV Redkov, VV Kidalov, ...
ECS Journal of Solid State Science and Technology 7 (9), P480, 2018
14*2018
Гетероструктури n-ZnO: Al/porous-CdTe/p-CdTe в якості фотоелектричних перетворювачів
АФ Дяденчук, ВВ Кідалов
11*2017
Properties of SiC films obtained by the method of substitution of atoms on porous silicon
VV Kidalov, SA Kukushkin, AV Osipov, AV Redkov, AS Grashchenko, ...
ECS Journal of Solid State Science and Technology 7 (4), P158, 2018
92018
Growth of SiC films by the method of substitution of atoms on porous Si (100) and (111) substrates
VV Kidalov, SA Kukushkin, AV Osipov, AV Redkov, AS Grashchenko, ...
92018
Obtaining and research of properties of porous GaAs
A Dyadenchuk
International Journal of Modern Communication Technologies and Research 2 …, 2014
92014
Production of Porous ZnSe by Electrochemical Etching Method.
AF Dyadenchuk, VV Kidalov
Journal of Nano-& Electronic Physics 5 (3), 2013
8*2013
Застосування середовища Mathcad у загальному курсі фізики при підготовці фахівців інженерних спеціальностей
АФ Дяденчук, ЛВ Халанчук
72020
Формування екологічної грамотності здобувачів освіти шляхом інтеграції знань із фізики та хімії
НС Пшенична, АФ Дяденчук
Східноукраїнська організація" Центр педагогічних досліджень", 2020
72020
Structural and optical properties of ZnO films obtained on mesoporous Si substrates by the method of HF magnetron sputtering
V Kidalov, A DYADENCHUK, Y BACHERIKOV, A ZHUK, T GORBANIUK, ...
Turkish Journal of Physics 44 (1), 57-66, 2020
6*2020
Отримання поруватих напівпровідників методом електрохімічного травлення: монографія
АФ Дяденчук, АФ Дяденчук, ВВ Кідалов
Бердянськ: БДПУ, 2017
6*2017
Візуалізація задач диференціального числення при підготовці студентів інженерних спеціальностей
АФ Дяденчук, ЛВ Халанчук
5*2020
Investigation the Structures ZnO: Al/SiOx/PorSi/p-Si/Al
VV Kidalov, AF Dyadenchuk, SL Khrypko, OS Khrypko
Physics and Chemistry of Solid State 18 (2), 180-183, 2017
52017
Формування екологічного мислення студентів під час виконання науково-дослідних проєктів
ВВ Шквиря, АФ Дяденчук
Наукові записки молодих учених, 2020
32020
Використання міждисциплінарних зв’язків фізики і хімії під час науково-дослідницької діяльності студентів
АФ Дяденчук, НС Пшенична
Наукові записки молодих учених, 2020
32020
Міжпредметні зв’язки фізики і математики при вивченні інтегрального числення
АФ Дяденчук, ЛВ Халанчук
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
3*2020
Indium Oxide Nanotubes Obtained by Radical Beam Epitaxy
VV Kidalov, AF Dyadenchuk
Journal of Nano-and Electronic Physics 7 (3), 3026-1, 2015
3*2015
Получение периодических слоев GaAs методом электрохимического травления
АФ Дяденчук, ВВ Кидалов
Физическая инженерия поверхности, 2014
32014
ZnO growth on macroporous Si substrates by HF magnetron sputtering
VV Kidalov, A Diadenchuk, Y Bacherikov, IV Rogozin, VV Kidalov
22020
Нанотрубки оксиду цинку, отримані методом радикало-променевої епітаксії на поруватій поверхні селеніду цинку
АФ Дяденчук, ВВ Кідалов
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20