Valeriy Bebyk / Валерій Бебик / Бебик Валерій / Бебик В./ V. Bebyk / Bebik V. / W. Bebyk
Valeriy Bebyk / Валерій Бебик / Бебик Валерій / Бебик В./ V. Bebyk / Bebik V. / W. Bebyk
доктор політичних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене academy.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: монографія
ВМ Бебик
К.: МАУП 440, 2, 2005
2642005
Політологія для політика і громадянина:[Монографія]
ВМ Бебик
К.: МАУП 424, 3, 2003
1412003
Політична культура сучасної молоді
ВМ Бебик, МФ Головатий, ВА Ребкало
К.: АЛД 112, 2, 1996
1381996
Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика
ВМ Бебик
К.: МАУП 234, 2000
1342000
Політичний маркетинг і менеджмент
ВМ Бебик
К.: МАУП, 212-213, 1996
911996
Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб
ВМ Бебик
К.: МАУП 491, 2001
902001
Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматися на політичному олімпі
ВМ Бебик
К.: Абрис 126, 1993
611993
Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика
В Бебик, ЛО Дегтерьова, СО Шергін
Universytet" Ukraïna,", 2006
482006
Політологія: наука і навчальна дисципліна
В Бебик
К.: Каравела 496, 2009
392009
Засоби масової інформації посткомуністичної України
ВМ Бебик, ОІ Сидоренко
К.: МАУП, 1996
381996
Політологія: теорія, методологія, практика
ВМ Бебик
К.: МАУП, 1997
351997
Iнформацiйно-комунiкацiйний менеджмент у глобальному суспiльствi: психологiя, технологiї, технiка паблiк рилейшнз: монографiя
ВМ Бебик
292005
Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент
В Бебик
Політичний менеджмент, 140-147, 2006
252006
Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі:[навч.-метод. посібн.]
В Бебик, В Бортніков, Л Дегтерьова, А Кудряченко
К.: Інститут громадянського суспільства, 2006
242006
Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації
ВМ Бебик
Інформація і право, 41-49, 2011
202011
Наша політична культура
В Бебик
Політологічні читання, 6-23, 1992
201992
Менеджмент освіти глобального суспільства
ВМ Бебик
Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр.–К.: МАУП, 2005
182005
Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в Європейський простір вищої школи:[монографія]/за ред. ВМ Бебика
ВМ Бебик
К.: МАУП, 2004
162004
Політичний маркетинг і менеджмент у демократичному суспільстві
ВМ Бебик
ВМ Корецького, 1996
161996
Основи теоретичної та практичної політології
ВМ Бебик
К.: МАУП, 1994
141994
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20