Valeriy Bebyk / Валерій Бебик / Бебик Валерій / Бебик В./ V. Bebyk / Bebik V. / W. Bebyk
Valeriy Bebyk / Валерій Бебик / Бебик Валерій / Бебик В./ V. Bebyk / Bebik V. / W. Bebyk
доктор політичних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук
Підтверджена електронна адреса в academy.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: монографія
ВМ Бебик
К.: МАУП 440, 2, 2005
3372005
Політологія для політика і громадянина:[Монографія]
ВМ Бебик
К.: МАУП 424, 3, 2003
1602003
Політична культура сучасної молоді
ВМ Бебик, МФ Головатий, ВА Ребкало
К.: АЛД 112, 2, 1996
1521996
Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика
ВМ Бебик
К.: МАУП 234, 2000
1482000
Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб
ВМ Бебик
К.: МАУП 491, 2001
1022001
Політичний маркетинг і менеджмент
ВМ Бебик
К.: МАУП, 212-213, 1996
961996
Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматися на політичному олімпі
ВМ Бебик
К.: Абрис 126, 1993
651993
Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика
В Бебик, ЛО Дегтерьова, СО Шергін
Universytet" Ukraïna,", 2006
562006
Політологія: наука і навчальна дисципліна
В Бебик
К.: Каравела 496, 2009
412009
Засоби масової інформації посткомуністичної України
ВМ Бебик, ОІ Сидоренко
К.: МАУП, 1996
391996
Політологія: теорія, методологія, практика
ВМ Бебик
К.: МАУП, 1997
371997
Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент
В Бебик
Політичний менеджмент, 140-147, 2006
322006
Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі:[навч.-метод. посібн.]
В Бебик, В Бортніков, Л Дегтерьова, А Кудряченко
К.: Інститут громадянського суспільства, 2006
242006
Наша політична культура
В Бебик
Політологічні читання, 6-23, 1992
221992
Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації
ВМ Бебик
Інформація і право, 41-49, 2011
212011
Менеджмент освіти глобального суспільства
ВМ Бебик
Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр.–К.: МАУП, 2005
212005
Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в Європейський простір вищої школи:[монографія]/за ред. ВМ Бебика
ВМ Бебик
К.: МАУП, 2004
182004
Політичний маркетинг і менеджмент у демократичному суспільстві
ВМ Бебик
ВМ Корецького, 1996
161996
Основи теоретичної та практичної політології
ВМ Бебик
К.: МАУП, 1994
161994
Практична політологія: Навч. посіб
ВА Ребкало, ВМ Бебик, АМ Пойченко
К.: Вид во УАДУ, 1998
141998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20