Valeriy Bebyk / Валерій Бебик
Valeriy Bebyk / Валерій Бебик
доктор політичних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук
Підтверджена електронна адреса в academy.gov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз
ВМ Бебик
К.: МАУП 440, 2, 2005
2072005
Політологія для політика і громадянина:[Монографія]
ВМ Бебик
К.: МАУП, 406-422, 2003
1152003
Політична культура сучасної молоді
ВМ Бебик, МФ Головатий, ВА Ребкало
К.: АЛД 112, 2, 1996
1131996
Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика
ВМ Бебик
К.: МАУП 234, 2000
1122000
Політичний маркетинг і менеджмент
ВМ Бебик
К.: МАУП, 212-213, 1996
881996
Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб
ВМ Бебик
К.: МАУП 491, 2001
762001
Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматися на політичному олімпі
ВМ Бебик
К.: Абрис 199, 1993
541993
Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика
В Бебик, ЛО Дегтерьова, СО Шергін
Universytet" Ukraïna,", 2006
422006
Засоби масової інформації посткомуністичної України
ВМ Бебик, ОІ Сидоренко
К.: МАУП, 1996
331996
Політологія: наука і навчальна дисципліна
В Бебик
К.: Каравелла, 2009
292009
Iнформацiйно-комунiкацiйний менеджмент у глобальному суспiльствi: психологiя, технологiї, технiка паблiк рилейшнз: монографiя
ВМ Бебик
272005
Політологія: теорія, методологія, практика
ВМ Бебик
К.: МАУП, 1997
261997
Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі:[навч.-метод. посібн.]
В Бебик, В Бортніков, Л Дегтерьова, А Кудряченко
К.: Інститут громадянського суспільства, 2006
232006
Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент
В Бебик
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2006
212006
Наша політична культура
В Бебик
Політологічні читання, 6-23, 1992
181992
Менеджмент освіти глобального суспільства
ВМ Бебик
Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр.–К.: МАУП, 2005
162005
Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в Європейський простір вищої школи:[монографія]/за ред. ВМ Бебика
ВМ Бебик
К.: МАУП, 2004
152004
Глобальне інформаційне суспільство: поняття, структура, комунікації
ВМ Бебик
Інформація і право, 41-49, 2011
142011
Практична політологія: Навч. посіб
ВА Ребкало, ВМ Бебик, АМ Пойченко
К.: Вид во УАДУ, 1998
131998
Основи теоретичної та практичної політології
ВМ Бебик
К.: МАУП, 1994
111994
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20