Крилова Тетяна Василівна
Крилова Тетяна Василівна
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Відтворення емотивної лексики у перекладі роману Ш. Бронте «Джейн Ейр»
ТВ Крилова, О Зіненко
Аграр Медіа Груп, 2019
2019
СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ЕРОТИЗМІВ ЯК ДОМІНАНТИ АВТОРСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ ЕЛ ДЖЕЙМС (НА МАТЕРІАЛІ ТРИЛОГІЇ ЕЛ ДЖЕЙМС «50 ВІДТІНКІВ СІРОГО»)
ІО Купцова, ТВ Крилова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2018
2018
Специфіка відтворення оказіональних порівнянь як елементу ідіостилю Донни Тартт
ШЮВ Крилова Т.В.
Закарпатські філологічні студії 2 (3), 143-149, 2018
2018
Мовна об’єктивація авторського світогляду та її відтворення у перекладі
ІО Купцова, ТВ Крилова
Національний Авіаційний Університет, 2018
2018
Порівняльна граматика англійської та української мов. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання
ТВ Крилова
2017
Відтворення когезії в перекладі економічних текстів
ЗЛ Крилова Т.В.
Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний …, 2017
2017
Прагмакультурний аспект перекладу політичних промов
МІ Крилова Т.В.
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник …, 2017
2017
Комунікативні функції окличних речень (на матеріалі творів Р.Дала)
КІ Крилова Т.В.
Південний архів. Філологічні науки: Збірник 1 (LXX), 99-103, 2017
2017
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Граматика англійської та української мов»
ТВ Крилова
2017
Відтворення прагматично-семантичного аспекту окличних речень в перекладі художніх творів (на матеріалі перекладу твору Р. Дала «Чарлі та шоколадна фабрика»)
ІО Купцова, ТВ Крилова
Центр навчальних, наукових та періодичних видань Національної академії …, 2017
2017
Відтворення у перекладі комунікативної специфіки еліптичних структур
О Первак, Т Крилова
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика, 283, 2016
2016
Відтворення синтаксичних експресивних засобів в українських перекладах публіцистичних текстів
ГЯ Крилова Т.В.
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник …, 2016
2016
Універсальне граматичне значення перфектності як об’єкт перекладацького аналізу
ТВ Крилова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
2016
Відтворення конструкції N be N засобами української мови
ТВ Крилова, КА Кузнєцова
Київ" Аграр Медіа Груп", 2015
2015
Аксіологічний аспект мовної репрезентації образу Росії в сучасному медіадискурсі як перекладацька проблема
ТВ Крилова, ГО Гаврилюк
Київ" Аграр Медіа Груп", 2015
2015
Граматика англійської мови
ТВ Крилова
Кафедра англійської філології і перекладу, 2014
2014
Практичний курс англійської мови 2 курс
СІ Сидоренко, АВ Сітко, ТВ Крилова, ЛО Гастинщикова, ...
Кафедра англійської філології і перекладу, 2014
2014
Відтворення емфатичних конструкцій в перекладі
О Сім’ячко, Т Крилова
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика, 326, 2014
2014
. Лівостороння валентність дієслова в контрастивному аспекті
АГ Т.Крилова
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія …, 2014
2014
Переклад посесивних структур
КЮ Крилова Т.В.
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20