Николай Харченко
НазваниеПроцитированоГод
Статистичний аналіз соціологічних даних
ВІ Паніотто, ВС Максименко, НМ Харченко
К.: Вид. дім «КМ Академія, 2004
622004
Вірусні гепатити
НВ Харченко, ВГ Порохницький, ВС Топольницький
Київ: Фенікс, 2002
302002
Оплата праці: реформування на основі нової єдиної тарифної сітки
М Харченко
Україна: аспекти праці, 3-9, 2005
172005
Проблеми та перспективи впровадження екологічно чистого виробництва в Україні
МО Харченко, НА Харченко, АО Панченко
Видавництво СумДУ, 2011
132011
«Кризис в методах опроса и пути его преодоления»: соображения по теме международной конференции (Киев, 28–29 октября 2011)
В Паниотто
Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии, 2011
122011
Абсолютні та відносні продуктивні сили та роль територіальної організації закладів загальної середньої освіти у їх розвитку
МО Харченко
Економіка та держава, 118-122, 2016
112016
Статистический анализ социологических данных
ВИ Паниотто, ВС Максименко, Н Харченко
Kиев: Издательский Дом «KM Академия, 2004
112004
Социологические исследования как способ контроля результатов выборов и референдумов
В Паниотто, Н Харченко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2001
10*2001
Різноманітність аспектів бідності: спроба соціологічного аналізу
Н Харченко
101999
Проблеми і перспективи розвитку страхової справи
СС Осадець, НВ Харченко
Фінанси України, 74-78, 1997
101997
Innovative Strategies to Increase Economic Efficiency of Greening the Economy
MK Leonid G. Melnyk, Elena V. Shkarupa
Middle-East Journal of Scientific Research, p. 30-37, 2013
92013
Деякі проблеми сучасної гастроентерології
НВ Харченко
Український медичний часопис, 68-73, 2003
92003
Динаміка використання Інтернет в Україні: лютийберезень 2016 [Електронний ресурс].
Н Харченко
Режим доступу: http://www. kiis. com. ua, 0
9
Про регулювання розмірів фондів оплати праці підприємств виробничої сфери
І Ломанов, О Уманський, М Харченко
Україна: аспекти праці, 9-15, 2000
82000
Науково-практичні засади оцінки розвитку інноваційного потенціалу регіонів
ОІ Карінцева, АИ Каринцева, МО Харченко, НА Харченко, ПС Матвєєв
Сумський державний університет, 2014
62014
Криза в методах опитування та шляхи її подолання
В Паніотто, Н Харченко
КМІС Review, 3-14, 2011
62011
Кореляти та нещодавні зміни поширеності куріння серед дорослих в Україні
ТІ Андрєєва, КС Красовський, НМ Харченко
Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 50-57, 2009
62009
Вiруснi гепатити
НВ Харченко, ВГ Порохницький, ВС Топольницький
62002
Порівняння методологічних підходів до вимірювання рівня бідності
Н Харченко
Соціологія: теорія, практика, маркетинг, 86-99, 2000
62000
Податок на прибуток: його розвиток та сучасний стан
НВ Харченко, ЮІ Гаркуша
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 124-127, 2016
52016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20