Николай Харченко
НазваниеПроцитированоГод
Статистичний аналіз соціологічних даних
ВІ Паніотто, ВС Максименко, НМ Харченко
К.: Вид. дім «КМ Академія, 2004
612004
Оплата праці: реформування на основі нової єдиної тарифної сітки
М Харченко
Україна: аспекти праці, 3-9, 2005
162005
Проблеми та перспективи впровадження екологічно чистого виробництва в Україні
МО Харченко, НА Харченко, АО Панченко
Видавництво СумДУ, 2011
132011
«Кризис в методах опроса и пути его преодоления»: соображения по теме международной конференции (Киев, 28–29 октября 2011)
В Паниотто
Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии, 2011
122011
Статистический анализ социологических данных
ВИ Паниотто, ВС Максименко, Н Харченко
Kиев: Издательский Дом «KM Академия, 2004
102004
Социологические исследования как способ контроля результатов выборов и референдумов
В Паниотто, Н Харченко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2001
10*2001
Проблеми і перспективи розвитку страхової справи
СС Осадець, НВ Харченко
Фінанси України, 74-78, 1997
101997
Деякі проблеми сучасної гастроентерології
НВ Харченко
Український медичний часопис, 68-73, 2003
92003
Абсолютні та відносні продуктивні сили та роль територіальної організації закладів загальної середньої освіти у їх розвитку
МО Харченко
Економіка та держава, 118-122, 2016
82016
Про регулювання розмірів фондів оплати праці підприємств виробничої сфери
І Ломанов, О Уманський, М Харченко
Україна: аспекти праці, 9-15, 2000
82000
Науково-практичні засади оцінки розвитку інноваційного потенціалу регіонів
ОІ Карінцева, АИ Каринцева, МО Харченко, НА Харченко, ПС Матвєєв
Сумський державний університет, 2014
72014
Innovative Strategies to Increase Economic Efficiency of Greening the Economy
MK Leonid G. Melnyk, Elena V. Shkarupa
Middle-East Journal of Scientific Research, p. 30-37, 2013
72013
Кореляти та нещодавні зміни поширеності куріння серед дорослих в Україні
ТІ Андрєєва, КС Красовський, НМ Харченко
Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 50-57, 2009
62009
Порівняння методологічних підходів до вимірювання рівня бідності
Н Харченко
Соціологія: теорія, практика, маркетинг, 86-99, 2000
62000
Різноманітність аспектів бідності: спроба соціологічного аналізу
Н Харченко
61999
Податок на прибуток: його розвиток та сучасний стан
НВ Харченко, ЮІ Гаркуша
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 124-127, 2016
52016
Криза в методах опитування та шляхи її подолання
В Паніотто, Н Харченко
КМІС Review, 3-14, 2011
52011
Функциональная диспепсия–актуальная проблема гастроэнтерологии
НВ Харченко
Gastroenterology, 2-6, 2009
52009
Показники оцінки результатів діяльності працівників підприємств та деякі підходи до організації матеріального стимулювання їх праці
М Харченко, С Шкорінов
Україна: аспекти праці, 34-40, 2003
52003
Стратегія підприємства
ІБ Дегтярьова, ИБ Дегтярева, МО Харченко, НА Харченко
Сумський державний університет, 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20