Николай Харченко
НазваниеПроцитированоГод
Статистичний аналіз соціологічних даних
ВІ Паніотто, ВС Максименко, НМ Харченко
К.: Вид. дім «КМ Академія, 2004
582004
Оплата праці: реформування на основі нової єдиної тарифної сітки
М Харченко
Україна: аспекти праці, 3-9, 2005
162005
Проблеми та перспективи впровадження екологічно чистого виробництва в Україні
МО Харченко, НА Харченко, АО Панченко
Видавництво СумДУ, 2011
132011
Проблеми і перспективи розвитку страхової справи
СС Осадець, НВ Харченко
Фінанси України, 74-78, 1997
101997
Кризис в методах опроса и пути его преодоления
В Паниотто, Н Харченко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2012
92012
Статистический анализ социологических данных
ВИ Паниотто, ВС Максименко, Н Харченко
Kиев: Издательский Дом «KM Академия, 2004
92004
Деякі проблеми сучасної гастроентерології
НВ Харченко
Український медичний часопис, 68-73, 2003
92003
Социологические исследования как способ контроля результатов выборов и референдумов
В Паниотто, Н Харченко
Социология: теория, методы, маркетинг, 2001
9*2001
Абсолютні та відносні продуктивні сили та роль територіальної організації закладів загальної середньої освіти у їх розвитку
МО Харченко
Економіка та держава, 118-122, 2016
82016
Криза в методах опитування та шляхи її подолання
В Паніотто, Н Харченко
КМІС Review, 3-14, 2011
62011
Кореляти та нещодавні зміни поширеності куріння серед дорослих в Україні
ТІ Андрєєва, КС Красовський, НМ Харченко
Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 50-57, 2009
62009
Про регулювання розмірів фондів оплати підприємств виробничої сфери
І Ломанов, О Уманський, М Харченко
Україна: аспекти праці, 9-16, 2000
62000
Науково-практичні засади оцінки розвитку інноваційного потенціалу регіонів
ОІ Карінцева, МО Харченко, ПС Матвєєв
Mechanism of Economic Regulation, 70-78, 2014
52014
Innovative Strategies to Increase Economic Efficiency of Greening the Economy
MK Leonid G. Melnyk, Elena V. Shkarupa
Middle-East Journal of Scientific Research, p. 30-37, 2013
52013
Функциональная диспепсия–актуальная проблема гастроэнтерологии
НВ Харченко
Gastroenterology, 2-6, 2009
52009
Показники оцінки результатів діяльності працівників підприємств та деякі підходи до організації матеріального стимулювання їх праці
М Харченко, С Шкорінов
Україна: аспекти праці, 34-40, 2003
52003
Порівняння методологічних підходів до вимірювання рівня бідності
Н Харченко
Соціологія: теорія, практика, маркетинг, 86-99, 2000
52000
Різноманітність аспектів бідності: спроба соціологічного аналізу
Н Харченко
51999
Податок на прибуток: його розвиток та сучасний стан
НВ Харченко, ЮІ Гаркуша
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 124-127, 2016
42016
Ефективне управління рухом грошових потоків та його роль у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства
О Золотарьова, А Місюра, І Копія
Економічний аналіз, 240-245, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20