Підписатись
Гуторова Олена Олександрівна
Гуторова Олена Олександрівна
Інші іменаOlena Gutorova, Olena Hutorova, Е.А. Гуторова
State Biotechnological University (SBTU), Kharkiv,Ukraine / Державний біотехнологічний університет
Підтверджена електронна адреса в btu.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Менеджмент організації: навч. посібник
ОО Гуторова
Харків: ХНАУ, 2017
522017
Modeling of the cycle of reproduction process in the agrarian sector of economy (Ukraine)
AO HUTOROV, OO HUTOROVA, YO LUPENKO, OA YERMOLENKO, ...
ESPACIOS 40, 19, 2019
38*2019
Inclusive Development of the Ukrainian Economy.
A Hutorov, Y Lupenko, O Zakharchuk, O Hutorova, O Dorokhov
TEM Journal 9 (1), 2020
20*2020
Основи менеджменту: навчальний посібник
ОО Гуторова
Харків: ХНАУ, 2009
19*2009
Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності управління
ОІ Гуторов, ОО Гуторова
Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки»., С. 38-47., 2013
182013
Адміністративний менеджмент: навч. посібник
ОО Гуторова, ОМ Стасенко
Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва., 2014
142014
Innovative Potential of the Agrarian Sector of Ukraine: Forming and Efficiency of Realization
A Hutorov, Y Lupenko, S Sherstiuk, P Ye, O Hutorova, O Yermolenko
112021
Господарський механізм ефективного виробництва зерна в сільськогосподарський підприємствах: теорія та практика: монографія
ОО Гуторова, ОМ Стасенко
Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва., 2014
102014
Особливості, проблеми та напрями удосконалення управління сільськими територіями
ОО Гуторова, ОІ Гуторов
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 27-37, 2017
92017
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні
ОО Гуторова
Харків, 2016
8*2016
Маркетингова стратегія розвитку садівництва: теоретико-прикладний аспект: монографія.
ГО Олександрівна, СВ Шерстюк
Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва., 2013
7*2013
Сучасний стан та основні стратегічні напрями розвитку вітчизняного садівництва на маркетингових засадах
ОІ Гуторов, СВ Шерстюк, ОО Гуторова
Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки»., С. 3-17., 2012
72012
Напрямки підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства в сучасних умовах господарювання.–[Електронний ресурс].–Режим доступу: ht tp
ОО Гуторова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon …, 2009
7*2009
Основи менеджменту: навч. посіб./ОО Гуторова/Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва
ОО Гуторова
Харків: ХНАУ, 2009
62009
Керівництво та лідерство в організації: теоретико-методологічний аспект
ОІ Гуторов, ОО Гуторова, ІО Шарко
Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки»., С. 7-12., 2014
42014
Вплив концентрації на ефективність виробництва зерна у сільськогос подарських підприємствах Харківської області
ОО Гуторова, ОМ Стасенко
Вісник ХНТУСГ. Сер. «Екон. науки», 124-130, 2012
42012
Проблеми формування та використання ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки
ОІ Гуторов, ОО Гуторова
Вісник Сумського НАУ. Серія: Економіка та менеджмент.–Суми, 29, 2008
42008
Теоретичні та методологічні основи формування ефективного господарського механізму в садівництві: Лекції/Гуторова ОО–ХНАУ ім
ОО Гуторова
ВВ Докучаєва, 48, 2005
42005
Методологічні принципи та способи розробки стратегії соціо-еколого-економічного розвитку сільських територій
ОІ Гуторов, ОО Гуторова
Аграрні інновації, 234-240, 2023
32023
Особливості розвитку та напрями удосконалення інноваційної діяльності в АПК
ОО Гуторова, ОІ Гуторов
Аграрні інновації, 211-217, 2023
32023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20