Людмила Солощук
Людмила Солощук
професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі
ЛВ Солощук
Харків: Константа, 2006
1372006
ВзаємодІя вербальних та невербальних компонентІв комунікації у маритальному діалогічному дискурсі
ЛВ Солощук, ЄВ Зимич
ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ, 100, 2012
572012
ВзаємодІя вербальних та невербальних компонентІв комунікації у сучасному англомовному дискурсі
ЛВ Солощук
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук …, 2009
572009
Невербальні аспекти матримоніального діалогічного дискурсу
ЛВ Солощук
Видавництво СумДУ, 2009
192009
Невербальная коммуникация: ее место и перспективы исследования в современной лингвистике
ЛВ Cолощук
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна., 170-173, 2004
162004
Невербальні складові англомовного дискурсу
ЛВ Солощук
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 145-180, 2005
152005
Невербальные коммуникативные компоненты в системе межкультурной коммуникации
ЛВ Солощук
Изд-во СумГУ, 2004
152004
Принцип ідентифікаційної взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації в англомовному діалогічному дискурсі
ЛВ Солощук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 282-286, 2005
122005
Вербальнi i невербальнi компоненти комунiкацii в англомовному дискурсi:[монографія]
ЛВ Солощук
Харькiв: Константа, 2006
112006
Структурно-семантические и прагматические характеристики ремарок в драматургическом произведении (на материале англ. яз.)
ЛВ Солощук
Киев. ун-т, 1990
101990
Диверсифікація невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному діалогічному дискурсі
ЛВ Солощук
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація, 187-189, 2016
72016
Дискурсивна особистість у світлі теорії полікодовості комунікативного процесу
ЛВ Солощук
Записки з романо-германської філології, 167-174, 2015
72015
Семіотика комунікативної взаємодії в англомовному діалогічному дискурсі
ЛВ Солощук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2014
62014
Взаємодiя вербальних i невербальних компонентiв комунiкацiї у сучасному англомовному дискурсi
ЛВ Солощук
62009
Особенности взаимодействия вербального и невербального поведения мужчин и женщин и их описание в тексте художественного призведения
ЛВСГІ Коваленко
Мовні і концептуальні картини світу, 214-217, 2001
6*2001
Принцип координативної взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації
ЛВ Солощук
Мовні і концептуальні картини світу (до 90-річчя від дня народження …, 2006
52006
Дискурс как когнитивно-коммуникативный феномен
ИС Шевченко, ЛР Безуглая, ЕВ Бондаренко, ПМ Донец, АП Мартынюк, ...
Х.: Константа, 2005
52005
Конфликтно-направленный парентальный диалог как тип дискурса
ЛВ Солощук
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 115-122, 2000
52000
Вербальні та невербальні аспекти дискурсивної взаємодії як відображення полікодової природи комунікативого процесу
Л Солощук
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
42013
Невербальные компоненты коммуникации и дискурс
ЛВ Солощук
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 209-212, 2002
42002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20