Людмила Солощук
Людмила Солощук
професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
TitleCited byYear
Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі
ЛВ Солощук
Харків: Константа, 2006
1232006
ВзаємодІя вербальних та невербальних компонентІв комунікації у маритальному діалогічному дискурсі
ЛВ Солощук, ЄВ Зимич
ФІЛОЛОГІЯ XXI СТОЛІТТЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ, 100, 2012
532012
ВзаємодІя вербальних та невербальних компонентІв комунікації у сучасному англомовному дискурсі
ЛВ Солощук
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук …, 2009
532009
Невербальні аспекти матримоніального діалогічного дискурсу
ЛВ Солощук
Видавництво СумДУ, 2009
162009
Невербальні складові англомовного дискурсу
ЛВ Солощук
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен.–Харків: Константа, 145-180, 2005
142005
Невербальная коммуникация: ее место и перспективы исследования в современной лингвистике
ЛВ Cолощук
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна., 170-173, 2004
132004
Принцип ідентифікаційної взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації в англомовному діалогічному дискурсі
ЛВ Солощук
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 282-286, 2005
122005
Вербальнi i невербальнi компоненти комунiкацii в англомовному дискурсi:[монографія]
ЛВ Солощук
Харькiв: Константа, 2006
112006
Невербальные коммуникативные компоненты в системе межкультурной коммуникации
ЛВ Солощук
Изд-во СумГУ, 2004
112004
Структурно-семантические и прагматические характеристики ремарок в драматургическом произведении (на материале английского языка): автореф. дисс.... к. филол. н
ЛВ Солощук
Киев, 1990
101990
Диверсифікація невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному діалогічному дискурсі
ЛВ Солощук
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація, 187-189, 2016
62016
Дискурсивна особистість у світлі теорії полікодовості комунікативного процесу
ЛВ Солощук
Записки з романо-германської філології, 167-174, 2015
62015
Особенности взаимодействия вербального и невербального поведения мужчин и женщин и их описание в тексте художественного призведения
ЛВСГІ Коваленко
Мовні і концептуальні картини світу, 214-217, 2001
6*2001
Взаємодiя вербальних i невербальних компонентiв комунiкацiї у сучасному англомовному дискурсi
ЛВ Солощук
52009
Принцип координативної взаємодії вербальних та невербальних компонентів комунікації
ЛВ Солощук
Мовні і концептуальні картини світу (до 90-річчя від дня народження …, 2006
52006
Конфликтно-направленный парентальный диалог как тип дискурса
ЛВ Солощук
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 115-122, 2000
52000
Семіотика комунікативної взаємодії в англомовному діалогічному дискурсі
ЛВ Солощук
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2014
42014
Вербальні та невербальні аспекти дискурсивної взаємодії як відображення полікодової природи комунікативого процесу
Л Солощук
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
42013
Невербальные компоненты коммуникации и дискурс
ЛВ Солощук
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 209-212, 2002
42002
Імпліцитно-прагматичні значення респонсивних реплік у сучасному англомовному побутовому дискурсі
ЛВ Солощук, СЄ Устименко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20