Підписатись
Іван Валявський
Іван Валявський
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технологічне обладнання з паралельною кінематикою: Навчальний посібник для ВНЗ. Під ред.. ЮМ Кузнєцова
ВА Крижанівський, ЮМ Кузнєцов, ІА Валявський, РА Скляров
Кіровоград: ІМЕКС, 2004
622004
Математичне моделювання положення вихідного органу l-координатного механізму
ІА Валявський, ВА Крижанівський
Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування …, 2003
142003
Рухові характеристики верстатів з паралельною кінематикою
ІІ Павленко, ІА Валявський
КНТУ, 2008
82008
Дослідження впливу конструктивних параметрів механізму паралельної структури на функціональні можливості верстата з паралельною кінематикою
ІІ Павленко, ІА Валявський
КНТУ, 2008
52008
Тенденції розвитку верстатів паралельної структури
ІА Валявський, ВА Крижанівський
Вид-во СумДУ, 2003
42003
Оцінка рухових можливостей гексаподу в напрямку, перпендикулярному до осі його симетрії
ІІ Павленко, ІА Валевский
КНТУ, 2009
12009
Опорний шарнір
ІІ Павленко, ДВ Вахніченко, ЄС Костюк, ИИ Павленко, ДВ Вахниченко, ...
Український інститут інтелектуальної власності, 2015
2015
Дослідження впливу компонувальної схеми та діапазону зміни довжини кінематичних ланок на просторові рухові характеристики гексаподів
ІА Валявський, ЮВ Кулєшков
КНТУ, 2015
2015
Дослідження впливу конструктивних параметрів верстатів-гексаподів на їх просторові рухові характеристики
ІА Валявський
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 98-101, 2015
2015
Кінематичний аналіз верстата з паралельною кінематикою типу Дельта
ІА Валявський, ВЮ Шапошник
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2013
2013
Кінематичний аналіз механізмів паралельної структури типу дельта
ММ Мельніченко, ІА Валявський, ВМ Кропівний
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 221-224, 2012
2012
Верстат-гексапод
ІІ Павленко, АІ Валявський, ІА Валявський, ДВ Вахніченко, ...
Український інститут промислової власності, 2011
2011
Порівняльний аналіз будови механізмів паралельної структури з механізмами традиційної компоновки
АІ Валявський, СС Шматько
КНТУ, 2011
2011
Кінематично-структурні схеми верстатних систем з паралельною кінематикою типу «Дельта»
АІ Валявський, ВС Кожанов
КНТУ, 2011
2011
Методика вибору раціональної модульної будови кінематичних ланок верстатів з паралельною кінематикою
ІА Валявський, ІІ Павленко, ВВ Здоровенко
КНТУ, 2011
2011
Модульна будова кінематичних ланок технологічного обладнання з паралельною кінематикою
ІА Валявський, ІІ Павленко, ВВ Здоровенко
КНТУ, 2011
2011
Методика проведення експериментальних досліджень параметрів та форми робочого простору верстата з паралельною кінематикою типу «Дельта»
АІ Валявський, СА Сачок
КНТУ, 2011
2011
Особливості модульної будови верстатів з паралельною кінематикою
ІІ Павленко, ІА Валявський
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 128-133, 2010
2010
Інтегральний робочий простір верстатів-гексаподів
ІІ Павленко, ІА Валявський
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2010
2010
Дослідження робочого простору верстатів-гексаподів
ІА Валявський, АМ Кириченко
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 1 (3 (46)), 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20