Олександр Юрійович Шляхтенко
Олександр Юрійович Шляхтенко
Київський університет імені Бориса Грінченка
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Іспанська мова. Міфи, легенди, історії. Тексти та вправи: Навч. посібник.
ВС Данилич, ОЮ Шляхтенко
К.: Вид. центр КНЛУ, 2013
2013
Культура і традиції іспаномовних країн крізь призму релігійного світосприйняття: Посібник з лінгвокраїнознавства (іспанською мовою)
ОЮ Шляхтенко
Київ: Вид. центр КНЛУ, 2006
2006
La lengua y civilización: Algunas nociones nuevas en el aspecto social del léxico moderno español
ОЮ Шляхтенко
English Plus: All-Ukrainian newspaper for teachers and their students …, 2004
2004
La lengua y civilización: Camisas azules - boinas rojas
ОЮ Шляхтенко
English Plus: All-Ukrainian newspaper for teachers and their students …, 2004
2004
La lengua y civilización: Aperturismo y destape
ОЮ Шляхтенко
English Plus: All-Ukrainian newspaper for teachers and their students …, 2003
2003
La lengua y civilización: Estraperlo
ОЮ Шляхтенко
English Plus: All-Ukrainian newspaper for teachers and their students …, 2003
2003
Сучасне іспанське кіно: Навчально-методичні матеріали до занять з практики іспанської мови з використанням відеофільмів (іспанською мовою)
ЛГ Зернова, ЮГ Підіпригора, ОЮ Шляхтенко
Київ: Вид. центр КНЛУ, 2003
2003
Особливості вербалізації концепту майбутнього часу в іспанській мові через дієслівну перифразу haber + de + infinitivo
ОЮ Шляхтенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київськ. нац. лінгвіст. ун-ту. Сер …, 2002
2002
Базовий тематичний словник з іспанської мови
НМ Корбозерова, ОМ Вронська, МВ Клевайчук, КЄ Петрівська, ...
Київ: Ленвіт, 1999
1999
La dualidad de las perífrasis con el verbo haber en el español
ОЮ Шляхтенко
Дослідження і вивчення романських мов і літератур у контексті національних …, 1996
1996
До питання про функціонування конструкції haber + de + infinitivo
ОЮ Шляхтенко
Іспанська мова і культура в сучасному світі». – – 1994. – С. ., 84-85, 1994
1994
Міфи народів світу: Методичні рекомендації з практики іспанської мови для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання
СВ П'ятигорська, ОЮ Шляхтенко
Київ: КДПІІМ, 1993
1993
El orden de palabras y las particularidades de formación de la perífrasis verbal en el español
ОЮ Шляхтенко
Стара і Нова Романія: проблеми і перспективи, 57-58, 1993
1993
К вопросу о полифункциональности глагольной модальной перифразы haber + de + infinitivo в испанском языке
АЮ Шляхтенко
Филологические чтения, посвященные памяти проф. Н.Н.Раевской, 231-232, 1993
1993
О некоторых особенностях употребления модальной конструкции haber + de + infinitivo
ША Юрьевич
Теоретические проблемы лексики и грамматики испанского языка, 171-176, 1991
1991
О некоторых особенностях модальных конструкций испанского языка
АЮ Шляхтенко
Национально-культурная специфика речевого поведения, 61-62, 1991
1991
Влияние порядка слов на особенности формирования глагольных перифраз в испанском языке.
АЮ Шляхтенко
Функциональные и семантические корреляции языковых единиц, 112-113, 1990
1990
Особенности употребления конструкции haber + de + infinitivo в периодической печати латиноамериканских стран и Испании.
АЮ Шляхтенко
Лингвометодические аспекты исследования системы современного испанского …, 1989
1989
Полисемия глагольных перифраз в испанском языке.
АЮ Шляхтенко
Методические рекомендации к курсу лексикологии испанского языка (вопросы …, 1987
1987
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19