Муляр Наталія Михайлівна
Муляр Наталія Михайлівна
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, факультет початкової та
Подтвержден адрес электронной почты в домене drohobych.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості родинно-побутової культури в становленні особистості (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)
Н Муляр
Актуальні питання гуманітарних наук, 196-202, 2013
22013
Актуальні проблеми сучасної української сім’ї у контексті морально-етичного виховання
Н Муляр
Актуальні питання гуманітарних наук, 359-364, 2016
12016
Роль мистецтва у формуванні особистості учня початкової школи
Н Муляр
Молодь і ринок, 62-66, 2015
12015
Особливості соціалізації учня початкової школи на уроках Я у світі
Н Муляр
Актуальні питання гуманітарних наук, 253-258, 2014
12014
Особливості розвитку архітектури в контексті художньої культури України ХХ–ХХІ ст.
НМ Муляр
Молодий вчений, 318-321, 2019
2019
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ У КОНТЕКСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗАКАРПАТТІ У 20–30 РОКАХ XX СТ.
В Драченко, І Іванюк, П Кононенко, В Кремень, Н Лавриченко, ...
VIRTUS, 84, 2019
2019
Формування соціальної ідентичності та соціальної компетентності учнів початкової школи
ЛБ Костюк, НМ Муляр
Молодий вчений, 245-249, 2019
2019
Проектна технологія як один із методів інтегрування галузей Суспільствознавство та Мистецтво в освітньому процесі початкової школи
Н Муляр, Л Костюк
Нова педагогічна думка, 130-133, 2018
2018
Просторовість архітектури крізь призму історії культури
Н Муляр
Молодь і ринок, 101-105, 2018
2018
Методика формування знань про українську державу в європейському контексті в учнів початкової школи на уроках Я у світі”
Н Муляр, Л Костюк
Молодь і ринок, 24-27, 2017
2017
Морально-етичне виховання дитини у просторі родина-школа (друга пол. ХІХ–поч. ХХ ст.)
НМ Муляр
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2016
2016
Від ґудзика – до ґаджета. Навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки. Частина ІІ
2016
Від ґудзика – до ґаджета. Навчальний посібник на допомогу вчителеві та учням першого класу під час вивчення української абетки. Частина 1
2016
Специфічні особливості мистецтва архітектури в історії культури
НМ Муляр
Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-21 …, 2016
2016
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ’Ї У КОНТЕКСТІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
МН М.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016
2016
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «ЛЮДИНА І СВІТ» НА УРОКАХ «Я У СВІТІ»
МН М.
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 2016
2016
Особливості вивчення сімейних традицій на уроках Я у світі початкової школи
Н Муляр
Актуальні питання гуманітарних наук, 284-289, 2015
2015
Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»: навчально-методичний посібник
МНМ Дротенко В.І., Костюк Л.Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Особливості вивчення сімейних традицій на уроках «Я у світі» початкової школи
МН М.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Основи матеріальної культури: підручник
МНМ Дротенко В.І.
Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20