Підписатись
Соломія Толопко
Соломія Толопко
асистент кафедри внутрішньої медицини # 1, ЛНМУ імені Д.Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Характеристика синтропічних поліморбідних уражень у хворих на цироз печінки та залежність їх частоти від тяжкості хвороби
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, МЛ Фармага, СІ Толопко
Сучасна гастроентерологія, 23-30, 2013
112013
Dovgan Yu
ОО Abrahamovych
P., Ferko, МR, Abrahamovych, МО, & Tolopko, S. Ya, 45-50, 2013
42013
Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу
ОО Абрагамович, ЮП Довгань, МР Ферко, МО Абрагамович, ...
Сучасна гастроентерологія, 45-52, 2013
42013
Нові можливості ультразвукової допплерофлоуметричної діагностики портальної гіпертензії, ускладненої варикозно розширеними венами стравоходу, та прогнозування кровотечі
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МР Ферко, ЮП Довгань, ...
Лікарська справа, 74-79, 2013
32013
Сучасний погляд на проблему ураження орґанів дихання у хворих на цироз печінки: огляд літератури; опис клінічного випадку
МО Абрагамович, СЯ Толопко
Львівський клінічний вісник, 43-57, 2016
22016
Characteristics of the autonomic nervous system in patients with liver cirrhosis
OO Abrahamovych, MO Abrahamovych, T SIa, MR Ferko
Likars' ka Sprava, 38-46, 2013
22013
Diagnostic value of ultrasound examination dopplerofloumetrychnoho vascular portal system to determine the severity of portal hypertension in patients with chronic diffuse …
DJ Abrahamovych О, M Ferko, M Abrahamovych, S Tolopko
And Exp Clin Biochem and Phys 3, 98-108, 2012
22012
Уміст деяких ендотелійзалежних вазоактивних субстанцій у крові хворих залежно від тяжкості цирозу печінки та стану редокс-системи орґанізму
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, ОП Фаюра, СЯ Толопко, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 18-27, 2019
12019
Вміст деяких гуморально-метаболічних вазоактивних чинників у крові хворих на цироз печінки та їх залежність від ступеня важкості гепатопульмонального синдрому
МО Абрагамович, СЯ Толопко, ОП Фаюра
Львівський клінічний вісник, 20-26, 2016
12016
Характеристика стану дихальної системи у хворих на цироз печінки та залежність її синтропічного ураження від важкості захворювання за класом CG Child–RN Pugh
СЯ Толопко
Львівський клінічний вісник, 41-50, 2016
12016
Стан кислотно-основної рівноваги у хворих на цироз печінки: роль у патоґенезі ураження дихальної системи; залежність від ступеня ураження печінки за CG Child–RN Pugh
МО Абрагамович, СЯ Толопко
Львівський клінічний вісник, 8-13, 2015
12015
Стан веґетативної нервової системи у хворих на цироз печінки різного ступеня важкості
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СЯ Толопко, МР Ферко, ОП Фаюра
Львівський клінічний вісник, 19-23, 2014
12014
Особливості функціонування вегетативної нервової системи у хворих на цироз печінки
OO Abrahamovych, MO Abrahamovych, SY Tolopko, MR Ferko
Likars' ka sprava, 38-46, 2013
12013
Особливості ураження сечовидільної системи у хворих на хронічні дифузні ураження печінки
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МР Ферко, СЯ Толопко, ММ Кульпа
Проблемы экологии и медицины 16 (5-6), 74-76, 2012
12012
Синтропічні ураження дихальної системи у хворих на цироз печінки: діаґностика; патоґенетичні механізми; характеристика та принципи лікування [автореферат]
СЯ Толопко
Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2017
2017
Модифіковане комплексне лікування хворих на цироз печінки з гепатопульмональним синдромом різних ступенів важкості: патоґенетичне обґрунтування та ефективність
МО Абрагамович, ОО Абрагамович, СЯ Толопко, МР Ферко
Львівський клінічний вісник, 16-25, 2017
2017
Ультразвукові допплерофлоуметричні ознаки портальної гіпертензійної ґастропатії у хворих на цироз печінки
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, МР Ферко, ЮП Довгань, ...
Acta medica Leopoliensia, 34-40, 2013
2013
Гепатопульмональний синдром: вентиляційно-перфузійна функція легень, патогенез її порушення
ОО Абрагамович, МО Абрагамович, СЯ Толопко, МР Ферко
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 52-58, 2013
2013
ULTRASOUND DOPPLER FLOWMETRY OF PORTAL HYPERTENSIVE GASTROPATHY IN PATIENTS WITH HEPATIC CIRRHOSIS P. 34-40.
OO ABRAHAMOVYCH, MO ABRAHAMOVYCH, MR FERKO, ...
Львівський медичний часопис/Acta Medica Leopoliensia 19 (3), 2013
2013
7 Станіславчук МА, Аль Салім АА
СЯ Толопко, МР Ферко, ЛМ Лукавецький, ЮВ Войціцький, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20