Світлана Володимирівна Вовчок (Svitlana Vovchok)
Світлана Володимирівна Вовчок (Svitlana Vovchok)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
552008
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія
ОА Кириченко, ІА Белоусова, МП Денисенко, ММ Єрмошенко, ...
К.: Дорандо-друк, 2010
352010
Проблеми формування національної інноваційної системи України
МП Денисенко, ТЄ Воронкова, СВ Ладика
Актуальні проблеми економіки, 82, 2008
302008
Провайдинг інновацій: підручник
МП Денисенко
К.: Видавничий дім "Професіонал", 2008
212008
Теоретико-методичні основи формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств
СВ Вовчок
СВ Вовчок: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 8 (04), 2009
132009
Дослідження інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості: стан і проблеми
МП Денисенко, СВ Вовчок
Інвестиції: практика та досвід, 22-26, 2008
122008
Iнвестицiйно-iнновацiйна дiяльнiсть: теорiя, практика, досвiд: Монографiя та iн.; За ред. д. е. н., проф., акад. МП Денисенка, д. е. н., проф. ЛI Михайлової
МП Денисенко, ЛI Михайлова, IМ Грищенко, АП Гречан, ТЄ Воронкова, ...
Університетська книга, 2008
92008
Казначейство банку
АО Кириченко, МП Денисенко, АП Гречан, ІМ Грищенко, СА Єрохін, ...
Центр учбової літератури, 2010
6*2010
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ТЛ Зубко, ЛК Яцишина, ЮВ Махнарилов, АО Дворецький, ...
Знання, 2009
62009
Сучасний стан інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості
МП Денисенко, СВ Вовчок
Проблеми науки 6, 21-27, 2008
52008
Інноваційний потенціал: сутність і основні визначення
С Ладика
Інвестиції: практика та досвід, 17-20, 2007
52007
Problems in formation of national innovation system of Ukraine
MP Denysenko, TY Voronkova, SV Ladyka
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 73-81, 2008
32008
Problems of the national innovation system of Ukraine
MP Denysenko, TY Voronkova, SV Ladyka
Actual problems of economy 4, 82, 2008
32008
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності
МП Денисенко, СВ Ладика
Проблеми науки 4, 34-38, 2008
32008
Система розвитку інноваційного потенціалу: сутність, структура і основні функції
С Вовчок
Вісник Хмельницького національного університету 3, 208-211, 2008
22008
Інноваційна діяльність підприємств легкої промисловості
МП Денисенко, СВ Ладика
Тези доповідей Восьмого міжнародного наукового форуму «Перспективні задачі …, 2007
22007
Научно-техническое сотрудничество стран в условиях глобального экономического кризиса
НП Денисенко, СВ Бреус, СВ Вовчок
Система информационно-аналитических ресурсов по инновационной и …, 2011
12011
Формування національної інноваційної системи
МП Денисенко, СВ Бреус, СВ Вовчок
Ринок праці та зайнятість населення, 31-34, 2010
12010
Матеріальне стимулювання праці на підприємстві
СВ Вовчок, ЮВ Лященко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф …, 2014
2014
Основні напрями підвищення рівня освіти в Україні в умовах євгоінтеграції
СВ Вовчок, СВ Бреус
Міжнародний науковий семінар: “ Problems of Business and Education …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20