Подписаться
Володимир Зінченко Volodymyr Zinchenko Зинченко В.П.
Володимир Зінченко Volodymyr Zinchenko Зинченко В.П.
доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Глухівський національний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і практика розбудови системи професійної орієнтації в сучасних умовах
ВП Зінченко, МС Янцур
Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації 4, 4-15, 1998
451998
Навчально-дослідна робота у вищих навчальних закладах
ВП Зінченко, ІМ Коренева, ВБ Харламенко
Глухів: РВВ ГДПУ, 2006
132006
Система професійної орієнтації молоді в умовах ринку
ВП Зінченко, МС Янцур
Людина і праця.-1995 1, 39-42, 1995
101995
Концепція профорієнтації учнівської молоді
МПТ В.П. Зінченко, Є.М. Павлютенков,. М.С. Янцур
Психолого-педагогічні новини: Інформаційний бюлетень АПН України, 5-7, 1994
91994
Формирование у будущих учителей труда умений управлять учебной и трудовой деятельностью учащихся
ВП Зинченко
М, 1987
91987
Готовність особистості до вибору та зміни професії: метод. посібник
ВП Зінченко
К.: Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2001
72001
Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи: Програми вищих педагогічних навчальних закладів
ВП Зінченко
К, 2001
62001
Формування профорієнтаційної компетентності педагога: теорія і практика: монографія
ВП Зінченко, ВБ Харламенко
Глухів: РВВ ГНПУ імені О. Довженка 198, 2010
52010
Research activity as a means of forming the career guidance competence of future teachers
ВП Зінченко
Polish Journal of Science, 50-54, 2020
42020
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій та педагогічної проектної діяльності
В Зінченко, Л Міщик
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 110-116, 2011
32011
Применение ЭВМ в профессиональной ориентации: учебное пособие по спецкурсу
ВП Зинченко, ВД Симоненко, НС Янцур
Брянск, БГПИ, 1992
31992
Вивчення професійної спрямованості учнів як одне із специфічних типових завдань учителя трудового навчання
З Володимир, Х Валентина
Трудова підготовка в рідній школі : науково-методичний журнал, 38-43, 2013
2*2013
Формування у студентів педагогічних умінь у процесі навчання
З Володимир
Педагогічний альманах: Збірник наукових праць, 122-130, 2009
2*2009
Педагогічні умови і засоби формування профорієнтаційної компетентності майбутніх педагогів
ВП Зінченко
ВІСНИК, 36, 2019
12019
Процес формування профорієнтаційної компетентності майбутніх учителів
ВП Зінченко, ВВ Шакотько
Імідж сучасного педагога, 13-17, 2016
12016
Педагогічні умови та засоби формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача вищої школи
ОІ Курок, ВП Зінченко, СА Куртась
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
12015
Структура та критерії оцінювання готовності майбутніх учителів до роботи в літніх оздоровчих таборах
ВП Зінченко, АВ Шерудило
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2014
12014
Організація роботи з педагогічної орієнтації
ВП Зінченко, МБ Коломієць
Професійна орієнтація учнівської молоді в умовах ринкових відносин …, 0
1
ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ВП Зінченко, АД Скрипцов
Відповідальні за випуск, 78, 2021
2021
Electronic Portfolio as a Means of Future Teachers Training to Professional Oriented Work (Электронное портфолио как средство подготовки будущих учителей к профориентационной …
SA Kovalchuk V., Zinchenko V.
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20