Ігор Котикович
Ігор Котикович
науковий співробітник, Інститут водних проблем і меліорації НААН
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ефективність закритого горизонтального дренажу на фоні зрошення ДМ Фрегат
ДП Савчук, ОІ Харламов, ІВ Котикович
Меліорація і водне господарство, 30-36, 2018
22018
Захист територій забудованих меліоративних систем від затоплення і підтоплення
ІВК Д.П. Савчук, А.М. Шевченко, О.А. Бабіцька, В.В. Малюга, О.М. Бєліков
Вісник НУВГП (м.Рівне), с. 33-38, 2012
1*2012
Підсумки натурних досліджень ефективності інженерного дренажу
ДП Савчук, ОА Бабіцька, ОІ Харламов, ІВ Котикович, ДП Землянська, ...
Меліорація і водне господарство, 87-95, 2019
2019
Досвід захисту сільських населених пунктів від підтоплення у зоні зрошення
ДП Савчук, ОІ Харламов, ІВ Котикович
Наукові горизонти, 95–104-95–104, 2019
2019
Кн. 2 : Украинское Полесье : Глава 29. Восстановление мелиоративных систем с использованием капельного орошения
Природообустройство Полесья: монография : в 4 кн. / под общ. науч. ред. Ю …, 2017
2017
Захист слабодренованих територій від затоплення та підтоплення в зоні зрошуваного землеробства
КІ В.
Матеріали ІІІ науково-практичної конференції “Роль меліорації та водного …, 2017
2017
Особливості відновлення дренажних систем
ЗД Савчук Д., Шевченко А., Бабіцька О., Котикович І., Харламов О.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Управління водними …, 2017
2017
Дренажна система
ІВК М.І. Ромащенко, Д.П. Савчук, А.М. Шевченко, О.М. Сокольчук, О.А ...
2016
Трансформація меліорованих територій. Особливості та закономірності розвитку процесів трансформації природно-агромеліоративних геосистем на зрошуваних землях
МГМ Ромащенко М.І., Шевченко А.М., Савчук Д.П., Бабіцька О.А., Боженко Р.П ...
Інтегроване управління водними і земельними ресурсами на меліорованих …, 2016
2016
Особливості краплинного зрошення в умовах близького залягання ґрунтових вод
ЧРВ Савчук Д.П., Корюненко В.М., Коломієць С.С., Котикович І.В.
Матеріали ІІІ науково-практичної конференції “Краплинне зрошення як основна …, 2016
2016
Особливості трансформації стану захищеності меліорованих територій від затоплення та підтоплення при зміні цільового призначення земель
КІВ Шевченко А.М., Савчук Д.П., Малюга В.В., Бабіцька О.А., Боженко Р.П ...
Інтегроване управління водними і земельними ресурсами на меліорованих …, 2016
2016
Річка Каланчак і шляхи її екологічного оздоровлення
ВВШ М.І. Ромащенко, Д.П. Савчук, А.М. Шевченко, О.А Бабіцька, Ю.Ю ...
Видано Уркаїнським товариством охорони птахів (BirdLife Ukraine) у рамках …, 2016
2016
Північно-Рогачицька зрошувальна система та перспективи її використання
ОХ Д. Савчук, А. Шевченко, О. Бабіцька, І.Котикович
Водне господарство України, с. 38-45, 2016
2016
Підтоплення та системи захисту від нього в зоні дніпровських водосховищ
ІК Д. Савчук, О. Бєліков
Водне господарство України, с. 27-32, 2014
2014
Природные и водохозяйственные условия в бассейне степной речки на орошаемых массивах юга Украины
КИ В.
Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты …, 2014
2014
Рис в Україні(колективна монографія): Еколого-меліоративний моніторинг на рисових зрошувальних системах (Розділ 12)
Київ, 2014
2014
Особливості басейну річки Каланчак в умовах розвитку зрошуваного землеробства
ІВ Котикович
Меліорація і водне господарство, 77-88, 2014
2014
Природные и водохозяйственные условия в бассейне степной речки на орошаемых массивах юга Украины
ИВ Котикович
Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты …, 2014
2014
Річка Молочна та заходи з її оздоровлення
ІВК Д.П. Савчук, А.М. Шевченко, О.М. Бєліков
Водне господарство України, c. 33-36, 2014
2014
Протиповеневі водосховища для тимчасової акумуляції стоку та виробництва електроенергії на малих ГЕС у Карпатському регіоні
ІВК Д.П. Савчук, О.А. Бабіцька, В.І. Петроченко, О.М. Бєліков, Ю.А. Вітковський
матеріали наук.-практ. конференції, 21 березня 2014 р., c. 11-12, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20