Подписаться
Олена Боднарук
Олена Боднарук
Институт вищої освіти НАПН України, Відділ лідерства та
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація оплати праці в Україні в ринкових умовах
ОВ Боднарук
Донецьк, 2010, 0
12
Європейський досвід державного регулювання корпоративної соціальної відповідальності
ОВ Боднарук
Менеджер, 41-48, 2016
72016
Необхідна оборона при посяганні на власність
ОМ Боднарук
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 08 «Кримінальне право та кримінологія, 2012
72012
Основні функції заробітної плати в умовах формування ринкової економіки
ОВ Боднарук
Вісник Донецького університету. Серія В: Економічні науки, 72-77, 2000
62000
Використання кадрової логістики в управлінні персоналом організації
ОВ Боднарук
Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія …, 2013
52013
Кримінальна відповідальність за розкрадання гуманітарної допомоги
АВ Шевчук, ОМ Боднарук
Видавничий дім" Гельветика", 2022
42022
Проблематика розробки стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку
АО Лазарева, ТВ Кулініч, ОВ Боднарук
Економіка та держава, 99-104, 2021
42021
Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання
ОВ Боднарук
Менеджер, 2015
22015
Економічні наслідки виробничого травматизму у Чернівецькій області за 2008-2012 р. р
ОО Боднарук, І Ткаченко
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича …, 2013
22013
Правова регламентація необхідної оборони за кримінальним законодавством США
О Боднарук
Вісник Національної академії прокуратури України, 114-120, 2011
22011
Динаміка рівнів ризику виникнення аварій або нещасних випадків на підприємствах Чернівецької області
РР Білик, ОО Боднарук, ІВ Ткаченко
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 33-39, 2011
22011
Економічні аспекти безпеки праці. Ризик-орієнтований підхід
ОО Боднарук, ІВ Ткаченко
ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЙА …, 0
2
Особливості формування інноваційного інструментарію сучасного маркетингу в умовах трансформації цифрової економіки
ОВ Боднарук
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 13-21, 2021
12021
Аналіз причин приховування нещасних випадків на виробництві та рівня професійної захворюваності в Україні
ОО Боднарук, ОВ Іванська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
12012
Соціально-демографічні та індивідуально-психологічні чинники засвоєння системи базових психологічних понять у студентів вищих навчальних закладів
ОВ Боднарук
Післядипломна освіта в Україні, 39-41, 2011
12011
Особливості навчання психології у вищих навчальних закладах
ОВ Боднарук
Вісник післядипломної освіти, 195-200, 2011
12011
Рухливість носіїв струму в CdxHg1-xTe при низьких температурах
ОО Боднарук, ВМ Годованюк, ГІ Раренко, ІМ Раренко
Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика, електроніка, 24-26, 1998
11998
Попередній підсилювач для фотоприймача
ІМ Раренко, ВМ Годованюк, ОО Боднарук, ОГ Швець, РФ Вовчук
Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика, електроніка, 22-23, 1998
11998
SOCIAL MEDIA MARKETING ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТАЛІВ
КЕ Фінько, ОВ Боднарук
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 260, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В ПРОСУВАННІ БРЕНДУ
ОВ Боднарук
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 113, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20