Вікторія Самохіна
Вікторія Самохіна
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / V.N. Karazin Kharkiv National University
Verified email at karazin.ua
TitleCited byYear
Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США: текстуальний і дискурсивний аспекти
ВО Самохіна
812010
Современная англоязычная шутка
ВА Самохіна
Kharkivsʹkyĭ nat︠s︡ionalʹnyĭ universytet imeni VN Karazina, 2008
222008
Функціонально-комунікативний напрям досліджень у лінгвістиці
ВО Самохіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 130-136, 2012
92012
Діалектико-діалогічна сутність феномена інтертекстуальності як поліфонії текстів
ВО Самохіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
82015
Текстуальный и дискурсивный аспекты современной англоязычной шутки
VO Samokhina
Cognition, Communication, Discourse, 52-73, 2012
82012
Функціонально-комунікативний простір англомовного жарту
ВО Самохіна
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 23-27, 2011
82011
Гумор у політиці (на матеріалі промов Б. Обами)
ВО Самохіна
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2010
62010
Креативная личность Linguisticus-шутника, или ученые-лингвисты смеются
ВА Самохина
Когниция, коммуникация, дискурс, 84-97, 2016
52016
Фольклор як символічна взаємодія комунікантів
ЛФ Омельченко, ВО Самохіна
Видавництво СумДУ, 2008
52008
Феномен адресата в комунікативному просторі комічного
ВО Самохіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
Феномен інтертекстуальності як поліфонії текстів
ВО Самохіна
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21 квітня …, 2016
22016
Комічне у постмодерністських художніх текстах ХХ–ХХІ ст.
ВО Самохіна
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
22015
Шекспірівська феноменологія як інтертекстова реальність
ВО Самохіна
Записки з романо-германської філології, 151-157, 2015
22015
Гумористична комунікація як компонент ігрової діяльності
ВА Самохина, ВО Самохіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету., 2014
22014
Реализация коммуникативной категории «контакт» в юмористическом дискурсе
ВА Самохина
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2014
22014
Карнавалізація у фокусі лінгвокреативної діяльності Homo Artifex
ВО Самохіна
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2018
12018
Карнавальний діалогізм сучасного комунікативного простору
ВА Самохина, ВО Самохіна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології …, 2017
12017
Креативна особистість Linguisticus-жартівніка, або Вчені-Лінгвісти Сміються
ВО Самохіна
Когниция, коммуникация, дискурс: междунар. электрон. сб. науч. ст, 84-97, 2016
12016
Комунікативна категорія" контакт" як когнітивна основа ініціальних та завершальних висловлювань
ВО Самохіна, ОВ Шпак
Сумський державний університет, 2013
12013
Функционально-коммуникативная сущность юмористической коммуникации
ВА Самохина
Культура народов Причерноморья, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20