Вікторія Самохіна
Вікторія Самохіна
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / V.N. Karazin Kharkiv National University
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США: текстуальний і дискурсивний аспекти
ВО Самохіна
902010
Современная англоязычная шутка
ВА Самохіна
Kharkivsʹkyĭ nat︠s︡ionalʹnyĭ universytet imeni VN Karazina, 2008
222008
Діалектико-діалогічна сутність феномена інтертекстуальності як поліфонії текстів
ВО Самохіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
92015
Функціонально-комунікативний напрям досліджень у лінгвістиці
ВО Самохіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 130-136, 2012
92012
Текстуальный и дискурсивный аспекты современной англоязычной шутки
ВА Самохина
Когниция, коммуникация, дискурс. Направление: Филология, 52-73, 2012
82012
Функціонально-комунікативний простір англомовного жарту
ВО Самохіна
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 23-27, 2011
82011
Креативная личность Linguisticus-шутника, или ученые-лингвисты смеются
ВА Самохина
Когниция, коммуникация, дискурс, 84-97, 2016
72016
Гумор у політиці (на матеріалі промов Б. Обами)
ВО Самохіна
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2010
62010
Жарт: когніція, комунікація, текст
ВО Самохіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 119-128, 2012
52012
Фольклор як символічна взаємодія комунікантів
ЛФ Омельченко, ВО Самохіна
Видавництво СумДУ, 2008
52008
Феномен адресата в комунікативному просторі комічного
ВО Самохіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
32016
Карнавалізація у фокусі лінгвокреативної діяльності Homo Artifex
ВО Самохіна
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2018
22018
Карнавальний діалогізм сучасного комунікативного простору
ВА Самохина, ВО Самохіна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології …, 2017
22017
Феномен інтертекстуальності як поліфонії текстів
ВО Самохіна
Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21 квітня …, 2016
22016
Комічне у постмодерністських художніх текстах ХХ–ХХІ ст.
ВО Самохіна
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
22015
Шекспірівська феноменологія як інтертекстова реальність
ВО Самохіна
Записки з романо-германської філології, 151-157, 2015
22015
Гумористична комунікація як компонент ігрової діяльності
ВА Самохина, ВО Самохіна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету., 2014
22014
Реализация коммуникативной категории «контакт» в юмористическом дискурсе
ВА Самохина
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2014
22014
Інтертекстуальність–символ сучасної філології
ВО Самохіна, ЮА Дмитренко
Культура народов Причерноморья, 2006
22006
Ідіодискурс як прояв лінгвокреативного мислення автора в карнавальній свідомості (на матеріалі художніх текстів американського письменника Дейва Баррі)
ВО Самохіна, ОВ Кузнєцов
НПУ імені МП Драгоманова, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20