Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України / M.S.Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the NAS of Ukraine
Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України / M.S.Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the NAS of Ukraine
Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія України-Руси
М Грушевський
Книгоспілка, 1954
12131954
Історія України-Руси
М Грушевський
Книгоспілка, 1954
12131954
Спогади
П Скоропадський
Nash Format via PublishDrive, 2016
2532016
Історія української політології (Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці)
ВА Потульницький
К.: Либідь 230 (1), 1992
1101992
Теорія української політології: Курс лекцій
ВА Потульницький
К.: Либідь, 19-2, 1993
931993
Навч. посібник/ВІ Наулко, ЛФ Артюх, ВФ Горленко та ін.–2-е вид., доп. та перероб
К і побут населення України
К.: Либідь 284 (4), 1993
881993
Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-50-ті роки ХХ ст
ОС Рубльов, ЮА Черченко
Наукова думка, 1994
821994
Культура і побут населення України
ВІ Наулко, ЛФ Артюх, ВФ Горленко
К.: Либідь, 144-147, 1993
711993
Етнічний склад населення Української РСР
ВІ Наулко
К: Наук. Думка, 1965
601965
Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII–XX століть
ВА Потульницький
К.: Либідь 480, 13-15, 2002
592002
Українська та світова історична наука: Рефлексії на межі століть
ВА Потульницький
Український історичний журнал, 3-20, 2000
572000
Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV-XVIII ст.)
Я Дашкевич
Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1991
501991
Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури
Р Ярослав
Львівське відділення ІУАД ім. МС Грушевського НАНУ, 2006
492006
Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури
Р Ярослав
Львівське відділення ІУАД ім. МС Грушевського НАНУ, 2006
492006
Хто і відколи живе в Україні
ВІ Наулко
К.: Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1998
491998
Нариси з української політології (1819-1991)
ВА Потульницький
К.: Либідь, 1994
461994
Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття): Монографія
В Піскун
К.:«МП Леся, 2006
422006
Національні громади Львова XVI–XVIII ст.: Соціально-правові взаємини
М Капраль
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, Львівське відділення Ін-ту української археографії …, 2003
392003
Як козаки воювали
ЮА Мицик, СМ Плохій, ІС Стороженко
Дніпропетровськ: Січ 302, 6, 1991
391991
Козаки на степовому кордоні Європи: типологія козацьких спільнот XVI--першої половини XVІІ ст
В Брехуненко
Інститут української археографії та джерелознавства ім. МС Грушевського, 2011
372011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20