Оксана Кравчина (O. Kravchyna)
Оксана Кравчина (O. Kravchyna)
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitta.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформатизація організаційно-управлінської діяльності в загальноосвітній школі
ОЄ Кравчина
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (7), 2008
332008
Основні напрями використання вільного програмного забезпечення в закладах освіти зарубіжжя
OY Kravchina
Information Technologies and Learning Tools 20 (6), 2010
212010
Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс]
ОЄ Кравчина
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (11), 2009
152009
The use of digital learning tools in the teachers’ professional activities to ensure sustainable development and democratization of education in European countries
O Ovcharuk, I Ivaniuk, N Soroko, O Gritsenchuk, O Kravchyna
EDP Sciences, 2020
122020
Інформаційна культура як складова професіоналізму методичного працівника.–[Електронний ресурс]
ОА Бондар, ОЄ Кравчина, ОМ Оліфіра
Режим доступу: http://nbuv. gov. ua/e-journals/ITZN/em8/content/08boapwm. htm, 0
10
Аналіз світового досвіду застосування ІКТ в адміністративній роботі вчителя
ОЄ Кравчина
Інформатика, 2014
42014
Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті
ОВ Білоус, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, МП Лещенко, ...
Атіка, 2014
42014
Інформаційні та комунікаційні технології навчання в системі загальної середньої освіти зарубіжних країн
ОО Гриценчук, ОЕ Коневщинська, ОЄ Кравчина, ГП Лаврентьєва, ...
Педагогічна думка, НАПН України, 2010
42010
Теоретичні аспекти проблеми формування підприємницької компетентності учня: досвід країн Європи
ОЄ Кравчина
Педагогічна думка, 2017
32017
Розвиток ІКТ компетентності вчителів в процесі впровадження автоматизованих систем управління
ОЄ Кравчина
Компетентністно-спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи …, 2011
32011
Європейський досвід розвитку цифрової компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформ
ОВ Овчарук, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, ІД Малицька, ...
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (65), 317-336, 2018
22018
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи
ОВ Овчарук, МЄ Андрос, СВ Антощук, ВО Болілий, ВВ Копотій, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
22018
Управлінські інформаційні мережі в системі загальної середньої освіти
ОЄ Кравчина
Інформаційні технології і засоби навчання 6 (14), 2009
22009
Використання засобів хмаро орієнтованого навчального середовища для розвитку ІК-компетентності вчителів: методичні рекомендації
ОВ Овчарук, ІД Малицька, ІВ Іванюк, ОО Гриценчук, ОЄ Кравчина, ...
Літера ЛТД, 2019
12019
Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів закладів загальної середньої освіти
ОВ Овчарук, С Клепко, О Локшина, О Павленко, Л Паращенко, ...
Рецензенти: Спірін ОМ–д. пед. н., професор, Буров ОЮ–д. т. н., с. д …, 2019
12019
European experience of developing a teacher's digital competence in the context of modern educational reforms
O Hrytsenchuk, I Ivaniuk, O Kravchyna, I Malytska, O Ovcharuk, N Soroko
Information technologies and teaching aids 65, 3, 2018
12018
Європейський досвід розвитку цифрової компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформ
ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, ІД Малицька, ОВ Овчарук, ...
Інформаційні технології і засоби навчання, 316-336, 2018
12018
EUROPEAN EXPERIENCE OF THE TEACHERS'DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATIONAL REFORMS
OO Hrytsenchuk, IV Ivanyuk, OY Kravchyna, ID Malytska, OV Ovcharuk, ...
Information Technologies and Learning Tools 65 (3), 316-336, 2018
12018
Розвиток цифрової компетентності вчителя у Словенії
ОЄ Кравчина
ІІТЗН НАПН України, 2018
12018
Теоретичні аспекти застосування інформаційних та комунікаційних технологій в організаційній роботі вчителя
ОЄ Кравчина
ІІТЗН НАПН України, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20