Ніконова В. Г. (Nikonova V.G.)
Ніконова В. Г. (Nikonova V.G.)
професор, Київський національний лінгвістичний університет
Verified email at knlu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: монографія
ВГ Ніконова
Дніпропетровськ: вид-во ДУЕП 364, 2007
1212007
Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз
ВГ Ніконова
К.: КНЛУ, 2008
722008
Художній концепт: процедури реконструкції та моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра)
ВГ Ніконова
Вісник КНЛУ. Сер. Філологія 14 (2), 113-122, 2011
382011
Формирование мотивации здорового образа жизни студентов Formation of motivation of a healthy way of life of students
ВС Платонова
Режим доступу: http://elar. rsvpu. ru/bitstream/123456789/14217/1 …, 2016
192016
Динаміка семантичної структури бінарних концептів ПРЕКРАСНИЙ/ПОТВОРНИЙ в англійській та українській мовах
ВГ Ніконова, СС Потапчук
152011
Типы адаптации кардиореспираторной системы спортсменов к нагрузке повышающейся мощности
РР Хайруллин, ВГ Никонова, ЮС Ванюшин
Теория и практика физической культуры, 90-92, 2009
132009
Проблемы гармонизации и интеграции духовной и физической культуры студентов вузов в образовательной деятельности
ВГ Никонова, ВЛ Калманович, PP Хайруллин
Теория и практика физической культуры, 83-86, 2008
132008
Художній концепт: поетико-когнітивний підхід
ВГ Ніконова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія …, 2006
132006
Поетико-когнітивний аналіз драматичного тексту: художній концепт
ВГ Ніконова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 215-220, 2008
122008
Художні концепти в трагедіях Шекспіра: методика ідентифікації
ВГ Ніконова
Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки.–Черкаси: Вид-во …, 2005
112005
Концепт–концептуальний простір–картина світу: досвід поетико-когнітивного аналізу художнього тексту
ВГ Ніконова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Філологія …, 2012
102012
Сравнительный анализ учебных планов и программ по предмету" Физическое воспитание" университетов США и России
ВЛ Калманович, ВГ Никонова
Теория и практика физической культуры, 85-87, 2009
72009
Системна організація асоціативно-смислового поля художнього концепту (на матеріалі трагедій Шекспіра)/ВГ Никонова
ВГ Ніконова
Studia Germanica et Romanica.–Серія “Іноземні мови. Зарубіжна література …, 2007
62007
Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра/Ніконова Віра Григорівна
ВГ Ніконова
Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2007
62007
Концептуальне поле" світ людини" у трагедіях Шекспіра
ВГ Ніконова
Мова і культура (Науковий щорічний журнал).–К: Видавничий Дім Дмитра Бураго …, 2004
62004
Концептуальное пространство трагического в пьесах Шекспира: поэтико-когнитивный анализ: дис.… докт. филол. наук: 10.02. 04
ВГ Никонова
К, 2008
52008
Самоорганізація англомовного кінематографічного словника як фактор його розвитку
ТІ Наумчук
Нова філологія, 78-82, 2017
32017
Концептуалізація світу в трагедіях Шекспіра
ВГ Ніконова
Ученые записки Таврическото, 2004
32004
Мовна прагматика трагедії як типу текста (на матеріалі трагедій Шекспіра)
ВГ Ніконова
Культура народов Причерноморья, 2004
32004
Концептуальна картина світу в трагедії В. Шекспіра “Гамлет”
ВГ Ніконова
ВІСНИК, 186, 1999
31999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20