Follow
Ніконова В. Г. (Nikonova V.G.)
Ніконова В. Г. (Nikonova V.G.)
професор, Київський національний лінгвістичний університет
Verified email at knlu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: монографія
ВГ Ніконова
Дніпропетровськ: вид-во ДУЕП 364, 335, 2007
1472007
Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз
ВГ Ніконова
К.: КНЛУ, 2008
872008
Художній концепт: процедури реконструкції та моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра)
ВГ Ніконова
Вісник КНЛУ. Сер. Філологія 14 (2), 113-122, 2011
522011
Формирование мотивации здорового образа жизни студентов Formation of motivation of a healthy way of life of students
ВС Платонова
Физиологические, педагогические и экологические проблемы здоровья и …, 2016
202016
Динаміка семантичної структури бінарних концептів прекрасний/потворний в англійській та українській мовах
ВГ Ніконова, СС Потапчук
182011
Художній концепт: поетико-когнітивний підхід
ВГ Ніконова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія …, 2006
172006
Концепт–концептуальний простір–картина світу: досвід поетико-когнітивного аналізу художнього тексту
ВГ Ніконова
Вісник Київ. нац. лингв. ун-ту, 2017
162017
Типы адаптации кардиореспираторной системы спортсменов к нагрузке повышающейся мощности
РР Хайруллин, ВГ Никонова, ЮС Ванюшин
Теория и практика физической культуры, 90-92, 2009
162009
Проблемы гармонизации и интеграции духовной и физической культуры студентов вузов в образовательной деятельности
ВГ Никонова, ВЛ Калманович, PP Хайруллин
Теория и практика физической культуры, 83-86, 2008
152008
Поетико-когнітивний аналіз драматичного тексту: художній концепт
ВГ Ніконова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 215-220, 2008
142008
Сравнительный анализ учебных планов и программ по предмету" Физическое воспитание" университетов США и России
ВЛ Калманович, ВГ Никонова
Теория и практика физической культуры, 85-87, 2009
132009
Художні концепти в трагедіях Шекспіра: методика ідентифікації
ВГ Ніконова
Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки.–Черкаси: Вид-во …, 2005
132005
Системна організація асоціативно-смислового поля художнього концепту (на матеріалі трагедій Шекспіра)
ВГ Ніконова
Studia Germanica et Romanica.–Серія “Іноземні мови. Зарубіжна література …, 2007
72007
Концептуальное пространство трагического в пьесах Шекспира: поэтико-когнитивный анализ: дис.… докт. филол. наук: 10.02. 04
ВГ Никонова
К, 2008
62008
Концептуальне поле «світ людини» у трагедіях Шекспіра
ВГ Ніконова
Мова і культура (Науковий щорічний журнал).–К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго …, 2004
62004
Лінгвокогнітивна конфігурація англомовного класичного фентезі
ВГ Ніконова, НЙ Четова
MESSENGER of Kyiv National Linguistic University. Series Philology 19 (1), 85-94, 2016
52016
Проблема интерпретации художественного текста: поэтико-когнитивный анализ
ВГ Никонова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 28-33, 2009
52009
Концептуальний простір трагедійного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз
ВГ Ніконова
ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02. 04 “Германські мови”/ВГ Ніконова, 2008
52008
Комическое как способ создания картины мира в пьесах Шекспира
ВГ Никонова
Логический анализ языка: языковые механизмы комизма. М.: Индрик, 399-412, 2007
52007
Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра/Ніконова Віра Григорівна
ВГ Ніконова
Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2007
52007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20