Ніконова В. Г. (Nikonova V.G.)
Ніконова В. Г. (Nikonova V.G.)
професор, Київський національний лінгвістичний університет
Verified email at knlu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: монографія
ВГ Ніконова
Дніпропетровськ: вид-во ДУЕП 364, 335, 2007
1302007
Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз
ВГ Ніконова
К.: КНЛУ, 2008
802008
Художній концепт: процедури реконструкції та моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра)
ВГ Ніконова
Вісник КНЛУ. Сер. Філологія 14 (2), 113-122, 2011
462011
Формирование мотивации здорового образа жизни у студентов в системе высшего образования
АИ Колпакова, ДН Петрова
Перспективы развития современного студенческого спорта: на пути к Уни, 2012
192012
Художній концепт: поетико-когнітивний підхід
ВГ Ніконова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія …, 2006
162006
Динаміка семантичної структури бінарних концептів ПРЕКРАСНИЙ/ПОТВОРНИЙ в англійській та українській мовах
ВГ Ніконова, СС Потапчук
152011
Типы адаптации кардиореспираторной системы спортсменов к нагрузке повышающейся мощности
РР Хайруллин, ВГ Никонова, ЮС Ванюшин
Теория и практика физической культуры, 90-92, 2009
142009
Поетико-когнітивний аналіз драматичного тексту: художній концепт
ВГ Ніконова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 215-220, 2008
142008
Проблемы гармонизации и интеграции духовной и физической культуры студентов вузов в образовательной деятельности
ВГ Никонова, ВЛ Калманович, PP Хайруллин
Теория и практика физической культуры, 83-86, 2008
132008
Художні концепти в трагедіях Шекспіра: методика ідентифікації
ВГ Ніконова
Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки.–Черкаси: Вид-во …, 2005
122005
Концепт–концептуальний простір–картина світу: досвід поетико-когнітивного аналізу художнього тексту
ВГ Ніконова
Вісник Київ. нац. лингв. ун-ту, 2017
112017
Сравнительный анализ учебных планов и программ по предмету" Физическое воспитание" университетов США и России
ВЛ Калманович, ВГ Никонова
Теория и практика физической культуры, 85-87, 2009
72009
Системна організація асоціативно-смислового поля художнього концепту (на матеріалі трагедій Шекспіра)/ВГ Никонова
ВГ Ніконова
Studia Germanica et Romanica.–Серія “Іноземні мови. Зарубіжна література …, 2007
62007
Концептуальне поле «світ людини» у трагедіях Шекспіра
ВГ Ніконова
Мова і культура (Науковий щорічний журнал).–К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго …, 2004
62004
Концептуальное пространство трагического в пьесах Шекспира: поэтико-когнитивный анализ
ВГ Никонова
К, 2008
52008
Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра/Ніконова Віра Григорівна
ВГ Ніконова
Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2007
52007
Самоорганізація англомовного кінематографічного словника як фактор його розвитку
ТІ Наумчук
Нова філологія, 78-82, 2017
32017
Лінгвокогнітивна конфігурація англомовного класичного фентезі
ВГ Ніконова, НЙ Четова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія …, 2016
32016
Концептуалізація світу в трагедіях Шекспіра
ВГ Ніконова
Ученые записки Таврическото, 2004
32004
Мовна прагматика трагедії як типу текста (на матеріалі трагедій Шекспіра)
ВГ Ніконова
Культура народов Причерноморья, 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20