Ніконова В. Г. (Nikonova V.G.)
Ніконова В. Г. (Nikonova V.G.)
професор, Київський національний лінгвістичний університет
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: монографія
ВГ Ніконова
Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП 364, 335, 2007
962007
Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз
ВГ Ніконова
К.: КНЛУ, 2008
512008
Художній концепт: процедури реконструкції та моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра)
ВГ Ніконова
Вісник КНЛУ. Сер. Філологія 14 (2), 113-122, 2011
252011
Динаміка семантичної структури бінарних концептів ПРЕКРАСНИЙ/ПОТВОРНИЙ в англійській та українській мовах
ВГ Ніконова, СС Потапчук
112011
Художні концепти в трагедіях Шекспіра: методика ідентифікації
ВГ Ніконова
Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки.–Черкаси: Вид-во …, 2005
112005
Типы адаптации кардиореспираторной системы спортсменов к нагрузке повышающейся мощности
РР Хайруллин, ВГ Никонова, ЮС Ванюшин
Теория и практика физической культуры, 90-92, 2009
82009
Художній концепт: поетико-когнітивний підхід
ВГ Ніконова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія …, 2006
82006
Формирование мотивации здорового образа жизни у студентов в системе высшего образования
ВГ Никонова, ВЛ Калманович
Здоровьесберегающее образование, 116-118, 2010
72010
Проблемы гармонизации и интеграции духовной и физической культуры студентов вузов в образовательной деятельности
ВГ Никонова, ВЛ Калманович, PP Хайруллин
Теория и практика физической культуры, 83-86, 2008
72008
Поетико-когнітивний аналіз драматичного тексту: художній концепт
ВГ Ніконова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 215-220, 2008
72008
Сравнительный анализ учебных планов и программ по предмету «Физическое воспитание» университетов США и России
ВЛ Калманович, ВГ Никонова
Теория и практика физической культуры, 85-87, 2009
52009
Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра/Ніконова Віра Григорівна
ВГ Ніконова
Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2007
52007
Концептуальне поле" світ людини" у трагедіях Шекспіра
ВГ Ніконова
Мова і культура (Науковий щорічний журнал).–К: Видавничий Дім Дмитра Бураго …, 2004
52004
Концепт–концептуальний простір–картина світу: досвід поетико-когнітивного аналізу художнього тексту
ВГ Ніконова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Філологія …, 2012
32012
Концептуалізація світу в трагедіях Шекспіра
ВГ Ніконова
Ученые записки Таврическото, 2004
32004
Концептуальна картина світу в трагедії В. Шекспіра “Гамлет”
ВГ Ніконова
ВІСНИК, 186, 1999
31999
Картина світу в трагедіях Шекспіра: проблема реконструкції та моделювання
В Ніконова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
22010
Мовна прагматика трагедії як типу текста (на матеріалі трагедій Шекспіра)
ВГ Ніконова
Культура народов Причерноморья, 2004
12004
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ В ЛІРИЦІ АНГЛІЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
ВГ НІКОНОВА, ЯВ БОЙКО
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія …, 2018
2018
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ «АВАНТЮРИСТКА» В ХУДОЖНЬОМУ ВТІЛЕННІ: ГЕНДЕРНИЙ І СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ
ВГ Ніконова
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20