Анатолій Фурман
Анатолій Фурман
ст. наук. НДІ методології та освітології, ТНЕУ; декан соц-гум. ф-ту Університету Ушинського
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості
А Павліченко
Психологія і суспільство, 98-120, 2005
532005
Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів: Дис.… к-та психол. наук
АА Фурман
412009
Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: монографія
АА Фурман
ONPU, 2016
252016
Морально-етичні цінності в суспільному вимірі
АА Фурман
Психологія і суспільство, 94-99, 2010
202010
Психологія смисложиттєвого розвитку особистості
АА Фурман
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
182017
Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів
АА Фурман
Психологія і суспільство, 118-126, 2012
152012
Фахове становлення студента-психолога у контексті системної дії ціннісних орієнтацій (контури дослідницького проекту)
А Павліченко
Психологія і суспільство, 123-132, 2006
152006
Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера
АА Фурман
Психологія і суспільство, 77-94, 2012
122012
Цінності як проблема психології
АА Павліченко
Психологія: збірник наукових праць.–К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
112002
Методологічна схема емпіричного вивчення системи цінностей особистості
АА Фурман
Вітакультурний млин.– 2007.– Модуль 5, 43-51, 2007
10*2007
Методологічні акценти стосовно ґенези психологічного знання
АА Фурман
Science and Education, 16, 2017
92017
Концепція особистості в аксіологічній психології: контури сутнісної евристики
АА Фурман
Психологія і суспільство, 89-103, 2016
72016
Категоріальний апарат аксіосфери як проблема теоретичної психології
АА Фурман
Вітакультурний млин: Методологічний альманах.–2007.–Модуль 6, 43-46, 0
7
Онтофеноменальний зріз особистісного буття людини: контури методологічного аналізу
АА Фурман
Вітакультурний млин:[Методологічний альманах].–2016.–Модуль 18, 21-32, 2016
62016
Методологічна оптика постнекласичного психологічного пізнання
АА Фурман
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психология", 257-268, 2017
52017
Епістемна організація психологічного пізнання
АА Фурман
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
52017
Сферний підхід до вивчення цінносно зорієнтованої особистості
АА Фурман
Вітакультурний млин:[методологічний альманах].–2014.–Модуль 17, 53-58, 2014
52014
Професіоналізація соціального працівника: методологічні акценти
АА Фурман
Вітакультурний млин, 57-62, 2014
52014
Особистісний розвиток майбутніх соціальних працівників: ціннісно-орієнтаційний аспект
А Фурман, І Ліпська
Психологія і суспільство: спецвипуск, 24-26, 2011
52011
Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії
АА Фурман, АВ Фурман
Психологія і суспільство, 5-26, 2018
42018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20