Анатолій Фурман
Анатолій Фурман
ст. наук. НДІ методології та освітології, ТНЕУ; декан соц-гум. ф-ту Університету Ушинського
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ціннісні орієнтації у системі становлення особистості
А Павліченко
Психологія і суспільство, 98-120, 2005
692005
Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів: Дис.… к-та психол. наук
АА Фурман
472009
Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест «Хто підніме папірець?
А Фурман
ТАНГ, 2002
302002
Психологія смисложиттєвого розвитку особистості
АА Фурман
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
282017
Морально-етичні цінності в суспільному вимірі
АА Фурман
Психологія і суспільство, 94-99, 2010
252010
Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: монографія
АА Фурман
ONPU, 2016
212016
Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів
АА Фурман
Психологія і суспільство, 118-126, 2012
152012
Фахове становлення студента-психолога у контексті системної дії ціннісних орієнтацій
А Павліченко
Психологія і суспільство, 123-132, 2006
152006
Методологічна схема емпіричного вивчення системи цінностей особистості
АА Фурман
Вітакультурний млин.– 2007.– Модуль 5, 43-51, 2007
142007
Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера
АА Фурман
Психологія і суспільство, 78-94, 2012
132012
Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії
АА Фурман, АВ Фурман
ТНЕУ, 2018
112018
Цінності як проблема психології
АА Павліченко
Психологія: збірник наукових праць.–К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
112002
Методологічні акценти стосовно ґенези психологічного знання
АА Фурман
Science and Education, 16, 2017
82017
Концепція особистості в аксіологічній психології: контури сутнісної евристики
АА Фурман
Психологія і суспільство, 89-103, 2016
82016
Психологія і суспільство
АВ Фурман, СІ Болтівець, ОЄ Фурман, ЮВ Москаль, В Бачова, ...
Український теоретико–методологічний соціогуманітарний часопис, 94-99, 2010
72010
Епістемна організація психологічного пізнання
АА Фурман
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
62017
Онтофеноменальний зріз особистісного буття людини: контури методологічного аналізу
АА Фурман
Вітакультурний млин:[методологічний альманах].–2016.–Модуль 18, 21-32, 2016
62016
Професіоналізація соціального працівника: методологічні акценти
АА Фурман
Вітакультурний млин, 57-62, 2014
62014
Методологія психологічного пізнання смисложиттєвої сфери особистості
АA Фурман
Психологія і суспільство, 5-34, 2020
52020
Інтенційність як сутнісна ознака смисложиттєвого буття особистості
АА Фурман
Психологія і суспільство, 118-137, 2019
52019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20