Follow
Махрова Є., Mahrova Y.
Махрова Є., Mahrova Y.
доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ БДМУ
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Хмарні обчислення проти розподілених обчислень: сучасні перспективи
ЮО Бабій, ВП Нездоровін
Хмельницький національний університет, 2011
212011
Дистанційні технології навчання: досягнення, проблеми та перспективи розвитку
ПМ Григоришин, ЕГ Махрова, ВМ Ходоровський
Вісник проблем біології і медицини.–2013.–Вип 2 (100), 68-72, 2013
82013
Розробка автоматизованих систем керування в середовищі CodeSys
КЛ Горященко
Хмельницький національний університет, 2012
52012
Особливості дослідження флуктуючої асиметрії листків деревних порід за імітації техногенних чинників у мікрокосмах (на прикладі Quercus Robur L.)
СС Руденко, ЄГ Махрова
Біологічні системи 1, 27, 2009
32009
Застосування операційних систем реального часу в задачах вимірювання та обробки вимірювальної інформації
ІВ Гула, ЛЄ Байдич, АВ Клепіковський, ЄГ Махрова
Хмельницький національний університет, 2014
12014
Проблеми розробки універсального протоколу розумного дому
ІВ Гула, ВП Нездоровін, АВ Клепіковський, ЄГ Махрова
Хмельницький національний університет, 2016
2016
Історія становлення і розвитку кафедри біологічної фізики та медичної інформатики
МВ Шаплавський, ВФ Боєчко, ОЮ Микитюк, ВІ Федів, ОІ Олар, ...
Буковинський медичний вісник, 260-263, 2014
2014
СТУПІНЬ ВЗАЄМНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ЛАЗЕРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
YH Makhrova
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 12 (2), 10-13, 2013
2013
Спосіб лазерної поляриметричної діагностики полікристалічних мереж плазми крові
ТМ Бойчук, ОГ Ушенко, ОЮ Новаковська, ПМ Григоришин
Буковинський державний медичний університет, 2013
2013
РІВЕНЬ ВЗАЄМНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ЛАЗЕРНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ТКАНИНИ МІОКАРДА
YG Makhrova
Клінічна та експериментальна патологія 12 (1), 2013
2013
Застосування методів класифікації у процесі медичної діагностики
МА Мерецька, ЄГ Махрова
2013
Двомірна Стокс-поляриметрія лазерних зображень тканини шийки матки
ЄГ Махрова
Буковинський медичний вісник, 202-206, 2013
2013
Лазерна поляриметрія кісткової тканини та тканин пазух твердої мозкової оболонки
НБ Кузняк, ЄГ Махрова, ОП Антонюк, ЯВ Горицький, ЯІ Яковець
Буковинський медичний вісник, 202-206, 2013
2013
Дистанционные технологии обучения: достижения, проблемы и перспективы развития
ПМ Григоришин, ЄГ Махрова, ВМ Ходоровський
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 068-072, 2013
2013
Прогнозування та моделювання величини кредитної ставки вітчизняного кредитного ринку: моніторинг діяльності закордонних кредитних спілок
ЛГ Черничук, ЄГ Махрова, ГВ Прохоров
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2013
2013
Прогнозування впливу підвищених температур повітря та кислотних дощів на процес некро тизації листків рослин дуба звичайного (Quercus robur L.) за допомогою мікрокосмних моделей
ЄГ Махрова, CС Руденко
Біоресурси і природокористування, 11-17, 2012
2012
Реалізація протоколу MODBUS в середовищі CODESYS 2.3
ВП Нездоровін, КЛ Горященко
Хмельницький національний університет, 2012
2012
Архітектура ARM як потенційна основа грід-інфраструктури наукової бази України
ВП Нездоровін, КЛ Горященко, ЄГ Махрова
Хмельницький національний університет, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18