Ольга Ивановна Баева
Ольга Ивановна Баева
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Охорона здоров’я як фактор розвитку людського капіталу
ОІ Баєва
Галицький економічний вісник. Науковий журнал. Тернопіль, № 1 (52) 2017 …, 2017
62017
Стратегія розвитку лізингової компанії
ОІ Баєва
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
62011
Теоретичні основи формування і розвитку людського капіталу
ОІ Баєва
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць, 2015
52015
Інструменти залучення інвестиційних ресурсів
ОІ Баєва
Науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ», Харків. Вид. ХНЕУ, С. 5-7., 2009
52009
Государственные инвестиции в человеческий капитал
ОВ Посилкіна, ОІ Баєва
РОССИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Ежегодник: материалы XV …, 2015
42015
Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України
ОІ Баєва
Баєва Ольга Іванівна, 2004
32004
Механізм організації лізингу
ОІ Баєва
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць ДНУ …, 2003
32003
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни" Економічна теорія"
ОВ Посилкіна, ОІ Баєва
22015
Роль міжнародного кредиту в розвитку світової економіки
О Баєва
Галицький економічний вісник, 110-114, 2014
22014
Іноземні інвестиції та економічний розвиток у перехідний період
О Баєва, О Васильченко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Общественное здоровье населения и факторы его определяющие
ОИ Баева, ЕИ Исакова, ОІ Ісакова
12019
Особливості управління ризиками в логістиці зовнішньоекономічної діяльності
ОІ Баєва
Електронне фахове видання «Економіка та суспільство», С. 17-20, 2018
12018
Теоретичні підходи до оцінки протекціонізму в міжнародній торгівельній практиці
ОІ Баєва
Електронне фахове видання «Економіка та суспільство», С. 20- 23., 2018
12018
Теоретические и практические аспекты инфляции и антиинфляционной политики
ОИ Баева
Science and innovation: Collection of scientific articles. - Publishing …, 2018
12018
Удосконалення методики оцінки трудового потенціалу сучасного підприємства
ОІ Баєва
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2017
1*2017
Инвестиции в здравоохранение
ОИ Баева
«Молодые ученые - медицине» : мат. XV научной конференции молодых ученых и …, 2016
12016
Поняття та функції лізингу
ОІ Баєва
12012
Необхідність застосування лізингу в сільському господарстві України
ОІ Баєва
Збірник міжнародної конференції. Мелітополь, С. 63-65, 2001
12001
Теоретичні аспекти управління кадровою політикою
АО Бондаренко, ОІ Баєва, ОИ Баева
Редакційна колегія: д. е. н., проф. Козирєва ОВ, д. е. н., проф. Сумець ОМ …, 2020
2020
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
О ІСАКОВА, О БАЄВА
Актуальні питання гуманітарних наук 3 (31), 218-223, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20