Ольга Ивановна Баева
Ольга Ивановна Баева
Национальный фармацевтический университет
Підтверджена електронна адреса в nuph.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Охорона здоров’я як фактор розвитку людського капіталу
ОІ Баєва
Галицький економічний вісник. Науковий журнал. Тернопіль, № 1 (52) 2017 …, 2017
62017
Теоретичні основи формування і розвитку людського капіталу
ОІ Баєва
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Збірник наукових праць, 2015
52015
Стратегія розвитку лізингової компанії
ОІ Баєва
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
52011
Інструменти залучення інвестиційних ресурсів
ОІ Баєва
Науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ», Харків. Вид. ХНЕУ, С. 5-7., 2009
52009
Государственные инвестиции в человеческий капитал
ОВ Посилкіна, ОІ Баєва
РОССИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Ежегодник: материалы XV …, 2015
42015
Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України
ОІ Баєва
Баєва Ольга Іванівна, 2004
32004
Механізм організації лізингу
ОІ Баєва
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць ДНУ …, 2003
32003
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни" Економічна теорія"
ОВ Посилкіна, ОІ Баєва
22015
Роль міжнародного кредиту в розвитку світової економіки
О Баєва
Галицький економічний вісник, 110-114, 2014
22014
Іноземні інвестиції та економічний розвиток у перехідний період
О Баєва, О Васильченко
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Общественное здоровье населения и факторы его определяющие
ОИ Баева, ЕИ Исакова, ОІ Ісакова
12019
Особливості управління ризиками в логістиці зовнішньоекономічної діяльності
ОІ Баєва
Електронне фахове видання «Економіка та суспільство», С. 17-20, 2018
12018
Теоретичні підходи до оцінки протекціонізму в міжнародній торгівельній практиці
ОІ Баєва
Електронне фахове видання «Економіка та суспільство», С. 20- 23., 2018
12018
Теоретические и практические аспекты инфляции и антиинфляционной политики
ОИ Баева
Science and innovation: Collection of scientific articles. - Publishing …, 2018
12018
Удосконалення методики оцінки трудового потенціалу сучасного підприємства
ОІ Баєва
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2017
1*2017
Инвестиции в здравоохранение
ОИ Баева
«Молодые ученые - медицине» : мат. XV научной конференции молодых ученых и …, 2016
12016
Поняття та функції лізингу
ОІ Баєва
12012
Необхідність застосування лізингу в сільському господарстві України
ОІ Баєва
Збірник міжнародної конференції. Мелітополь, С. 63-65, 2001
12001
Теоретичні аспекти управління кадровою політикою
АО Бондаренко, ОІ Баєва, ОИ Баева
Редакційна колегія: д. е. н., проф. Козирєва ОВ, д. е. н., проф. Сумець ОМ …, 2020
2020
ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
О Баєва, В Воронкова, О Гук, М Дороніна, І Зарецька, О Казарцева, ...
Редакційна колегія, 36, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20