Тетяна Олександрівна Михайліченко / Tetiana Mykhailichenko / Татьяна Михайличенко / T. Mihajlichenko
Тетяна Олександрівна Михайліченко / Tetiana Mykhailichenko / Татьяна Михайличенко / T. Mihajlichenko
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТО Михайліченко
Підприємництво, господарство і право 7 (DOI https://doi.org/10.32849/2663 …, 2020
62020
Medical error and liability for it in some post-soviet countries (Belarus, Kazakhstan, Moldova, Ukraine)
A Gornostay, A Ivantsova, T Mykhailichenko
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 877-882, 2019
52019
Питання переліку злочинів, за вчинення яких можливе застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи
ТО Михайліченко
Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення …, 2016
2*2016
Кримінальна відповідальність за порушення обов’язків щодо охорони майна (аналіз складу злочину та проблеми кваліфікації)
ТО Михайліченко
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08, 2012
2*2012
Кримінальна відповідальність за порушення обов’язків щодо охорони майна (аналіз складу злочину та проблеми кваліфікації)
ТО МИХАЙЛІЧЕНКО
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, дисертація на …, 2012
2*2012
Товари, які мають важливе економічне значення, як предмет контрабанди
ТО Михайліченко
Форум права, 180–186-180–186, 2015
12015
Види покарань за ст. 197 КК України та деякі питання щодо їх призначення
ТО Михайліченко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 214-219, 2014
12014
LEGAL REGULATION OF EPIDEMIC SECURITY UNDER THE COVID-19 PANDEMIC CONDITIONS IN SOME POST-SOVIET COUNTRIES AND POLAND.
YY Zabuha, TO Mykhailichenko, SV Rak
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) 73 (12 cz 2), 2758-2767, 2020
2020
ФОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛЮДИНИ: ЧАСТИНА І
ТО МИХАЙЛІЧЕНКО, ЮЮ ЗАБУГА
ФОРУМ ПРАВА, 29–43, 2020
2020
Overview and analysis of occupational risks in healthcare of Eastern Europe countries
OVM Yuliia Yu. Zabuha, Tetiana О. Mykhailichenko
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) 2 (12), 2510-2517, 2019
2019
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки: проблеми і виклики сьогодення
Ю Забуга, Т Михайліченко
Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності, 2018
2018
Ugolovnaja otvetstvennost za nienadlezhashcheje ispolnenije professionalnyh obiazannostej medicynskimi ili farmacefticheskimi rabotnikami (st. 140 UK Ukrainy)
A Lemesh, I Polhovskaja, T Mihajlichenko
Legeasiviаta, 88-93, 2017
2017
Уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 140 УК Украины)
А Лемешко, И Полховская, Т Михайличенко
Legea si viata 2 (11), 88-93, 2017
2017
Особливості призначення покарання за злочини у сфері господарської діяльності в контексті процесів гуманізації
ТО Михайліченко
Міжнародний науково-практичний симпозіум "Гуманізація кримінальної …, 2016
2016
ЗАХОДИ КРИМІНАЛьНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ДО ВИРІШЕННЯ
ТО МИХАЙЛІЧЕНКО
Протидія злочинності: теорія та практика : VII Всеукр. наук.-практ. конф …, 2016
2016
Введення до Кримінального кодексу України окремих спеціальних складів злочинів: питання доцільності
ТО Михайліченко
Кримінальне право: традиції та новації : матеріали міжнародного круглого …, 2016
2016
Спеціальні норми в КК України для забезпечення охорони прав і свобод журналістів: питання доцільності
ТО Михайліченко
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина …, 2016
2016
Ефективність покарання: проблема до вирішення
ТО Михайліченко
Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та …, 2015
2015
Порушення обов’язків щодо зберігання чи охорони майна: історія та новації
ТО Михайліченко
Кримінальне право: традиції та новації : міжнар. круглий стіл, присвяч. 90 …, 2015
2015
Предмет злочинів проти власності: питання для переосмислення
ТО Михайліченко
Актуальні питання державотворення в Україні : міжнар. наук.-практ. конф., 22 …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20