Підписатись
Ольга Петришина Olga Petryshyna https://orcid.org/0000-0001-5427-200X
Ольга Петришина Olga Petryshyna https://orcid.org/0000-0001-5427-200X
PhD, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мова проповідей Йосифа Сліпого
ОІ Петришина
«Українська мова». Івано-Франківськ, 2008, 0
19
Риторичні запитання у проповідях Йосифа Сліпого
О Петришина
Мовознавство, 2007
42007
Дискурсні параметри сучасної української проповіді
О Петришина
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
32019
Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект
О Петришина
Підручники і посібники, 2014
32014
Формування мовної толерантності майбутнього педагога-словесника в умовах війни
ОІ Петришина
Вектор; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
22022
Лінгводидактичні основи формування навичок публічної комунікації у студентів нефілологічних спеціальностей
О Петришина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2020
22020
Формування ціннісних орієнтирів майбутнього вчителя-словесника в умовах війни
ОІ Петришина
12022
Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя/викладача-філолога на другому (магістерському) рівні вищої освіти
ОІ Петришина
Осадца ЮВ, 2022
12022
Формувальне оцінювання на уроках української мови й літератури в контексті впровадження Нової української школи
ЛО Гапон, ОІ Петришина
Гельветика, 2022
12022
Самостійна робота в системі підготовки магістра-філолога педагогічної освіти
ОІ Петришина
Гельветика, 2022
12022
Formation of Preschoolers' Communicative Competence in the Conditions of Inclusive Education
O Turko, T Olender, M Boyko, O Petryshyna, T Rozhko-Pavlyshyn
Journal of Education Culture and Society 13 (1), 239-255, 2022
12022
Професійна підготовка магістрів української філології в умовах інтернаціоналізації освіти
O Petryshyna, M Sokol, H Rozlutska
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна …, 2021
12021
Професійна підготовка магістрів української філології в умовах інтернаціоналізації освіти
ОІ Петришина, МО Сокол, ГМ Розлуцька
Ужгородський національний університет, 2021
12021
Лінгвоаналіз художнього тексту у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів/викладачів-філологів
ОІ Петришина
Підручники і посібники, 2021
12021
Професійна компетентність майбутнього вчителя: цілі та механізми формування
ММ Бойко, ГР Генсерук, ОІ Петришина
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
12020
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРФОЕПІЧНИХ ТА ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
О Петришина
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2010
12010
Формування медіаграмотності в НУШ
ОІ Петришина, ЛО Гапон
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Лінгвометодична компетентність здобувача-філолога другого (магістерського) рівня в концепції сучасної педагогічної освіти
ОІ Петришина
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Науково-дослідницький аспект у системі підготовки майбутнього магістра-філолога педагогічної освіти
ОІ Петришина
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Підготовка сучасного філолога в аспекті осмислення безпекового статусу української мови
ОІ Петришина
Поліський нац. ун-т, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20