Ольга Петришина Olga Petryshyna https://orcid.org/0000-0001-5427-200X
Ольга Петришина Olga Petryshyna https://orcid.org/0000-0001-5427-200X
PhD, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мова проповідей Йосифа Сліпого
ОІ Петришина
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01–«Українська мова»/ОІ Петришина …, 0
13
Риторичні запитання у проповідях Йосифа Сліпого
О Петришина
Мовознавство, 2007
32007
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРФОЕПІЧНИХ ТА ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
О Петришина
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2010
12010
Вибіркова самопрезентація комунікантів у соцмережах
НВ Гринчук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Замість вступу. Українська лінгводидактика: досвід, виклики та перспективи
ЕЯ Палихата, ОІ Петришина
Підручники і посібники, 2021
2021
Лінгвоаналіз художнього тексту у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів/викладачів-філологів
ОІ Петришина
Підручники і посібники, 2021
2021
Професійна компетентність майбутнього вчителя: цілі та механізми формування
ММ Бойко, ГР Генсерук, ОІ Петришина
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВО
ММ Бойко, ОІ Петришина
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE, 253, 2020
2020
Лінгводидактичні основи формування навичок публічної комунікації у студентів нефілологічних спеціальностей
О Петришина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2020
2020
Дискурсні параметри сучасної української проповіді
О Петришина
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
2019
Підготовка майбутнього вчителя до реалізації інтегрованого підходу в новій українській школі
ЛСВ М.М. Бойко, О.І. Петришина
Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу …, 2018
2018
Релігійно-філософський дискурс проповідницької творчості Йосифа Сліпого у контексті діалогу епох
О Петришина
Ukrajinistika – minulost, současnost a budoucnost III. Україністика – минуле …, 2015
2015
Трансформація релігійної свідомості західноукраїнського суспільства в 1939-1941 роках
ВМ Ольга Петришина
Symbole władzy władza symboli / pod redakcją Magdaleny Dyras, Barbary Suchoń …, 2014
2014
Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект
О Петришина
Підручники і посібники, 2014
2014
Функціонально-стилістичні особливості релігійної метафори (на матеріалі збірника перекладних текстів Паїсія Величковського Добротолюбіє)
ОІ Петришина
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект
П О.
Тернопіль: Підручники і посібники, 2014
2014
Мовнокомунікативна компетенція як основа професійної діяльності викладача-словесника вищої школи
О Петришина
Управлінські компетенції викладача вищої школи: матеріали міжнародної …, 2013
2013
Специфіка функціонування християнської релігійної термінології у проповідницькому підстилі релігійного стилю
О Петришина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
2011
Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інтерактивних технологій під час вивчення курсу "Лінгвістичний аналіз художнього тексту"
ПОІ Бойко М.М.
Шляхи удосконалення навчального процесу в контексті інноваційних змін у …, 2011
2011
Інтегроване заняття у викладанні курсу " Українська мова (за професійним спрямуванням)" як форма вдосконалення комунікативної та фахової компетентностей студентів
О Петришина
Підготовка фахівців освітньої галузі за інноваційними технологіями: проблеми …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20