Підписатись
Ольга Петришина Olga Petryshyna https://orcid.org/0000-0001-5427-200X
Ольга Петришина Olga Petryshyna https://orcid.org/0000-0001-5427-200X
PhD, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мова проповідей Йосифа Сліпого
ОІ Петришина
“Українська мова”/ОІ Петришина.–Івано-Франківськ, 2008.–20 c, 0
15
Риторичні запитання у проповідях Йосифа Сліпого
О Петришина
Мовознавство, 2007
32007
Професійна підготовка магістрів української філології в умовах інтернаціоналізації освіти
ОІ Петришина, МО Сокол, Г Розлуцька
Вид-во УжНУ “Говерла”, 2021
12021
Лінгводидактичні основи формування навичок публічної комунікації у студентів нефілологічних спеціальностей
О Петришина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2020
12020
Дискурсні параметри сучасної української проповіді
О Петришина
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
12019
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРФОЕПІЧНИХ ТА ОРФОГРАФІЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
О Петришина
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2010
12010
Вибіркова самопрезентація комунікантів у соцмережах
НВ Гринчук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У САМОРОЗВИТКУ СТУДЕНТСТВА АБО ІМПЛІЦИТНЕ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
ОІ Петришина
Редакційна колегія, 260, 2021
2021
Методика навчання мовознавчих дисциплін у закладах вищої освіти як наука й навчальна дисципліна
ОІ Петришина
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2021
2021
Практично-орієнтовані кейси підготовки студентів-філологів магістратури в засвоєнні курсу «Риторика. Лінгвоаналіз художнього тексту»
О Петришина, Е Палихата
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2021
2021
Замість вступу. Українська лінгводидактика: досвід, виклики та перспективи
ЕЯ Палихата, ОІ Петришина
Підручники і посібники, 2021
2021
Лінгвоаналіз художнього тексту у формуванні професійних компетентностей майбутніх учителів/викладачів-філологів
ОІ Петришина
Підручники і посібники, 2021
2021
Професійна компетентність майбутнього вчителя: цілі та механізми формування
ММ Бойко, ГР Генсерук, ОІ Петришина
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ОВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВО
ММ Бойко, ОІ Петришина
ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE, 253, 2020
2020
Підготовка майбутнього вчителя до реалізації інтегрованого підходу в Новій українській школі
ММ Бойко, ОІ Петришина, ЛС Волос
Вектор, 2018
2018
Підготовка майбутнього вчителя до реалізації інтегрованого підходу в новій українській школі
ЛСВ М.М. Бойко, О.І. Петришина
Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу …, 2018
2018
Релігійно-філософський дискурс проповідницької творчості Йосифа Сліпого у контексті діалогу епох
О Петришина
Ukrajinistika – minulost, současnost a budoucnost III. Україністика – минуле …, 2015
2015
Трансформація релігійної свідомості західноукраїнського суспільства в 1939-1941 роках
ВМ Ольга Петришина
Symbole władzy władza symboli / pod redakcją Magdaleny Dyras, Barbary Suchoń …, 2014
2014
Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект
О Петришина
Підручники і посібники, 2014
2014
Функціонально-стилістичні особливості релігійної метафори (на матеріалі збірника перекладних текстів Паїсія Величковського Добротолюбіє)
ОІ Петришина
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20