Дмитро Соменко
Дмитро Соменко
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Підтверджена електронна адреса в kspu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»: посібник для студентів фізико-математичного факультету/СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник …
СП Величко
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
342012
Використання апаратно-обчислювальної платформи Arduino в навчальному процесі з фізики:[посіб. для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. унів-тів]
ДВ Соменко
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2013
132013
Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у процесі розв’язування навчальних задач з фізики графічним методом
СП Величко, ДВ Соменко
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2012
102012
Використання можливостей апаратно-обчислювальної платформи Arduino в лабораторному практикумі з фізики
ДВ Соменко, ОО Соменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
92016
Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
ДВ Соменко
Кі овог ад, 2015
92015
Поєднання сучасних поглядів на поліпшення проблеми підготовки високопрофесійного вчителя фізики
СП Величко, ОО Соменко
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2016
72016
Методика впровадження ІКТ у навчально-виховний процес з фізики в педагогічних університетах з метою розвитку пізнавальної активності студентів
ДВ Соменко, СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
42014
Підготовка майбутніх вчителів фізики до роботи в умовах глобальної інформатизації навчального процесу
С Величко, Д Соменко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 38-45, 2011
42011
Creation of Ukrainian localization of computer mathematics system Sage
ОО Соменко
Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2018
32018
Компетентнісний підхід у запровадженні спецкурсів для майбутніх учителів фізики
Д Соменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
Вільнопоширюване апаратне та програмне забезпечення для організації навчально-дослідницької роботи майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін
ДВ Соменко, ДВ Соменко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
22017
Особливості організаціїта добору завдань до лабораторного практикуму «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»
ДВ Соменко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
22012
Використання технологій Web 2.0 та соціальних мереж для організації навчальної діяльності учнів
Д Соменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2011
22011
СИСТЕМА ФРОНТАЛЬНИХ ДОСЛІДІВ З КОМПЛЕКТОМ ПРИЛАДІВ З МЕХАНІКИ
МІ Садовий, ДС Лазаренко, ДВ Соменко
22011
НАУКОВИЙ ЦЕНТР РОЗРОБКИ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ–20 РОКІВ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СП Величко, ІВ Сальник, ЕП Сірик, ДВ Соменко
ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ …, 2020
12020
Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання
АВ Гета, ВМ Заїка, ВВ Коваленко, ЕА Косова, МП Лещенко, ...
ПУЕТ, 2018
12018
Хмарно-орієнтоване середовище SageMathCloud як засіб формування предметної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю
ОО Соменко, ДВ Соменко
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2017
12017
Дослідження ефективності методичної системи розвитку пізнавальної активності студентів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Д Соменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
12015
Науково-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій під час розробки спецкурсів з фізики в педагогічних ВНЗ
ДВ Соменко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
12015
Вимоги до підбору ППЗ для лабораторного практикуму ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики
Д Соменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20