Підписатись
Дмитро Соменко
Дмитро Соменко
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Підтверджена електронна адреса в kspu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»: посібник для студентів фізико-математичного факультету
СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
382012
Використання апаратно-обчислювальної платформи Arduino в навчальному процесі з фізики:[посіб. для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. унів-тів]
ДВ Соменко
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2013
192013
Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
ДВ Соменко
102015
Використання можливостей апаратно-обчислювальної платформи Arduino в лабораторному практикумі з фізики
ДВ Соменко, ОО Соменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
92016
Використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у процесі розв’язування навчальних задач з фізики графічним методом
СП Величко, ДВ Соменко
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2012
82012
Поєднання сучасних поглядів на поліпшення проблеми підготовки високопрофесійного вчителя фізики
СП Величко, ДВ Соменко, ОО Соменко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
72016
Creation of Ukrainian localization of computer mathematics system Sage
ОО Соменко
Arnold E. Kiv, Serhiy O. Semerikov, Vladimir N. Soloviev, Andrii M. Striuk, 2018
42018
Сучасні засоби ІКТ підтримки інклюзивного навчання
АВ Гета, ВМ Заїка, ВВ Коваленко, ЕА Косова, МП Лещенко, ...
ПУЕТ, 2018
42018
Підготовка майбутніх вчителів фізики до роботи в умовах глобальної інформатизації навчального процесу
С Величко, Д Соменко
Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету …, 2011
42011
Методика впровадження ІКТ у навчально-виховний процес з фізики в педагогічних університетах з метою розвитку пізнавальної активності студентів
ДВ Соменко, СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2014
32014
Компетентнісний підхід у запровадженні спецкурсів для майбутніх учителів фізики
Д Соменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
Використання технологій Web 2.0 та соціальних мереж для організації навчальної діяльності учнів
Д Соменко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2011
32011
СИСТЕМА ФРОНТАЛЬНИХ ДОСЛІДІВ З КОМПЛЕКТОМ ПРИЛАДІВ З МЕХАНІКИ
МІ Садовий, ДС Лазаренко, ДВ Соменко
32011
Вільнопоширюване апаратне та програмне забезпечення для організації навчально-дослідницької роботи майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін
ОО Соменко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
22017
Особливості організації та добору завдань до лабораторного практикуму «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»
ДВ Соменко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал …, 2012
22012
Дидактичні аспекти запровадження ІКТ у навчанні фізики
ДВ Соменко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. ТГ …, 2012
22012
РОБОТОТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКТИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
МІ Садовий, ДВ Соменко, ОМ Трифонова
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2021
12021
СОМЕНКО Дмитро Вікторович–
ДВ Соменко
12020
НАУКОВИЙ ЦЕНТР РОЗРОБКИ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ–20 РОКІВ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СП Величко, ІВ Сальник, ЕП Сірик, ДВ Соменко
ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ …, 2020
12020
Хмарно-орієнтоване середовище SageMathCloud як засіб формування предметної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю
ОО Соменко, ДВ Соменко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20