Хромишева О.О.
Хромишева О.О.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
НазваПосиланняРік
Флотационное выделение катионных ПАВ
ЕА Стрельцова, ЕА Хромышева
Химия и технология воды 22 (3), 259-267, 2000
52000
Діагностика професійної готовності студентів до педагогічної діяльності
ВА Волкова, ОО Хромишева
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б …, 2010
42010
Флотационное извлечение ионов тяжелых металлов из гальванических стоков/Хромышева ЕА, Жигирь АЭ, Попова Л. Г
ЕА Хромышева
Materiaļy v międznarodowej naukovi–praktycznej konferencji “Europejska nauka …, 2009
42009
Флотационное выделение пеназолина из водных растворов и сточных вод
ЕА Стрельцова, ЕА Хромышева
Вопросы химии и химической технологии, 233-235, 2000
42000
Флотофлокуляционная очистка сточных вод пищевых предприятий
ЕА Хромышева, ВА Хромышев
Вопросы химии и химической технологии, 186-188, 2008
32008
Применение флотации для очистки сточных вод маслоэкстракционных предприятий
ЕА Стрельцова, ЕА Хромышева
Вісник Одеського національного університету. Хімія 9 (2-3), 83-88, 2004
32004
The Adsorption of anionic surfactants by Iron (III) and Aluminium Hydroxides
EA Streltsova, EA Hromysheva, AF Tymchuk
Adsorption Science & Technology 20 (8), 757-765, 2002
32002
Флотационная очистка сточных вод машиностроительных предприятий
ЕА Стрельцова, ЕА Хромышева
Вопросы химии и хим. технологии, 271-274, 2002
32002
Закономерности пенного фракционирования некоторых технических ПАВ
ЕА Стрельцова, ЕА Хромышева, ОО Стрельцова, ОО Хромишева
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2001
22001
ВИЛУЧЕННЯ ІОНОГЕННИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ МЕТОДОМ ОСАДЖУВАЛЬНОЇ ТА СОРБЦІЙНОЇ МІКРОФЛОТАЦІЇ
ОО ХРОМИШЕВА, ВО ХРОМИШЕВ
2
Potential possibilities of soil mesofauna usage for biodiagnostics of soil contamination by heavy metals
N Yorkina, O Zhukov, O Chromysheva
Ekológia (Bratislava) 38 (1), 1-10, 2019
12019
Извлечение урана (VI) из модельных растворов нанопористыми сорбентами на основе модифицированного TiO2
ОВ Перлова, ЮС Дзязько, НА Перлова, АА Малиновская, АВ Пальчик, ...
12017
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА РАСТВОРИМОСТЬ АЛКИЛСУЛЬФАТОВ ГЕКСАДЕЦИЛПИРИДИНИЯ
ЕА Хромышева
12004
Influence of the hydrocarbon chain length of alkylammonium chlorides on their adsorption by flotation carriers
EA Streltsova, LD Skrylev, AF Tymchuk, EA Hromysheva
Adsorption Science & Technology 18 (10), 865-872, 2000
12000
Методичні ррекомендації до практичних занять з дисципліни" Методика розв’язування задач з хімії"
ОС Максимов, ОО Хромишева, ВО Хромишев, ТО Шевчук, ...
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана …, 2019
2019
Когенераційний вітропарк з вітроелектрогенератором і тепловим акумулятором фазового переходу
ВЯ Жарков, ОП Лазуренко, ГІ Черкашина, АВ Жарков, ВО Хромишев, ...
2018
Теплоакумулюючий матеріал на базі мірабіліту
ВЯ Жарков, АВ Жарков, ОП Лазуренко, ГІ Черкашина, ОМ Речина, ...
2018
Опис до патенту на корисну модель№ 127499" Теплоакумулюючий матеріал на базі мірабіліту"
ВЯ Жарков, АВ Жарков, ОП Лазуренко, ГІ Черкашина, ОМ Речина, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2018
2018
Фізико-хімічні закономірності коагуляційного очищення стічних вод від йонів феруму (III)
ОО Xромышева, ВО Хромишев, ЮЮ Дюжикова, ОС Ангеловська
Найновите постиження на европейската наука-2017: материалы XIII Междунар …, 2017
2017
Извлечение твинов и додецилсульфата натрия с помощью полиэлектролитов
ЕА Стрельцова, АА Мазурик, ЕА Хромышева
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20