Артем Вікторович Ізмайлов; Artem Izmailov
Артем Вікторович Ізмайлов; Artem Izmailov
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://pnu.edu.ua/
Verified email at pnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Symmetric ternary functions and their application in orthogonal transforms
A Izmailov, L Petryshyn
2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2017
72017
Effectiveness analysis of bases and function systems used in digital information processing
A Izmailov
52 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 281, 2015
52015
Трійкові симетричні функції та їх застосування у цифровій обробці інформації
АВ Ізмайлов, ЛБ Петришин
Системи обробки інформації, 41-44, 2016
42016
Дискретне трійкове симетричне вейвлет-перетворення та його застосування у комп’ютеризованих системах діагностування та контролю параметрів процесів і середовищ
АВ Ізмайлов
Харківський національний університет Повітряних Сил, 2019
22019
Ефективність застосування ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації
АВ Ізмайлов
ІФНТУНГ, 2018
22018
Застосування ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації
А Ізмайлов
Тези доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції" Методи та …, 2017
22017
Symmetric Ternary Wavelet Transform and Its Application in Digital Information Processing
A Izmailov
2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2019
12019
Застосування дискретного трійкового симетричного вейвлет-перетворення для перетворення форми та цифрової обробки інформації у розподілених системах управління в умовах …
АВ Ізмайлов, ЛБ Петришин
п. Бондаренко МО, 2018
12018
Ортогональне перетворення на основі трійкових симетричних функцій та способи його швидкого обчислення у цифровій обробці інформації
АВ Ізмайлов
в Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії: матеріали Міжнародної …, 2018
12018
Цифрова обробка інформації в розосереджених системах управління із застосуванням швидкого ортогонального перетворення на основі трійкових симетричних функцій
АВ Ізмайлов, ЛБ Петришин
Системи обробки інформації, 79-89, 2018
12018
Застосування трійкових симетричних функцій для цифрової обробки інформації на основі ортогональних перетворень
АВ Ізмайлов
в Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: матеріали статей …, 2017
12017
Аналіз властивостей лінійно збіжних дискретних базисів та систем функцій
А Ізмайлов
Тези доповідей Дванадцятої Всеукраїнської конференції студентів і молодих …, 2015
12015
Методи та засоби трійкових симетричних перетворень для цифрової обробки інформації
АВ Ізмайлов, АВ Измайлов
ВНТУ, 2020
2020
Застосування трійкового симетричного ортогонального перетворення для діагностування та контролю параметрів процесів і середовищ
АВ Ізмайлов
Харківський національний університет радіоелектроніки, 2019
2019
Ефективність застосування дискретного трійкового симетричного вейвлет-перетворення для цифрової обробки інформації у розподілених системах управління
АВ Ізмайлов, ЛБ Петришин
Харківський національний університет радіоелектроніки, 2018
2018
Зменшення похибок ПФІ внаслідок застосування трійкової симетричної системи числення
АВ Ізмайлов, ЛБ Петришин
ВНТУ, 2016
2016
Efektywność trójkowych metod kodowania danych
A Izmailov, S Lele, R Gatsyk
52 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 304, 2015
2015
Метод побудови трійкових кодів Грея
М Петришин, А Ізмайлов
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених …, 2015
2015
Аналіз динаміки розкладу функцій за базисами та системами функцій
А Ізмайлов, М Петришин
Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених …, 2015
2015
Signal decomposition techniques on ternary symmetrical functions
T Volchok, M Petryshyn, A Izmailov, A Kostiuk
51 Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego, 286, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20