Мар'ян Мудрий | Marian Mudryi | Marian Mudryj
Мар'ян Мудрий | Marian Mudryi | Marian Mudryj
Львівський національний університет імені Івана Франка | Ivan Franko National University of Lviv
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Русофільство в Галичині в середині ХІХ-на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд
О Аркуша, М Мудрий
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 34, 231-68, 1999
56*1999
Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60–70-і роки ХІХ ст.)
М Мудрий
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, 3-4, 1997
19*1997
Час народів
ОГ Аркуша, К Кондратюк, М Мудрий, О Сухий
Історія України ХІХ століття: навчальний посібник О. Аркуша, КК Кондратюк …, 2016
15*2016
Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії
М Мудрий
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 37, 465-500, 2002
152002
Academia Militans
A Redzik, R Duda, M Mudryj, ŁT Sroka, W Wójtkiewicz-Rok, J Wołczański, ...
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwo-15, 2015
13*2015
Австрорусинство в Галичині: спроба окреслення проблеми
М Мудрий
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск, 35-36, 2000
12*2000
Українсько-польські відносини в Галичині у 1867–1890 рр. політичні аспекта
ММ Мудрий
Іст. України, 1997
12*1997
Галицьке русофільство в сучасній історіографії: стан і перспективи дослідження
М Мудрий
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.–Львів, 254-280, 2001
112001
Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849-1914)
М Мудрий
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 33, 91-101, 1998
111998
Проблема автономії Галичини в діяльності Галицького Крайового сейму (кінець 60-х–початок 70-х років ХІХ ст.)
М Мудрий
Вісник Львівського університету.–Серія історична. Дослідження з історії …, 1995
101995
Виборчі кампанії до Галицького сейму: суспільство, політика та міжнаціональні взаємини (60–70-ті рр. ХІХ ст.)
М Мудрий
Республіканець.–1995, 1-2, 1995
101995
Галицька автономія в 70–80-х роках ХІХ століття: українське та польське бачення
М Мудрий
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник …, 2000
9*2000
Місцеве самоврядування Галичини в контексті українськопольських взаємин (друга половина ХІХ століття)
М Мудрий
Україна в минулому.–К, 79-80, 1996
81996
Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу в Галичині/Мар’ян Мудрий
М Мудрий
До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його …, 0
8
Ідея польсько-української унії та “русини польської нації” в етнополітичному дискурсі Галичини 1859–1869 років
М Мудрий
Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип, 39-40, 2005
62005
Формування новочасної національно-політичної культури українського суспільства Галичини (проблема зовнішніх моделей)
М Мудрий
Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Історична …, 2003
62003
Парламентська традиція галицьких українців: Галицький крайовий сейм (1861–1914)
О Аркуша, М Мудрий
Історія в школах України, 56-62, 2005
52005
Згадки з життя свого і своєї родини»: Спогади Тита Реваковича як джерело до історії Галичини ХІХ століття
М Мудрий
Записки Наукового товариства імені Шевченка 252, 708-762, 2006
42006
Угода між галицькими народовцями і русофілами 1882 року
М Мудрий
Записки Наукового товариства імені Шевченка.–Львів 243, 653-685, 2002
42002
Kwestia tożsamości wśród ruskich elit politycznych w Galicji
M Mudryj
Prace Historyczne 144 (2), 255-275, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20