Підписатись
Мар'ян Мудрий / Marian Mudryi / Marian Mudryj
Мар'ян Мудрий / Marian Mudryi / Marian Mudryj
Ivan Franko National University of Lviv
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Русофільство в Галичині в середині ХІХ-на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд
О Аркуша, М Мудрий
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 34, 231-68, 1999
69*1999
Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60–70-і роки ХІХ ст.)
М Мудрий
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник …, 1997
22*1997
Час народів. Історія України XIX століття:[навч. посібник]/[ОГ Аркуша, КК Кондратюк, ММ Мудрий, ОМ Сухий]; за заг. ред. ММ Мудрого
ОГ Аркуша
Львів: ЛНУ Івана Франка, 2016.–408 с, 2016
19*2016
Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії
М Мудрий
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 37, 465-500, 2002
162002
Academia militans
A Redzik, R Duda, M Mudryj, ŁT Sroka, W Wójtkiewicz-Rok
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwo-15, 2015
15*2015
Галицьке русофільство в сучасній історіографії: стан і перспективи дослідження
М Мудрий
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність.–Львів, 254-280, 2001
132001
Австрорусинство в Галичині: спроба окреслення проблеми
М Мудрий
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск, 35-36, 2000
13*2000
Проблема автономії Галичини в діяльності Галицького Крайового сейму (кінець 60-х–початок 70-х років ХІХ ст.)
М Мудрий
Вісник Львівського університету.–Серія історична. Дослідження з історії …, 1995
121995
Галицька автономія в 70–80-х роках ХІХ століття: українське та польське бачення
М Мудрий
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник …, 2000
11*2000
Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849-1914)
М Мудрий
Вісник Львівського університету. Серія історична.—Випуск 33, 91-101, 1998
111998
Виборчі кампанії до Галицького сейму: суспільство, політика та міжнаціональні взаємини (60–70-ті рр. ХІХ ст.)
М Мудрий
Республіканець.–1995, 1-2, 1995
111995
Українсько-польські відносини в Галичині у 1867–1890 рр. політичні аспекта
ММ Мудрий
Іст. України, 1997
10*1997
Історія: Україна і світ (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти
ОГА М.М. Мудрий
Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Генеза", 2018
9*2018
Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу в Галичині/Мар’ян Мудрий
М Мудрий
До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його …, 0
9
Ідея польсько-української унії та “русини польської нації” в етнополітичному дискурсі Галичини 1859–1869 років
М Мудрий
Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип, 39-40, 2005
82005
Місцеве самоврядування Галичини в контексті українськопольських взаємин (друга половина ХІХ століття)
М Мудрий
Україна в минулому.–К, 79-80, 1996
81996
Згадки з життя свого і своєї родини»: Спогади Тита Реваковича як джерело до історії Галичини ХІХ століття
М Мудрий
Записки Наукового товариства імені Шевченка 252, 708-762, 2006
62006
Формування новочасної національно-політичної культури українського суспільства Галичини (проблема зовнішніх моделей)
М Мудрий
Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Історична …, 2003
62003
Kwestia tożsamości wśród ruskich elit politycznych w Galicji
M Mudryj
Prace Historyczne 2017 (Numer 144 (2)), 255-275, 2017
52017
Dobrians’ kyj Ivan Antonovych
M Mudryj
Encyclopedia. L’vivs’ kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka 2, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20