Наталія Кіяновська (Nataliya Kiyanovska, Nataliia Kiianovska)
Наталія Кіяновська (Nataliya Kiyanovska, Nataliia Kiianovska)
ДВНЗ Криворізький національний університет (Kryvyi Rih National University)
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки
НМ Кіяновська, НВ Рашевська, СО Семеріков
Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014
162014
Поняття електронного навчання в контексті сучасної педагогічної науки [Електронний ресурс]
НМ Кіяновська
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/29_DWS_2012/Pedagogica/1_120037 …, 2012
112012
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки
НМ Кіяновська
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2014
102014
Засоби ІКТ навчання у фундаментальній підготовці майбутніх інженерів: досвід США
НМ Кіяновська
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
52012
Хмарно орієнтовані засоби навчання вищої математики майбутніх інженерів: досвід США
НМ Кіяновська
Хмарні технології в освіті : матер. Всеукр. наук.-мет. Інтернет-семін …, 2012
42012
Using LMS for Supporting Training Mathematics in Higher Education
NM Kiyanovska, NV Rashevska
Metallurgical and Mining Industry, 593-598, 2015
2*2015
Модель використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання вищої математики в технічних університетах США
НМ Кіяновська
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної …, 2013
22013
Модель використання інформаційнокомунікаційних технологій у фундаментальній підготовці майбутніх інженерів: досвід США
НМ Кіяновська
Теорія та методика електронного навчання.–Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ …, 2013
22013
Features of distance education: national and international experience
НМ Кіяновська
New computer technology 10 (1), 189-191, 2016
1*2016
Mobile technologies in education
N Kiyanovska, N Rashevska, V Tkachuk
Metallurgical and Mining Industry, 40-43, 2016
12016
DEVELOPMENT OF THEORY AND METHODS OF USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS OF ENGINEERING SPECIALITIES STUDENTS IN THE UNITED STATES
NM Kiianovska, NV Rashevska, SO Semerikov
Information Technologies and Learning Tools 43 (5), 68-83, 2014
1*2014
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ
НМ Кіяновська
Педагогіка вищої та середньої школи, 209-213, 2013
12013
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання вищої математики в технічних університетах України
НВ Рашевська, НМ Кіяновська
Педагогічний дискурс 14, 381-387, 2013
12013
Розвиток ІКТ-компетентності викладачів вищої математики в технічних ВНЗ України
НМ Кіяновська
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-10, 2013
12013
Розвиток та впровадження інформаційно-комунікаційних засобів у процес навчання
НМ Кіяновська
Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць …, 2013
12013
Генезис поняття «інформаційно-комунікаційні технології»
НМ Кіяновська
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 1 (121), 117-122, 2013
12013
Застосування навчальних середовищ для підтримки процесу навчання вищої математики: досвід США
НВ Рашевська, НМ Кіяновська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 2 (28), 295-304, 2013
12013
Особливості дистанційної освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід
НМ Кіяновська
Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної …, 0
1*
The theoretical and methodical foundations of usage of information and communication technologies in teaching higher mathematics engineering students in universities of the …
NM Kiianovska, NV Rashevska, SO Semerikov
arXiv preprint arXiv:1809.09557, 2018
2018
Впровадження комбінованого навчання в процес навчання вищої математики
НМ Кіяновська
Хмарні технології в освіті : матер. Всеукр. наук.-мет. Інтернет-семін. (Київ …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20