Наталія Кіяновська (Nataliya Kiyanovska, Nataliia Kiianovska)
Наталія Кіяновська (Nataliya Kiyanovska, Nataliia Kiianovska)
Криворізький національний університет (Kryvyi Rih National University)
Verified email at knu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки
НМ Кіяновська, НВ Рашевська, СО Семеріков
Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014
352014
Поняття електронного навчання в контексті сучасної педагогічної науки [Електронний ресурс]
НМ Кіяновська
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/29_DWS_2012/Pedagogica/1_120037 …, 2012
232012
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки
НМ Кіяновська
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2014
142014
The theoretical and methodical foundations of usage of information and communication technologies in teaching engineering students in universities of the United States
NM Kiianovska, NV Rashevska, SA Semerikov
Vydavnychyi viddil DVNZ “Kryvorizkyi natsionalnyi universytet”, Kryvyi Rih, 2014
92014
Using LMS for Supporting Training Mathematics in Higher Education
NM Kiyanovska, NV Rashevska
Metallurgical and Mining Industry, 593-598, 2015
82015
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання вищої математики в технічних університетах України
НВ Рашевська, НМ Кіяновська
Педагогічний дискурс 14, 381-387, 2013
72013
Модель використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання вищої математики в технічних університетах США
НМ Кіяновська
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної …, 2013
62013
Модель використання інформаційнокомунікаційних технологій у фундаментальній підготовці майбутніх інженерів: досвід США
НМ Кіяновська
Теорія та методика електронного навчання.–Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ …, 2013
62013
Генезис поняття «інформаційно-комунікаційні технології»
НМ Кіяновська
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 1 (121), 117-122, 2013
62013
Засоби ІКТ навчання у фундаментальній підготовці майбутніх інженерів: досвід США
НМ Кіяновська
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
62012
DEVELOPMENT OF THEORY AND METHODS OF USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS OF ENGINEERING SPECIALITIES STUDENTS IN THE UNITED STATES
NM Kiianovska, NV Rashevska, SO Semerikov
Information Technologies and Learning Tools 43 (5), 68-83, 2014
4*2014
Хмарно орієнтовані засоби навчання вищої математики майбутніх інженерів: досвід США
НМ Кіяновська
Хмарні технології в освіті : матер. Всеукр. наук.-мет. Інтернет-семін …, 2012
42012
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ
НМ Кіяновська
Педагогіка вищої та середньої школи, 209-213, 2013
32013
ICT-COMPETENCE DEVELOPMENT OF HIGHER MATHEMATICS TEACHERS’AT THE TECHNICAL UNIVERSITIES IN UKRAINE
NM Kiianovska
Information Technologies and Learning Tools 35 (3), 1-10, 2013
3*2013
Розвиток ІКТ-компетентності викладачів вищої математики в технічних ВНЗ України
НМ Кіяновська
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-10, 2013
32013
Особливості використання продуктивних методів навчання під час вивчення вищої математики у технічних ВНЗ
НМ Кіяновська
Вісник Черкаського університету : Серія «Педагогічні науки», 42–48, 2016
22016
Використання систем комп’ютерної математики у процесі навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ
НМ Кіяновська
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2015
22015
Застосування навчальних середовищ для підтримки процесу навчання вищої математики: досвід США
НВ Рашевська, НМ Кіяновська
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 2 (28), 295-304, 2013
22013
Free and open source cloud technology based on the type Software as a Service
НМ Кіяновська
New computer technology 17, 52-58, 2019
12019
Features of distance education: national and international experience
НМ Кіяновська
New computer technology 10 (1), 189-191, 2016
1*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20