Підписатись
Елена Щёкина, Олена Щокіна, Elena Shchokina
Елена Щёкина, Олена Щокіна, Elena Shchokina
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правовой обычай международной торговли как источник международного частного права
ЕА Щекина
Х.: МП «Крок 452, 2007
202007
Правовий звичай міжнародної торгівлі як джерело міжнародного приватного права
ОО Щокіна
спец. 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес, 2006
142006
М’яке право” системи регулювання корпоративних відносин
ОО Щокіна
Теорія і практика правознавства, 2018
52018
Регулятивная функция обычаев международной торговли
ЕА Щёкина
Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб./відп. ред. ВЯ Тацій.–Х.: Нац …, 2004
52004
Історія виникнення та розвитку звичаїв міжнародної торгівлі
ОО Щокіна
Український часопис міжнародного права, С. 98 – 105, 2004
22004
Арбитражное соглашение и соглашение о применимом праве во внешнеэкономических обязательствах: соотношение категорий
ЕА Щекина
Економічна теорія та право, 129-144, 2016
12016
Процедура розв’язання спорів у рамках СОТ: досвід України.
ФДІ Щокіна О. О., Сабадаш І. В., Івашковський Д. В.
Юридичний науковий електронний журнал, С. 106 –110, 2019
2019
«М’яке право» системи регулювання корпоративних відносин
OO Shchokina
Theory and practice of jurisprudence 2 (14), 10-10, 2018
2018
Співвідношення принципу захисту національного товаровиробника і зобов’язань України у Світовій організації торгівлі
ІВ Щокіна, Олена Олександрівна, Сабадаш
Юридичний науковий електронний журнал, С.151 –153, 2018
2018
Модельні статути господарських товариств за законодавством України та Великої Британії: порівняльна характеристика
OO Shchokina
Теорія і практика правознавства 2 (12), 1-13, 2017
2017
Неарбитрабельные споры по законодательству Украины
ЕА Щекина
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
2010
Правовой обычай международной торговли как источник частного права
ЕА Щёкина
[б. и.], 2007
2007
Проблеми законності. 2005. Вип. 75
ВІ Крат, ОВ Нестеренко, ІВ Гетьман, ОЮ Лялюк, ДС Сірик, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2005
2005
Обычай и обыкновение в международной торговле: соотношение понятий
ЕА Щёкина
Підприємництво, господарство і право, С. 84 – 86, 2004
2004
Проблеми законності. 2004. Вип. 66
ЮН Тодыка, АП Евсеев, БІ Ольховський, СГ Серьогіна, ЕР Кибенко, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15