Тимошенко Наталія Юріївна, Natalya Tymoshenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Аспекти управління інтелектуальним потенціалом промислових підприємств
НЮ Тимошенко
НТУУ" КПІ", 2010
102010
Аспекти формування структури корпоративної стратегії
ДМ Стеченко, ЖМ Жигалкевич, НЮ Тимошенко
Електронний ресурс: Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/PSPE …, 2011
82011
Концептуальні основи діагностики інтелектуального потенціалу інноваційно-активних підприємств
НЮ Тимошенко
Ефективна економіка, 2012
72012
Становлення інноваційної інфраструктури України у контексті глобалізації
ДМ Стеченко, НЮ Тимошенко
НТУУ" КПІ", 2009
72009
Шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства
О Блажкун, Н Тимошенко
Актуальні проблеми економіки та управління, 2016
52016
Інтелектуальний капітал як економічна категорія
ДМ Стеченко, НЮ Тимошенко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 20-27, 2009
32009
Аналіз експортно-імпортної діяльності промислових підприємств України
НЮ Тимошенко, ОО Сологуб
Молодий вчений, 511-514, 2017
22017
Особливості підготовки фахівців в університетах дослідницького типу
ДМ Стеченко, НЮ Тимошенко
ВІСНИК, 90, 2012
22012
Інтелектуальний потенціал інноваційно активних підприємств
НЮ Тимошенко
22012
Ефективність діяльності транснаціональних корпорацій у посткризовий період
НЮ Тимошенко, БО Вавінський
Молодий вчений, 142-145, 2016
12016
Проблеми розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні
НЮ Тимошенко, НВ Меньших
Інвестиції: практика та досвід, 35-38, 2015
12015
Фактори активізації інноваційної діяльності підприємств в Україні
НЮ Тимошенко
Інвестиції: практика та досвід, 66-68, 2012
12012
Наукові підходи створення інтегрованих корпоративних структур в економіці України
ДМ Стеченко, НЮ Тимошенко
Університетські наукові записки, 358-363, 2009
12009
Навчальний посібник з дисципліни «Основи економічної теорії: самостійна робота»
ТВ Іванова, НЮ Тимошенко, ОО Корогодова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
2021
Аналіз ефективності стратегії довгої/короткої позиції в умовах корекції фінансового ринку
СЮ Зінчук, НЮ Тимошенко
Молодий вчений, 525-529, 2019
2019
аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприЄМств сільгоспМашинобудування україни та країн снд
ОО Брожко, НЮ Тимошенко
Молодий вчений, 376-380, 2018
2018
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЮО Лукомський, ВВ Маврова, ВЛ Мальченко, ІМ Мельник, ТМ Мельник, ...
Young 34 (7), 2016
2016
Економічна сутність та значення інвестиційної політики
ЮЮ Бородінова, НЮ Тимошенко
НТУУ «КПІ», 2016
2016
ІМПЕРАТИВ РЕГІОНАЛЬНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ДМ Стеченко, НЮ Тимошенко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2010
2010
Імператив використання інтелектуального потенціалу в інвестиційно-інноваційних процесах регіонального розвитку
ДМ Стеченко, НЮ Тимошенко
Видавництво СумДУ, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20