Виктория Погребная, Вікторія Погрібна, В.Л. Лапшина, V. Pogribna, V. L. Pogribna, V. Pohribna, V
Виктория Погребная, Вікторія Погрібна, В.Л. Лапшина, V. Pogribna, V. L. Pogribna, V. Pohribna, V
YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціологія професіоналізму: монографія
ВЛ Погрібна
К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008
1142008
Професіоналізація: сутність та структура поняття
ВЛ Лапшина
Український соціум: науковий журнал, – С. 54-58, 2005
252005
Професіоналізм в діяльності органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики: підручник
ВЛ Лапшина
Х.: Вапнярчук НМ, 2005
182005
Соціологія професіоналізму як галузь соціології: онтологічні, епістемологічні, практичні аспекти (на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України)
ВЛ Погрібна
ВЛ Погрібна—Харківський національний університет внутрішніх справ.—2009.—421с, 2009
152009
Насильство як соціальна деструкція
L Herasina
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного …, 2015
112015
Професійна мотивація юриста: теоретичні і емпіричні виміри
ВЛ Погрібна
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2013
102013
Формирование управленческой культуры менеджера в условиях становления рыночных отношений
ВЛ Лапшина
91995
Искусство делового общения работника органов внутренних дел
ВЛ Лапшина, ВИ Московец
Харьков: НУВД, 2004
82004
Криза ідентичності і глобалізація суспільства: питання чи відповіді?
ВЛ Погрібна
Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2014
72014
Волонтерський рух як ознака змін у ментальності українців
ВЛ Погрібна
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
62016
Соціальні та правовиховні чинники запобігання девіаціям
ЛМ Герасіна
Проблеми законності. Вип 103, 241-246, 2009
62009
Профессиональная идентичность и маргинализм сквозь призму концепции зоны ближайшего развития
ВЛ Лапшина
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2002
62002
Соціальне хабарництво – злочин чи об’єктивна реальність буття?
ВЛ Погрібна
Вісник Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
52015
Гендерні стереотипи в професійній сфері: витоки, стан та перспективи існування
ВЛ Лапшина
Український соціум: науковий журнал, – С. 48-59., 2005
52005
Професіоналізм працівника органів внутрішніх справ: системний аналіз
ВЛ Лапшина
Право і безпека, 224-228, 2004
52004
Політична етика в епоху соціокультурного розмаїття: проблеми толерантності і плюралізму
ВЛ Погрібна
Методологія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2014
42014
Професійна ідентифікація як чинник професіоналізації правоохоронця
ВЛ Лапшина
Вісник Національного університету внутрішніх справ.-2002.–Вип. 19.-С. 287-290, 2002
42002
Лапшина В.Л. Про деякі особливості формування професійних якостей правоохоронців
ВЛ Лапшина
Вісник Харківського університету, – С.99-102., 2000
4*2000
Социально-психологические проблемы профессиональной самореализации женщин-сотрудников ОВД
ВЛ Лапшина
Вісник Університету внутрішніх справ, 173-176, 1999
41999
Resources and risks of personal autonomy in the modern Ukrainian society: sociological aspects of the analysis
VL Pogribna, OM Sakhan
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20