Вікторія Погрібна, В.Л. Лапшина, V. Pogribna, V. L. Pogribna, V. Pohribna, V. Poghribna
Вікторія Погрібна, В.Л. Лапшина, V. Pogribna, V. L. Pogribna, V. Pohribna, V. Poghribna
YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціологія професіоналізму: монографія
ВЛ Погрібна
К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008
992008
Професіоналізація: сутність та структура поняття
ВЛ Лапшина
Український соціум: науковий журнал, – С. 54-58, 2005
202005
Професіоналізм в діяльності органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики: підручник
ВЛ Лапшина
Х.: Вапнярчук НМ, 2005
162005
Соціологія професіоналізму як галузь соціології: онтологічні, епістемологічні, практичні аспекти (на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України)
ВЛ Погрібна
ВЛ Погрібна—Харківський національний університет внутрішніх справ.—2009.—421с, 2009
122009
Насильство як соціальна деструкція
L Herasina
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного …, 2015
92015
Искусство делового общения работника органов внутренних дел
ВЛ Лапшина, ВИ Московец
Харьков: НУВД, 2004
82004
Профессиональная идентичность и маргинализм сквозь призму концепции зоны ближайшего развития
ВЛ Лапшина
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2002
62002
Формирование управленческой культуры менеджера в условиях становления рыночных отношений
ВЛ Лапшина
61995
Соціальне хабарництво – злочин чи об’єктивна реальність буття?
ВЛ Погрібна
Вісник Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
52015
Професійна мотивація юриста: теоретичні і емпіричні виміри
ВЛ Погрібна
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2013
52013
Соціальні та правовиховні чинники запобігання девіаціям
ЛМ Герасіна
Проблеми законності. Вип 103, 241-246, 2009
52009
Професіоналізм працівника органів внутрішніх справ: системний аналіз
ВЛ Лапшина
Право і безпека, 2004
52004
Професійна ідентифікація як чинник професіоналізації правоохоронця
ВЛ Лапшина
Вісник Національного університету внутрішніх справ.-2002.–Вип. 19.-С. 287-290, 2002
52002
Політична етика в епоху соціокультурного розмаїття: проблеми толерантності і плюралізму
ВЛ Погрібна
Методологія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2014
42014
Криза ідентичності і глобалізація суспільства: питання чи відповіді?
ВЛ Погрібна
Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2014
42014
Гендерні стереотипи в професійній сфері: витоки, стан та перспективи існування
ВЛ Лапшина
Український соціум: науковий журнал, – С. 48-59., 2005
42005
Лапшина В.Л. Про деякі особливості формування професійних якостей правоохоронців
ВЛ Лапшина
Вісник Харківського університету, – С.99-102., 2000
4*2000
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
32015
Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації/ВМ Денисенко, О. М. Сорба, ЛЯ Угрин та ін.; за ред.. НМ Хоми
НМ Хома
Львів:«Новий світ–2000, 2014
32014
Політологія: Навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ / За ред. докт. політ. наук Н.М.Хоми.
ВЛ Погрібна
Львів, „Новий Світ – 2000”, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20