Надія Христинченко
Надія Христинченко
Тернопільський національний економічний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративно-правові та організаційні засади підготовки юристів
НП Христинченко
Форум права, 445-451, 2010
152010
Застосування адміністративної відповідальності до посадових осіб
НП Христинченко
Форум права, 933-938, 2011
122011
Застосування адміністративної відповідальності до посадових осіб
НП Христинченко
Форум права, 933-938, 2011
122011
Правова природа адміністративного примусу
НП Христинченко
Європейські перспективи, 183, 2011
82011
Суб’єкти наукової діяльності в Україні
НП Христинченко
Наше право, 50-53, 2014
62014
Принципи відкритості у діяльності органів виконавчої влади: проблеми реалізації
НП Христинченко
Наше право, 47-52, 2013
62013
Реформування органів місцевого самоврядування в умовах побудови демократичної правової держави [Електронний ресурс]
НП Христинченко
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Nashp/2011_2_1 …, 0
5
Особливості реалізації принципу законності у сучасних умовах державотворення
НП Христинченко
Європейські перспективи, 31-35, 2013
42013
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навч. посіб.(до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові)
ВВ Сокуренко
Харків: Стильна типографія, 2017
32017
Сучасний стан фінансування наукової діяльності в Україні
НП Христинченко
Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична …, 2015
32015
Міжнародний досвід організації наукової діяльності на прикладі США та Німеччини
НП Христинченко
Наше право, 17-21, 2014
32014
Міжнародно-правовий аспект розвитку наукової діяльності в зарубіжних країнах
Н Христинченко
Актуальні проблеми правознавства, 46-50, 2017
22017
Характеристика основних суб’єктів юридичної відповідальності у сфері науки
НП Христинченко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 15-17, 2014
22014
Адміністративно-правове регулювання державного управління нормотворчою діяльністю
Н Христинченко
Вісник Академії управління МВС, 19-24, 2010
22010
Запровадження адміністративної юстиції в Україні
НП Христинченко
Форум права, 559-563, 2010
22010
Національні особливості механізму організації наукової діяльності
НП Христинченко
Митна справа, 256-261, 2014
12014
Національна академія наук України-ключовий суб'єкт наукової діяльності в Україні
НП Христинченко
Христинченко НП Національна академія наук України-ключовий суб'єкт наукової …, 2014
12014
Адміністративно-правові засади діяльності юристів в міліції
НП ХРИСТИНЧЕНКО
Х., 2010, 0
1
СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
НП Христинченко
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Науково-дослідного інституту …, 2019
2019
СУТНІСТь ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СУБ’ЄКТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НП Христинченко
Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20