Пальчик Сергій Михайлович
Пальчик Сергій Михайлович
асистент кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Морфоклінічні та променеві аспекти діагностики бронхолегеневих захворювань та їх ускладнень у дітей з дисплазією сполучної тканини (огляд літератури)
СМ Пальчик, ІО Вороньжев, ІО Крамний
Перинатология и педиатрия, 133, 2016
12016
Особливості променевої діагностики пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
ІО Вороньжев, СВ Лімарєв, ЮА Коломійченко, СМ Пальчик
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 74-79, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ НА ЦИКЛАХ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
ІО Вороньжев, НС Лисенко, ЮА Коломійченко, РЮ Чурилін, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 247, 2019
2019
Променева діагностика і оцінка ступеня тяжкості перебігу гострих абсцесів легень у дітей
РЮ Чурилін, ІО Вороньжев, СМ Пальчик
Радіологічний вісник, 109-109, 2017
2017
Визначення ступеня тяжкості бронхообструктивного синдрому у дітей з дисплазією сполучної тканини за допомогою променевих методів дослідження
СМ Пальчик, ІО Вороньжев, РЮ Чурилін, НС Лисенко, ДВ Сергеєв
Радіологічний вісник, 90-91, 2017
2017
Лучевая диагностика синдрома Вильсона–Микити у недоношенных новорожденных
ИА Вороньжев, ЮА Коломийченко, ВВ Шаповалова, АП Сорочан, ...
Радіологічний вісник, 59-59, 2017
2017
Роль антифосфолипидных антител в развитии преэклампсии
АВ Чурилов, СА Джеломанова, ИА Данькина, МИ Клецова, ...
ГрГМУ, 2017
2017
Лучевые методы исследования в диагностике хронических абсцессов легких и оценки их степени тяжести
РЮ Чурилин, СМ Пальчик
ГрГМУ, 2017
2017
Применение лучевых методов исследования для определения степени тяжести пневмоний у детей с дисплазией соединительной ткани
ИА Вороньжев, СМ Пальчик
ГрГМУ, 2017
2017
ВИКЛАДАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ ГОСТРИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ НА ЦИКЛАХ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
ІО Вороньжев, ІО Крамний, РЮ Чурилін, НС Лисенко, ОЛ Антипов, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 235, 2016
2016
Возрастные особенности рака грудной железы по данным цифровой маммографии
НС Лысенко, ИА Вороньжев, ИЕ Крамной, ТА Гурьева, СМ Пальчик
Радіологічний вісник, 88-89, 2016
2016
МСКТ та МРТ середостіння при міастенії
ЮА Коломійченко, ІО Вороньжев, О Крамний, СМ Пальчик
Радіологічний вісник, 78-79, 2016
2016
Роль скринінгової мамографії в діагностиці непальпованих форм раків молочної залози
СМ Пальчик, НС Лисенко, ІО Вороньжев
Радіологічний вісник, 88-88, 2016
2016
Возможности рентгеновского метода в диагностике патологических изменений в легких у детей с дисплазией соединительной ткани
СМ Пальчик, ИЕ Крамной, ИА Вороньжев
Радіологічний вісник, 95-95, 2016
2016
Особенности рентгенологической картины ателектазов легких у новорожденных с родовыми краниоспинальными травмами
ИА Вороньжев, ИЕ Крамной, АП Сорочан, РЮ Чурилин, НС Лысенко, ...
Радіологічний вісник, 61-62, 2016
2016
Можливості рентгенологічного методу у встановленні ступеня тяжкості перебігу пневмонії у дітей з дисплазією сполучної тканини
СМ Пальчик, ІО Вороньжев, РЮ Чурилін, МБ Грузкова
Український радіологічний журнал, 47-51, 2016
2016
ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УСТАНОВЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
СМ ПАЛЬЧИК, ИА ВОРОНЬЖЕВ, РЮ ЧУРИЛИН, МБ ГРУЗКОВА
Український радіологічний журнал 24 (4), 47-51, 2016
2016
Покажчик авторів ХХІV тому УРЖ
ЛО Авер’янова, СА Аміразян, НА Артемова, СВ Артюх, ОМ Астап’єва, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18